Nestlé mag twee melktanks plaatsen

0
1841

NUNSPEET – Nestlé mag twee melktanks plaatsen bij het bedrijf aan de Laan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet is bereid de hiervoor benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten nu besluiten de omgevingsvergunning af te geven.

De maximale bouwhoogte van de melktanks bedraagt veertien meter. Het bestemmingsplan staat echter maar tien meter toe. Stedenbouwkundig ziet de gemeente geen bezwaar medewerking te verlenen. De melktanks worden centraal binnen het bedrijvencomplex geplaatst op een plek met meerdere tanks. Daarnaast het omringd door bebouwing. De plaatsing en de hoogte hebben daarmee, zo geeft het college aan, weinig tot geen invloed op de omgeving.

Indien tegen de verklaring van geen bedenkingen geen bezwaar wordt ingediend kunnen Gedeputeerde Staten zelfstandig besluiten de omgevingsvergunning al dan niet af te geven. Komen er wel bezwaren, doen moet de Nunspeetse gemeenteraad alsnog een besluit nemen over de af te geven verklaring.