Motie opvang minderjarige asielzoekers Nunspeet 

21
1649
Foto : Huidige locatie van de tijdelijke opvangplek

NUNSPEET – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart zal de gemeenteraad spreken over een permanente opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Het initiatief hiervoor is genomen door de SGP-fractie. De motie van de SGP wordt mede ingediend door de andere gemeenteraadsfracties.  SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder: “De gemeenteraad heeft in februari een bezoek gebracht aan de tijdelijke opvanglocatie in hotel de Mallejan. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft toen het verzoek overgebracht om een permanente opvanglocatie in de gemeente Nunspeet te overwegen. Ik vind dat we dat verzoek recht moeten doen. We vragen het college middels de motie met een verkenning en scenario’s te komen.”

De doelgroep minderjarige asielzoekers is voor de gemeente Nunspeet een bekende doelgroep. Op dit moment kent de gemeente al een tijdelijke opvanglocatie voor deze doelgroep. “Er lijkt een goede match te zijn tussen deze jongeren en de inwoners van onze gemeente. Er zijn weinig signalen van overlast en er komen steeds meer onderlinge contacten. Daarnaast vind ik het mooi om te zien wat er voor deze doelgroep geregeld wordt door het COA. De jongens gaan overdag naar school in Harderwijk, sporten veel en hebben een intensief programma.”

Door uitvoering van de motie hoopt de SGP dwang vanuit de spreidingswet voor te zijn. “Den Haag wil ons middels deze dwangwet opleggen waar en hoeveel asielzoekers wij moeten opvangen. Opnieuw worden de problemen van de Haagse coalitie over het gemeenteschuttinkje gegooid. Dat wringt. Tegelijk moeten we onze ogen er niet voor sluiten dat die dwangwet wél heel veel macht bij het kabinet legt om opvang af te dwingen. Dan kan het zomaar zijn dat het COA zelf op zoek gaat naar locaties en wij als gemeente de regie kwijt zijn. Mede daardoor dienen we nu deze motie in, zodat we als gemeente aan zet blijven.” 

Ondanks het falende Haagse beleid vind Polinder dat de jonge asielzoekers een opvangplek verdienen. “Ik begrijp heel goed dat deze jongens op zoek gaan naar een veilige plek. En nu ze eenmaal hier zijn moeten we ze met zorg en liefde omringen. Ik ben geraakt door de verhalen van jonge asielzoekers in de Mallejan. Het leed wat een aantal van hen heeft meegemaakt is onvoorstelbaar.” De motie zal besproken en ter stemming aangeboden worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart aanstaande.

21 REACTIES

 1. Komt er dan ook een motie om de echte Nunspeetse jongeren aan een huis te helpen of moeten die het maar zelf uitzoeken en worden die de rug toegekeerd?

  • staat compleet los van dit stuk deze jongeren krijgen geen woning toegewezen maar een dak boven hun hoofd .

   Voor de Nunspeetse jongeren moet ligt het probleem aan reguliere woningen en de betaalbaarheid
   de betaalbaarheid wordt natuurlijk veroorzaakt door de stijgende materiaal prijzen en bouwkosten .
   Maar ook de verduurzaming zorgt voor een flinke prijs opdrijving van nieuwbouw.

   maar de gemeente zou hier wel een verantwoording kunnen nemen door bv huizen goedkoop te laten bouwen en dan tegen kostprijs op de markt te brengen .
   Maar zorg ook voor meer betaalbare senioren woningen zodat er ook een goede doorstroming kan blijven .

   en laat ze het huur systeem van omnia eens doorlichten zoals alleen verhuren binnen de eigen gemeente of met economische binding .
   Gezinswoningen niet meer verhuren aan alleenstaande want dat is nu schering en inslag

   Ze vragen nu nog mensen om te verhuizen naar een senioren woning om gezinnen kans te geven en dan drukken ze er alleenstaande in die ook nog eens onder begeleiding moeten wonen .

   het gevolg dat wachtlijsten langer worden en verloedering van de buurt opleveren

 2. Denk dat men toch moet proberen om woningnood welke heerst in Nederland in deze discussie te gebruiken.
  Onze jeugd heeft het lastig. Is ontzettend moeilijk een passende woning te vinden en al helemaal binnen de gemeente Nunspeet. Het is er duur wonen.
  Maar waar niet in Nederland?
  Probeer als student maar eens een beetje betaalbare kamer te vinden. Bijna onmogelijk.
  Wat dat netreft is de huizenmarkt op praktisch elk vlak verziekt.

