Meerderheid van de raad is voor een lokaal vuurwerkverbod

24
2404

NUNSPEET – Een meerderheid van de raad in Nunspeet is voor een lokaal vuurwerkverbod. Zij het onder de strikte voorwaarde dat dan wel voldoende alternatieven moeten worden aangeboden. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van de commissie algemeen bestuur.

Aanleiding was de discussie over de afgelopen jaarwisseling waarbij voor 35.500 euro schade werd aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Dat komt neer op ongeveer 1,25 euro per inwoner. Tijdens de discussie werd duidelijk dat tijdens de jaarwisseling Nunspeet het een aantal uren zonder politie heeft moeten stellen. Deze werden opgeroepen voor een ernstig incident in Wapenveld. Meerdere partijen vinden dat het niet kan dat er geen enkele agent binnen de gemeente Nunspeet meer aanwezig is en willen dat volgend jaar maatregelen worden getroffen zodat zich geen herhaling hiervan voordoet.

Het ontbreken van politie maakt ook dat er vermoedelijk formeel maar sprake is van één melding van overlast aan de Marktstraat. Raadslid Koos Meijer (CDA) vroeg hiervoor aandacht voor omdat hij heeft vernomen dat hier enige tijd sprake is geweest van extreme overlast. Hij is bang dat door het ontbreken van politie veel meldingen de mist zijn ingegaan. Ook vindt hij dat er adequaat tegen de hier veroorzaakte overlast moet worden opgetreden.

Jeroen Snaterse (Liberaal Nunspeet) gaf aan iedere vorm van geweld en vernieling te veroordelen. Hij wil dat waar mogelijk de schade wordt verhaald op de daders. En dat de rekening naar Den Haag wordt gestuurd omdat daar, volgens hem, de oorzaak van de vernielingen licht door alle maatregelen rond corona. Een ludiek idee vindt burgemeester Breunis van de Weerd maar er is nog geen adres waar de rekening naar toe kan worden gestuurd.

André Timmerman (PvdA/GroenLinks) is bang dat de daders van de vernielingen op het spreekwoordelijke kerkhof liggen. Hij vindt dat vooral moet worden gekeken welke maatregelen rond de komende jaarwisseling moeten worden getroffen en met name hoe dan met jongeren moet worden omgegaan. “Wij moeten in gesprek over wat wij kunnen organiseren rond de jaarwisseling.”

Evert Leusink (ChristenUnie) is blij dat er vooral veel goed is gegaan. De enorme schade ziet hij als een zwarte bladzijde. Hij heeft aan veel mensen gevraagd hoe het gemis aan vuurwerk is ervaren. Volgens hem heeft hij daarop veel positieve reacties gekregen al hebben mensen wel alternatieven gemist. Hij wil dan ook dat vroegtijdig met de plannen voor de jaarwisseling 2021/2022 wordt begonnen.

Marc Konings (Gemeentebelang) vindt de vele schade vervelend en vooral ook voor mensen die hierdoor financieel zijn getroffen. Hij vindt dat gekeken moet worden of bijvoorbeeld vuurwerkshows mogelijk zijn en of meer alternatieve activiteiten kunnen worden aangeboden. Burgemeester Van de Weerd zegt dat vooral de activiteiten in sportzalen zijn aangeslagen. Een idee dat hem is aangereikt door Jong&Politiek.

Harm Jan Polinder (SGP) was de eerste die met de vraag kwam naar een onderzoek voor een lokaal vuurwerkverbod. Met daarbij het aanbod van alternatieven zonder dat het brood en spelen wordt. Hij vindt dat zo’n onderzoek op korte termijn moet worden uitgevoerd en daar niet mee moet worden gewacht tot oktober/november.

Burgemeester Van de Weerd zegt dat de hoogte van de schade hem wel heeft verrast. Maar hiervoor is, zo meent hij, geen directe groep of wijk aan te wijzen. Ook is er geen enkele aanwijzing dat de corona-maatregelen de aanleiding zijn voor de schade. Hij houdt het niet voor onmogelijk dat de zwaarte van illegaal vuurwerk de bezitters heeft verrast en daardoor schade is ontstaan.

Hij wil voor de zomer met de resultaten komen van het onderzoek naar een lokaal vuurwerkverbod omdat hij daarvoor een meerderheid in de raad proeft. Het liefst ziet men zo’n verbod regionaal genomen.  Leusink vindt wel dat de aan te bieden alternatieven hoogwaardig moeten zijn. Konings vindt een verbod wellicht aanvaardbaar maar alleen bij voldoende alternatieven. Hij is bang dat anders een klein deel van de inwoners het verbod aangrijpt om excessen te veroorzaken.

