Naturalisatieceremonie in het gemeentehuis

0
2272

NUNSPEET – In de hal en trouwzaal van het nunspeetse gemeentehuis is donderdagavond een welkomstbijeenkomst gehouden voor de zeventien personen die dit jaar zijn genaturaliseerd tot Nederlander. Burgemeester Breunis van de Weerd trad als gastheer op. 

Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een passende manier af te ronden is door de regering een speciale ceremonie ingevoerd. Hiermee moet de bijzondere band worden onderstreept die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. 

Het bijwonen van de ceremonie is overigens een verplichting. Pas na deelname en het afleggen van de verklaring van verbondenheid kan een Nederlands paspoort worden aangevraagd. Van de zeventien mensen hebber er veertien het afgelopen jaar al de verplichte ceremonie bijgewoond. Aan de resterende drie reikte burgemeester Van der Weerd het Koninklijk Besluit is. 

De nieuwe medelanders zijn afkomstig uit Irak, Roemenië, Marokko, Wit-Rusland, Argentinië, Syrië en Somalië. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door onder meer de multiculturele vrouwengespreksgroep Mozaïk, Vluchtelingenwerk en Taalmaatjes. Zij vertelden over hun werk en bijdrage aan het inburgeringsproces. Tevens waren familieleden van de betrokken nieuwe Nederlanders aanwezig.