Nieuwe stichting zet zich in voor behoud van eeuwenoud landgoed De Grote Bunte

25
3728

NUNSPEET – Stichting Behoud Landgoed De Grote Bunte heeft als voornaamste doel bescherming en duurzaam behoud van het cultuur-historische landgoed wat door de huidige bouwplannen wordt bedreigd. Dit houdt onder andere in dat zij zich inzet voor het behoud van het monumentale landhuis met bijbehorend koetshuis. Daarnaast wil zij het ensemble van een landgoed in de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl met de originele zichtlijnen, padenstructuur, achterbos en de daarin aanwezige flora en fauna als startpunt voor de toekomst zien. 

Na een inmiddels jarenlange strijd door diverse individuele personen en stichtingen om de teloorgang van het eeuwenoude landgoed met bijbehorend landgoedbos tegen te gaan, zijn de krachten gebundeld in bovengenoemde stichting.

De stichting probeert haar doelstelling te bereiken door onder andere te voorkomen dat het complete landgoed versnippert als gevolg van de bestaande herontwikkelingsplannen. Door deze plannen zal het karakteristieke, eeuwenoude landgoed met het bijbehorende landgoedbos verkwanseld worden onder invloed van de bouw van villa ‘s, andere bebouwing, wegverharding etc.

Verder zal de stichting overleggen met belanghebbenden over alternatieve mogelijkheden om het landgoed toekomstbestendig te maken. Daarnaast zal zij het beleid van de overheid kritisch volgen en zo nodig beïnvloeden. Ook werkt zij samen met regionale en landelijke belangenorganisaties die dezelfde doelstelling nastreven, zal zij bezwaarschriften en zienswijzen indienen en hoorzittingen bijwonen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Klaas van Harten (voorzitter), Hendrik van ‘t Hul (secretaris), Henk Hagen (penningmeester) en Peter Veen (algemeen lid). 

Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over Landgoed De Grote Bunte kunt u per mail contact opnemen met Klaas van Harten (voorzitter) kha@hb-netwerk.nl

25 REACTIES

 1. Het zal de voorzitter voornamelijk om eigenbelang gaan denk ik? Echt niet om de cultuurhistorische waarde, wel omdat ze tegenover zijn huis willen bouwen.

  • Sjoh, wat toevallig. De secretaris woont ook al naast het landgoed. De penningmeester en het algemeen lid zullen ook vast sinds dat er sprake is van deze ontwikkelingen een groot hart hebben voor ‘cultuur-historisch landgoed’. Of zijn dat ook toevallig allemaal buren van het landgoed?

   • Een groot hart voor hun eigen geluk, uitzicht en portemonnee.

    Ik stem voor om een paar mooie woningen te bouwen op een plan passend bij landgoed.

  • Toch bijzonder. Het artikel is sterk aangepast, misschien n.a.v. alle (negatieve) reacties? Gelukkig staat in de Nunspeet Huis aan Huis krant van vandaag 14 februari nog het originele artikel.

   Ik hoop dat de stichting zou willen uitleggen hoe ze te werk willen gaan als niet eigenaar van het Landgoed, want een stichting met de naam van het Landgoed heeft dezelfde positie als elke buurman.

   En inderdaad is het ook ‘ toevallig’ dat het bestuur toevallig uit de personen bestaat die veruit de meeste moeite hebben met het plan en hun hand er niet voor omdraaien om voor de media feiten te verdraaien of zelfs met feitelijke onjuistheden te komen.

 2. Dit landgoed is al tientallen jaren verwaarloosd en niet onderhouden en nu er eindelijk iemand is die er wat mee wil komen mensen als Klaas van Harten te voor schijn puur alleen uit eigen belang vanwege hun uitzicht en hun eigen belangen terwijl het hele zogenaamde bos gebruikt werd om het afval kwijt te raken.
  De bomen langs de Molenweg waren simpelweg een heg met zgn boerenhakhout maar als daar niets aan gedaan wordt worden het een wild bos. Ik begrijp niet waar men het lef vandaan haalt om zich met de plannen van de buurman te bemoeien. Koop dan zelf het perceel en regel het zelf.

 3. Projectontwikkelaars bereiken veel middels hun trukendoos, dus niet zo gek dat ook tegenstanders hier naar op zoek gaan.

 4. Begrijpelijk, de rol van de gemeente is vrij discutabel in dit proces. En de initiatiefnemers buiten dat maximaal uit. Zogenaamd voor het grotere belang. Als omwonende ben je mooi in de aap gelogeerd. Zet hem op. Kans is klein dat het recht zegeviert over het grote geld, maar de poging is noemenswaardig.