  Maar ,wat mij betreft, moet deze discussie niet gevoerd worden als het om vluchtelingen/asielzoekers gaat. Ja, natuurlijk hebben zij een dak boven het hoofd nodig. Gezien het enorme tekort aan woningen komt dat voor ons uiterst ongelegen. Maar wat deze mensen doorstaan hebben en wat voor hen reden is om te vluchten..is vreselijk.
  Wat dat betreft leven wij in een prachtig land. Laten we blij zijn met onze vrijheid en onze medemens die klem zit vooral helpen. Wat dus gebeurt gezien dit artikel.
  Vind dat Harm Jan Polinder het bij het juiste eind heeft en ben hetzomaar eens met hem eens.

  • Eerste zin..ontbreekt het woord niet.
   Ik ben van mening dat het ongepast is om je te uiten zoals M dat doet.
   Dus ..woningnood welke heerst in NL in deze discussie NIET te gebruiken

 3. Het is ook een kwestie van metaliteit.
  In mijn tijd werd eerst door het aanstaande bruidpaar minstens de helft van de aankoopprijs samen bijeengespaard.
  Het lijkt nu gewoonte geworden bijna al het benodigde geld voor de aankoop bij een bank te lenen.
  Als men het gros van de koopsom via een bank verkrijgt, zal uiteindelijk dat huis van de bank zijn terwijl de bewoners het huren.
  Ik las in mijn jeugd veel wildwest verhalen waarin dapper gestreden werd door cowboys voor hun eigendom.
  Als men nu in het M-Westen van de VS kijkt en navraagt, blijkt grond en gebouwen meest eigendom te zijn geworden van de banken. De boeren zijn Zetbaas.
  Wij moeten niet die dezelfde kant opgaan

  • Als je tegenwoordig de helft bij elkaar wilt sparen is dat onmogelijk als je 15 jaar geleden dus een hus kon kopen voor 200.000 en je zou 100.000 euro moeten sparen en die 100.000 is nu bij elkaar gespaard blijk je in eens voor hetzelfde huis 400000 te betalen dus in de mate van prijs stijgingen is het onmogelijk een goed start kapitaal te sparen want als je 15 jaar terug met volle hypotheek had gekocht had je inmiddels ook al een flinke mep afgelost en het verschil in waarde stijging had je ook al te pakken

 4. dat zeg ik..
  Discussie woningnood heeft niets met huisvesting vluchtelingen/asielzoekers te maken.

 5. In het artikel staat het volgende: “Den Haag wil ons middels deze dwangwet opleggen waar en hoeveel asielzoekers wij moeten opvangen. Opnieuw worden de problemen van de Haagse coalitie over het gemeenteschuttinkje gegooid.”
  Dat vind het een verkeerde voorstelling van zaken wanneer gezegd wordt dat de problemen van de Haagse coalitie over de gemeenteschutting worden gegooid. Opvang van asielzoekers was al de verantwoordelijkheid van de gemeenten, alleen die kijken meestal de andere kant op. Die willen geen opvang in de eigen gemeente en hopen dat een andere gemeente het oplost. Net als kleine kinderen!
  Opvang van de asielzoekers moet niet gebeuren uit angst voor dwang vanuit Den Haag; het moet gebeuren omdat een gemeente haar verantwoordelijkheden ziet en oppakt!
  Het is niet zozeer falend beleid in Den Haag zoals Pollinder zegt; het zijn gemeentebesturen zonder verantwoordelijkheidsbesef!
  Goed dat de asielzoekers in de Mallejan mogen verblijven. Wel goed inburgeren!!