Gekeken wordt verder of compensatie moet worden geboden aan ondernemers die vuurwerk verkopen wanneer er zo’n lokaal vuurwerkverbod mocht komen. Burgemeester Van de Weerd wil verder kijken of mogelijk gewerkt kan worden met het vooraf opleggen van meer dwangsommen, zoals afgelopen jaarwisseling al is gedaan in de omgeving van de Oosterlaan. Dat werkte lange tijd goed tot uiteindelijk er toch onrust ontstond. Dwangsommen hadden misschien moeten worden geïnd maar dat is onmogelijk door het op dat moment ontbreken van het bevoegd gezag.

24 REACTIES

 1. Los een verbod het probleem op nee
  Want de oorzaak is het illegale vuurwerk

  En nu er geen verkoop was was juist de schade er niet minder op dat dus aangeeft dat de oorzaak niet het reguliere vuurwerk is

  Willen ze dan ook een alcoholverbod instellen want dat speelt een net zo.n grote oorzaak

  Maar kennelijk vinden met namen de Sgp dat ze dat het consumenten vuurwerk de oorzaak is

  Laten we gewoon nog watctradities in ere houden

 2. Is het niet ietwat naïef om te stellen dat de grote schade ‘heel verrast’? Iedere logisch denkende inwoner had toch kunnen bedenken dat waar horeca dicht is, vreugdevuren niet mogen en vuurwerk verboden is, een flink aantal (jonge) mensen niet op de bank zit of in bed gaat liggen, maar iets anders gaat doen wat voor een moment ‘lol’ geeft? Waarmee ik vernielingen niet goed praat. Het was vele malen beter geweest als er gewoon iets had gemogen!
  En hoewel ik helemaal niks met vuurwerk heb, zie ik om deze reden ook geen heil in een algemeen vuurwerkverbod.

 3. Er is schade ontstaan door zwaar illegaal vuurwerk. En dan gaan we legaal Nederlands siervuurwerk verbieden? Volgens mij ben je dan de weg wel een beetje kwijt aan het raken. De logica in de raad is ver te zoeken. Symptoombestrijding lost niks op.

  Overigens hebben we afgelopen jaarwisseling kunnen beleven wat een verbod op siervuurwerk uitwerkt. Er was nog veel (sier)vuurwerk te zien tijdens de jaarwisseling. En dat terwijl er én in Nederland én in Duitsland én in België geen (legaal) siervuurwerk te krijgen was. Een lokaal verbod werkt dus al helemaal niet als er gewoon volop siervuurwerk verkocht wordt zoals altijd.

  En vuurwerkshows, vergeet dat maar. Dat kost veel meer dan € 1,25 per inwoner als de gemeente dat zou willen regelen. En daar komt dan ongetwijfeld (helaas) ook nog steeds een schadebedrag bovenop. En laten we eerlijk zijn: zelf voetballen is toch leuker dan langs de zijlijn staan? Mensen willen zelf vuurwerk afsteken. Mensen willen vuurwerk in eigen straat. In een gezellige kring van familie, buren en/of vrienden de jaarwisseling beleven. Dat wordt de mensen door een verbod op het afsteken van siervuurwerk ontnomen.

  En wat te denken van de Nunspeetse ondernemers die vuurwerk verkopen. Na een coronajaar met alle ellende ook nog even het beleg op de boterham ontnemen? Want het is maar zeer de vraag of een compensatie alle financiële gevolgen zal dekken.

  Gemeenteraad: een vlaag van verstandsverbijstering kan iedereen overkomen, maar hopelijk maakt u op dit onderwerp een VERSTANDIGE beslissing. Een beslissing die de problemen bij de bron aanpakt. Een beslissing waar de overlastgevers worden aangepakt. Een beslissing waarbij de vele goeden niet onder de (kleine groep) kwaden moeten lijden.

 4. Misschien moet je in de politiek gaan om dit te begrijpen:
  -Afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod en veel overlast….
  -Laten we voor komende jaarwisselingen een vuurwerkverbod in stellen want dan voorkomen we overlast…..

  De logica ontgaat mij een beetje.

  • Misschien wil jij het niet begrijpen; de personen die vernielingen aanrichten en overlast veroorzaken, zijn meestal dezelfde types als degenen die vuurwerk gebruiken om deze overlast te veroorzaken en hulpverleners mee te bekogelen. De gemeenschap is helaas altijd de dupe van dit soort straatterreur.
   De overheid behoort naar mijn mening de gemeenschap te beschermen tegen dit soort asociale types. Het is daarom een goed idee om:
   1. al het consumentenvuurwerk te verbieden en
   2. iedereen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor schade indien men deel uit maakt van een groep, die aanwezig is op plekken waar vernielingen worden aangericht.