  • Wat is er discutabel als het plan nog niet definitief is en nog niemand een besluit genomen heeft van “de gemeente”. Er was een avond voor omwonenden en daar waren de reacties vooral positief. Okay op deze heren na die het hoogste woord voerden. ’t Is onrust zaaien maar niet met feiten komen. Zwak hoor. Lees de stukken maar die openbaar zijn na op de site vd gemeente

  • Hoezo rol discutabel. Bent u naar de bijeenkomsten geweest waar het plan is toegelicht incl alle benodigde wettelijke onderzoeken mbt natuur, bomen, doelgroepen etc etc?

 5. Niet alleen een der laatste historische landgoederen in Nunspeet, de Grote Bunte dreigt te worden opgeofferd aan de geldecionomie van enkele inwijkelingen. Vandalen met stedelijke overtuiging. doen een aanval op de laatste historische Nunspeetse natuurwaarden, die rond de Slangenvijver achter het, afgebroken Ronde huis, lagen.
  Minstens 150 jaar oude Rododendron bomen werden door onverlaten met wortel en tak uit de ondergrond gerukt.
  Het oeroude prachtige Azalia Mollis-veld ernaast, waarvan wijlen mijn vader de prachtige gele bloemen altijd aan mama schonk, als voorjaarteken. Dat lijkt gesneuveld onder de geldzucht van sommige inwijkelingen, niet gehinderd door enig gevoel voor plaatselijke cultuur, natuurbeleving, wat voor hen geen enkele rol speelt.
  Beste mensen kijk achter het Ronde Huis, Bezie de aangerichte ravage, bedwing daarna uw tranen.

  • W..
   Leg svp uit: opoffering aan de geldeconomie (dat woord kende ik trouwens nog niet) van enkele inwijkelingen.
   Wat bedoel je hier mee?
   Vandalen met stedelijke overtuiging.

   Als je puur naar de feiten kijkt rondom dit thema..
   Hoe kom je dan bij deze stellingen?
   Graag uitleg.

 6. Hierboven klaagt iemand dat er een wild bos aan het ontstaan was langs de molenweg.
  Beste figuur, ik kan u mededelen dat Nunspeet vroeger een kunstenaarsdorpje was, en dat kunstenaars met een creatieve geest naar ons dorpje kwamen om de schoonheid van onze bossen, velden en pittoreske bebouwing, op het doek vast te leggen voor hun en ons nageslacht.
  Creactieviteit ontbreekt blijkbaar volkomen bij de klagers. Dat soort figuren houdt meer van een keurig aangeharkt stuk grint.

  • Enige „creativiteit“ welke jij bezigt in vrijwel al je comments is je hetze tegen de Randstad.
   Heet trouwens intolerantie..
   Met je..beste figuur..
   Wat ben jij creatief zeg..

 7. Het zou zonde zijn als dit mooie landgoed verdwijnt.
  In Nunspeet is veel historie in loop der tijd verdwenen.
  Een dergelijke stichting vind ik een goed initiatief.
  Wellicht kan de opzet ruimer,meer leden om naast dit landgoed ook andere historische panden,percelen in stand te kunnen houden.

  • Historische panden worden in stand gehouden door eigenaren die er geld in steken. Niet door een opgerichte stichting van omwonenden met eigen belangen. Als zij dit initiatief tegen houden gebeurd er natuurlijk niets totdat het instort en het vol met huizen komt.

  • Inderdaad..instandhouding monumentale/oude panden is veel geld mee gemoeid. Een dergelijke stichting staat wat dat betreft voor een redelijk onmogelijke opgave. Het zou mooi zijn als onze gemeente zich hard zou maken voor instandhouding, lees restauratie, monumenten. Kijk naar het centrum..wat is hier op een paar pandjes na, nog authentiek?
   En tevens behoud bomen wat mij betreft. Nu staan er ook weer bomen op de plof-lijst.

 8. Beste Lias. Ik kan het bijna niet door mijn strot krijgen, maar ik geef veel bovenstaanden volkomen gelijk, Ons mooie dorp plus de omgeving werd door vandalen met stedelijke intenties steeds vaker besmeurd, afgebroken en vernield.
  Om de zaak wat af te zwakken. Ik heb bv geen hekel aan figuren uit de Randstad. Maar ik heb geen hoge pet op van de regelaars die ook daar blijkbaar zijn ontkiemd, en met hun geregel proberen ook op onze Regio hun zelfuitgevonden stempels te drukken.
  Wij zijn een dorpje met hoofdzakelijk een omgeving zonder stedelijke allures, en dat willen we zo houden.
  We gokken nauwelijks op meer geld, maar wel op meer tevredenheid, onder de eigen bevolking.