 6. Natuurlijk heeft de woningnood iets met de huisvesting van asielzoekers te maken, beste Lias.
  Een uitleg. Als er per jaar 1 miljoen asielzoekers bijkomen, moet er voor 1 miljoen mensen extra een onderdak worden gevonden. + extra zorgkosten, +werkgelegenheid, scholing, enz.
  Ik wil daar, net als veel Nederlanders best voor betalen binnen redelijke grenzen.
  Maar ik verwacht niet dat dit hier wordt geplaatst. Men kijkt liever nog even weg.

  • W..wel de comments goed lezen.
   Dan begrijp je de context.
   Dan zie je dat “men niet wegkijkt”.
   Dan zie je dat jouw belerende relaas zijn doel voorbijschiet.
   En dat jouw reactie ongepast is en om die reden wederom verwijderd zal gaan worden.

 7. Beste Lias. Verwijderen ben ik wel gewend, en ik kan er prima van slapen.
  Door dat verwijderings gedrag van sommige media, worden namelijk clubs als de BBB gevormd.
  Mijn mening en steeds meer dezelfde van dezelfde richting zweven door NL.
  Hopelijk verharden dat soort meningen zich niet, in een land van vrijdenkers als NL, door voortdurende onderdrukking.
  Zo begon ook de Franse rvolutie.
  Nogmaals benieuwd.

 8. Minderjarige asielzoekers opvangen in ‘de Mallejan’ dat mag je best een nobel initiatief vinden.
  Echter best A.Lias, er zitten natuurlijk ook consequenties aan vast.
  De minderjarigen hebben scholing nodig! En er is een flink tekort aan leerkrachten.
  Is er bij deze minderjarigen vervolgens rechtop gezinshereniging? Of hebben deze minderjarigen, na verloop van enige tijd, recht op huisvesting? En er zijn nu al zo’n 300.000 huizen tekort!
  Ook moet er dan werk voor deze asielzoekers zijn, als ze goed geschoold zijn en goed Nederlands kunnen, zal dit niet zo’n probleem zijn.
  Opvangen is een nobel streven, maar het mag ook benoemd worden, dat daar veel meer aan vast zit. En dat mag (moet) ook benoemd kunnen worden.
  Uit uw betoog, maak ik op, dat u daar liever voor weg kijkt!

  • Apart dat je uit mijn „betoog“ op kunt maken dat ik voor consequenties wegkijk.
   Dan heb je dus heel duidelijk het artikel niet gelezen en waarom ik zo reageer als dat ik in eerdere comments gedaan heb.
   Hetgeen je oplepelt heeft gewoon niets in deze discussie te zoeken. Die consequenties zijn bekend. Ook bij mij.
   Maar daarover gaat het artikel niet.

    • Op welke nieuwsfeiten doel je Aalt?
     Ook in Drenthe per gemeente verschil in aanpak huisvesting asielzoekers.
     Dus wat bedoel je precies…wat zegt de actualiteit in Drenthe over het thema wat nu in Nunspeet speelt; motie oovang minderjarige asielzoekers Nunspeet?

     Dus Aalt..xeg me dan tenminste in welke richting ik “mijn eigen onderzoek “ moet doen.

   • Dat is nu net het grote probleem in de politiek, je stelt een nobele motie op, maar over de consequenties hebben we het niet.
    U doet daar aan mee, u stelt ‘ de consequenties zijn bekend”, maar wil het er niet over hebben. Waarom niet? U wilt geen ‘ slapende lezers’ wakker maken.
    We proberen de kinderen op de basisschool al het verband te leren tussen oorzaak en gevolg!
    Het is b.v. ook heel diervriendelijk om in het broedseizoen delen van onze bossen af te sluiten. Maar de consequentie is, dat wandelaars, natuurliefhebbers flinke delen van de natuur niet meer in kunnen.

    • De opvang van deze groep jonge asielzoekers staat hier ter discussie. Over een permanente opvang locatie.
     De gemeente wil nu ,en noem het een nobel streven, voor zijn dat het nu niet nemen van goede beslissingen, consequenties zal hebben waar wij als gemeente niet op zitten te wachten.
     Zoals duidelijk uitgelegd is in het artikel.
     Het gaat hier dus niet over opvang asielzoekers in het algemeen en de consequenties welke die met zich meebrengt..
     Maar ..nou ja,..over dat wat ik al vaker getracht heb uit te leggen.

Comments are closed.