   Door al het consumentenvuurwerk te verbieden wordt bovendien voorkomen dat vuurwerkadepten proberen hun asociale gedrag goed te praten door te pogen onderscheid te maken tussen “legaal” en “illegaal vuurwerk.
   Als iets “legaal” is dan is dit blijkbaar een vrijbrief om overlast te mogen veroorzaken en dit begrijp ik dan weer niet!

   • Dus als ik jou goed begrijp heb je met een algeheel verbod op het verkopen en afsteken van Nederlands siervuurwerk de problemen opgelost.

    Afgelopen jaarwisseling hadden we zo’n verbod (landelijk zelfs) en waren er daarom ook geen problemen volgens jou…

    Want ja, die ellende is toch onmogelijk tijdens een vuurwerkverbod?

    Overigens ben ik helemaal voor jou 2e voorstel. Dat werkt vele malen effectiever als een vuurwerkverbod.

 5. Wat een slap gedoe….een paar raddraaiers verzieken het -zoals altijd- voor de meerderheid. Zorg dat er zwaardere straffen worden uitgedeeld: hoge boetes, celstraffen, verhalen van de schade en afpakken van geld en goederen.
  Net zoals nu bij de avondrellen is gebeurd! Dan bedenken zich nog wel een keer!
  Ook het organiseren van een vuurwerkshow kost geld en daar stop je de raddraaiers ook niet mee.
  Laat Nunspeet nou niet proberen het braafste jongetje van de klas te worden door lokaal te gaan verbieden. Het is of een landelijk verbod of niet…ook wel zo eerlijk voor al de vuurwerkverkopers!

  Ps. Het verbod zou ook maar eenmalig zijn toch..?! Maar ja, de politiek is niet te vertrouwen !!

  • De meerderheid van de bevolking is voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, dus waar heb jij het over?

   • Oow? Uit welk onderzoek blijkt dat? Kom eens met feiten? Volgens mij ligt dit toch echt wat genuanceerder. Feit dat de meerderheid van de huidige politiek (106 zetels in totaal) zich op dit moment tegen een vuurwerkverbod uitspreekt zegt toch genoeg (Stemwijzer)? En de politiek zien we toch als afspiegeling van de bevolking? Als de meerderheid van de bevolking echt helemaal klaar is met mooi siervuurwerk zullen we dat op 17 maart dan wel gaan merken…

    Dat er politieke partijen zijn die het als missie zien om vuurwerk uit te bannen uit de maatschappij (als dat al mogelijk is) en dat willen bereiken door vooral heel hard en emotioneel te schreeuwen zegt nog niet dat de meerderheid van de bevolking klaar is met siervuurwerk. Dat het Nederlandse siervuurwerk onder druk staat is wat anders. Maar dat zegt nog niet dat de meerderheid van de bevolking ervan af wil.

    En dat je in een ander bericht geen onderscheid wil zien tussen legaal en illegaal vuurwerk zegt dus dat je er niet vies van bent om de discussie op een onzuivere manier te willen voeren. Verschil tussen illegaal (knal)vuurwerk en legaal siervuurwerk is wel degelijk van belang. Met het verbieden van legaal siervuurwerk los je de problemen met illegaal (knal)vuurwerk namelijk echt niet op. Die problemen worden alleen maar groter. De wet van de communicerende vaten zegmaar. Je verbied het een, dan stijgt de vraag naar het ander. Je verbied het legale, dan stijgt de vraag naar het illegale…

    • Alsjeblieft:
     1. Meerderheid voor vuurwerkverbod, zie: https://nos.nl/artikel/2319114-twee-op-de-drie-nederlanders-voor-algeheel-vuurwerkverbod.html
     Lijkt mij niet zo moeilijk te snappen!
     2. Ik weet niet hoe het zit met jouw leesvaardigheid maar ik heb nergens geschreven dat overlastproblemen kunnen worden opgelost. Asocialen en vandalen zullen er altijd blijven. Waar ik voor pleit is dat deze types zelf volledig verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun vernielzucht en dat de (vuurwerk)schade die zij veroorzaken, net zoals bij de corona-relschoppers, volledig op hen dient te worden verhaald.
     3. Zoals ik al eerder schreef; alle consumentenvuurwerk verbieden. Er ontstaan dan ook geen onzinnige discussies meer over “legaal” of “illegaal” omdat dit slechts als excuus dient om door te kunnen gaan met het egoïstische knal-gedrag (alleen het eigen “plezier” telt en anderen moeten niet zeuren).
     Gewoon netjes zoals in de meeste beschaafde landen een door de gemeente georganiseerd siervuurwerkspektakel tijdens de jaarwisseling, dan doet iedereen wat water bij de wijn. Scheelt enorm in dieren- en mensenleed en brengt het milieu ook minder schade toe. Bovendien ruimen de jongens van de gemeente na afloop wel altijd netjes hun troep op.