  • Tsja..en zo begin je je standaard hetze weer tegen die figuren uit de Randstad zoals je ze structureel noemt.
   Feiten laat je gemakshalve weer achterwege. Onderbouwing van hetgeen je roept blijft ook nu weer uit.
   Wat een creativiteit!
   Chapeau.

  • Tevredenheid is iets wat jij niet uit.
   Heel Nederland , elk dorpje,elke stad is onderhevig aan ontwikkelingen.
   En dan is de vraag..hoe ga je daar mee om?
   Blijf je hangen in vroeger was alles beter?
   Of stel je je open en blijf je open communiceren.
   Je moet het toch met elkaar doen.
   Kun je dwars gaan liggen en alles wat er in je mooie dorp gebeurt toewijzen aan die figuren uit de Randstad. Maar lijkt me niet dat hier de basis ligt voor tevredenheid.
   Je spreekt jezelf enorm tegen W.

 9. Het zou inderdaad mooi zijn om die allemaal in ere te herstellen , maar acht de kans klein want de huidige eigenaar(en) hebben maar 1 ding voor ogen is dat is geld verdienen het liefst zo veel mogelijk

  Dat de gemeente daar in een twijfelachtig rol lijkt te hebben maakt de kans hierop al veel groter.

  Dat gemeente en komende bouw projecten zijn ook minstens discutabel

  Kijk na de oude huishoud school hier komen 4 mega appartementen/penthouses terwijl je hier veel meer mee had kunnen doen zeker in de tijd van woning te korten

  ook de 4 kavels er naast bevreemd mij volgens mijn informatie was het de bedoeling dat het huidige Junior college en de Verschoorschool hier een nieuwe pand zouden krijgen .

  Maar dit blijkt structureel tegengewerkt worden met name de SGP heeft hier een vinger in.
  Deze school had er al lang moeten staan maar lijkt nu geen ruimte meer voor te zijn

  Terwijl de verschoorschool al in de problemen zit omdat de oude locatie het oude pand al verkocht was door gemeente waardoor ze dat hebben moeten verlaten en nu in noodgebouwen op het schoolplein zitten .
  Maar dit lijkt nu eerder permanent te worden .

  Terwijl de bereikbaarheid van de school slecht is het junior college betrekt de oude Arend school terwijl dit gebouw niet meer voldoet aan de huidige standaard .

  en door de samenwerking met de Veluvine is een gebouw naast de huidige school veel wenselijker en praktischer .

  Maar kennelijk ziet de NOM die in de gemeenteraad met als de grote judas ene groothuis

 10. Uitzicht.

  Natuurlijk is het rot dat het uitzicht vanuit je huis kan veranderen maar ja het recht op uitzicht bestaat in Nederland niet. Wat ook niet bestaat is dat je als buurman, belanghebbende, omwonende of in welke categorie je ook zit je meent een ‘recht’ te hebben op wat er op de grond van iemand anders gebeurt.
  Dat zou toch fraai zijn dat ik kan bepalen wat er bij mijn buurman ge- of verbouwd gaat worden, en oh ja of de buurman dan ook even zijn portemonnee wil laten zien. Want naast de plannen zijn er ook genoeg meningen over de financiën, ook daarvoor geldt; daar heeft u als buurman, belanghebbende of omwonende helemaal niets mee te maken.

  Je hebt formeel geen enkel recht om te bepalen wat er op de grond van iemand anders gebeurt, zowel inhoudelijk alsook financieel, dat heet eigendomsrecht in Nederland. Kan iedereen Googlen en dan zelf constateren wat de slagingskans is van deze stichting. Want naast de discutabele doelstelling van het bestuur – waar eigenbelang zeer waarschijnlijk een grote rol speelt – kunnen ze verder inhoudelijk op de plannen geen rol spelen dan alleen een vertragende rol en dat is toch ook wel weer een beetje kinderachtig.

  Bijzonder ook dat er nog steeds gedacht wordt dat er van alles achter de schermen besloten wordt terwijl alle formele besluitvorming gewoon in te zien is via de website van de gemeente Nunspeet.

Comments are closed.