     • Peilingen zijn altijd subjectief. Dat zie je bij de NOS, bij Eén Vandaag, enzovoort. Dat komt omdat er een bepaalde groep Nederlanders niet aan meedoet, simpelweg omdat ze bijvoorbeeld óf niet gevraagd worden óf niets voelen voor digitale enquêtes.
      Een eerlijk beeld van een onderwerp als dit krijg je pas als je deur na deur mensen in een dorp bevraagd. En dan ben ik écht benieuwd of twee op de drie Nunspeters staat te springen om een algeheel vuurwerkverbod! Ik vermoed van niet – even afgaande op alles wat gewoon knalde in de afgelopen maanden, en wat echt niet alleen illegaal vuurwerk was.

      • Peilingen zijn altijd objectief, want het is feitelijk gewoon een kwestie van tellen. Het is afhankelijk van de grootte van een geïnterviewde groep welke foutmarge er in zo’n onderzoek zit.

       Het uit de hoeveelheid lawaai concluderen dat de meerderheid van de Nunspeters niet alleen illegaal vuurwerk afsteekt is overigens een gave die niet zou misstaan in een programma als “wedden dat”.

       Daarbij is het naar mijn mening nog steeds asociaal om vuurwerk op deze wijze goed te praten omdat het spul vooral ellende en leed veroorzaakt.
       Elk jaar vliegen er tijdens oud en nieuw boerderijen in de fik dankzij zowel knal- als siervuurwerk en elk jaar opnieuw raken mensen gehandicapt door deze troep. Dit wordt in uw opinie waarschijnlijk ook alleen veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

       • Volledig met Nelie eens, die ‘peilingen’ zijn subjectief. In de media is een hetze aan de gang tegen de vuurwerktraditie. Bepaalde zaken zijn niet of sterk onderbelicht waar andere zaken die vuurwerk negatief in het nieuws brengen vaak groot uitgemeten worden. Het nieuws over een ‘vuurwerkbond’ begin dit jaar is daar een uitstekend voorbeeld van. Deze bond deed zich voor als vertegenwoordiging van de vuurwerkwereld. Geheel de vuurwerkbranche, niemand uitgezonderd, heeft zich echter gezamenlijk van deze ‘vuurwerkbond’ gedistantieerd. Toch kreeg de zogenaamde ‘vuurwerkbond’ een groot podium in de media, alleen omdat dit een opstap biedt voor een verbod op siervuurwerk. De vuurwerkbranche zelf krijgt echter geen podium, ondanks dat de vuurwerkbranche hier vele malen om gevraagd heeft. De enige mogelijkheid is een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen. Meer wordt de vuurwerkbranche niet gegund. Keer op keer worden prominente personen binnen de vuurwerkbranche namelijk afgewezen bij Jinek, Pauw, Op1 enz. Hoor en wederhoor wordt niet toegepast door de media op vuurwerkgebied. Want stel dat de waarheid over Nederlands siervuurwerk een podium in de landelijke media zou krijgen… Terwijl hoor en wederhoor een kernwaarde voor een journalist zou moeten zijn. En dit is gewoon de keiharde waarheid, geen woord aan gelogen! Dus in die zin kunt u zich maar al te zeer afvragen of al het vuurwerknieuws en al die peilingen objectief zijn. Mijn conclusie: NEE!!! De media is aan het verzieken en verrotten.

        Overigens zijn uw ‘feiten’ ook niet zo heel objectief hoor. Hebt u immers bewezen dat al die schades en verwondingen allemaal door het legale siervuurwerk zijn veroorzaakt? Door uw beweringen toont u mij aan dat u geen enig besef hebt waar we met vuurwerk over praten.

        De politiek doet aan deze ‘objectiviteit’ mee. Afgelopen weekend 40.000(!!!) slachtoffers ten gevolge van het winterweer. En dat terwijl nog maar 6 weken geleden 1.300 mensen op de HAP (waarvan 385 op de SEH)* te druk was voor de zorg. De zorg zou deze aantallen niet aankunnen in deze tijden van corona. Hebt u iemand van de politiek gehoord die zich nu druk maakte om de immense belasting van de zorg (petje af voor al die zorgverleners!)? Verder als ‘doe voorzichtig’ kwam de politiek niet. Afgelopen weekend is aangetoond dat het tijdelijke vuurwerkverbod niks te maken had met corona en het ontlasten van de zorg.

        Overigens pleit ik niet dat er een schaatsverbod of iets dergelijks had moeten gelden. In deze barre tijden was het weer van afgelopen week goed om de geest van een ieder weer even op te laden. Maar ik wil alleen aangeven dat de grond van het tijdelijke vuurwerkverbod totaal nergens op sloeg.

        U bent fervent voorstander van een vuurwerkverbod. Ik ga u ook niet van dat standpunt afbrengen. Wel geef ik u advies om zich eens te verdiepen in wat vuurwerk is zodat u wat meer weet waar u over praat.

        Verder discussiëren met u is mijns inziens nu zinloos. Dat komt alleen maar uit op een welles-nietes spelletje. We spreken elkaar weer na een eventueel en onverhoopt algeheel landelijk verbod op siervuurwerk. Kijken of het door u gewenste verbod daadwerkelijk zoveel uit heeft gehaald. Of ligt het dan ineens aan de gebrekkige handhaving?

        *cijfers van 2019. Door het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en single shots per 2020 was de verwachting dat dit aantal aanzienlijk lager zou gaan uitvallen.

 6. Dit complottheorie verhaal van u is geheel abacadabra voor mij.
  Ik zal het kort houden; ik ben vooral voor een samenleving waarin mensen rekening houden met elkaar en beschermd worden tegen destructief egocentrisch gedrag van figuren, die slechts denken vanuit eigenbelang!

  • Als de reactie van Siervuurwerk een ‘complottheorie verhaal’ is, dan ben ik toch wel ietwat bezorgd voor de samenleving die u voor ogen heeft. Want die bestaat helaas niet hier op aarde. En tussen destructief egocentrisch gedrag en fatsoenlijk omgaan met zaken (niet alleen het vuurwerk, maar veel meer dingen!) zit gelukkig ook nog van alles. Ik heb helemaal niks met vuurwerk, hoewel ik een show wel aardig vind, maar ken genoeg mensen die met hun kinderen siervuurwerk afsteken en hen ook leren hoe ze dat verantwoord kunnen doen.
   Ja, er zijn ook anderen, maar we gaan toch zeker een samenleving niet inrichten op het eventuele slechte gedrag van die groep mensen?

   • Helemaal mee eens Nelie! De reactie van meneer Viktor zegt mij genoeg: niet serieus te nemen. Een schoolvoorbeeld van een reactie van iemand die ‘vuurwerkhater is omdat ik vuurwerk haat’.

    • Nee, zelfs geen verre achternicht. Ook geen aandelen in de vuurwerkbranche. Met ontzetting de vuurwerkramp in Enschede gadegeslagen, en een paar jaar terug die plek bezocht. Dankbaar dat het zakgeld van onze kinderen niet opgaat aan (duur) vuurwerk. Enzovoort.
     Maar kokerzicht is een handicap op visueel vlak en behoort dus niet bij dit soort onderwerpen.

      • Dat is beslist tragisch voor die baby! Maar…
       1. het gaat om een catagorie vuurwerk wat het hele jaar door verkocht wordt en mag worden afgestoken. Sterretjes vallen hier ook onder, u weet wel, die je op het ijs zo leuk kunt laten ontbranden.
       2. er gebeuren ook ongelukken thuis met bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, waar kinderen hun levenlang hinder van ondervinden. Wilt u die ook allemaal verbieden?
       3. er kan nog veel meer elders gebeuren met baby’s, kinderen. jongeren, ouderen, in een kooitje is het zelfs niet veilig.

       • Als u het verschil niet kunt en wilt zien tussen het moedwillig en bewust schade en leed toebrengen aan onschuldige mensen, aan dieren, aan uw leefomgeving door middel van het afsteken van vuurwerk en anderzijds een ongeluk met schoonmaakmiddelen, dan maak ik mij ernstige zorgen om uw gewetensfunctie.

        • Kinderen zoals in uw nieuwsbericht brengen geen bewuste schade toe! Die gaan met dit toegestane vuurwerk op pad en hebben ‘ook levenslang’ als het dít tot gevolg heeft. Net als het kind dat met vuur speelt en een half huis in de fik jaagt.
         Als u het verschil met rellen en illegaal vuurwerk niet kunt zien, dan moet u maar naar Mars, of zo.

Comments are closed.