Maatschappelijke Diensttijd Jongeren & politiek

0
2674

Nunspeet – In partnerschap met de lokale partijen Gemeentebelang Nunspeet, Progressief Ermelo en Harderwijk Anders, start op 1 maart 2019 het project JONG&politiek.  

Lokale politici en gemeentebestuurders worden vanuit dit project gevoed met ideeën van jongeren uit hun gemeente. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, met name op het gebied van issues die jongeren betreffen. Daarnaast kunnen de jongerenafdelingen een kweekvijver voor nieuw politiek talent zijn. 

Studerend, werkend, scholier of werkloos, alle jongeren uit de gemeenten Nunspeet, Ermelo en Harderwijk tot 30 jaar zijn welkom om zich aan te melden. www.jongenpolitiek.nl 

Men zegt vaak: “Politiek is saai en jongeren zijn daar niet in geïnteresseerd”. Daarbij denken ouderen ook al snel dat jongeren geen tijd willen vrijmaken om zich met politiek bezig te houden: werken, studeren, stappen, gamen, sporten en social media lijken belangrijker. Maar niets is minder waar! Politiek, en zeker lokale politiek, kan erg leuk zijn. Samen werken aan thema’s die ertoe doen, concreet problemen in je wijk/dorp of gemeente helpen aanpakken en natuurlijk ook plezier hebben met elkaar. 

Overal in de wereld laten jongeren zien zich zorgen te maken over hun toekomst en de manier waarop ouderen met zaken in de wereld omgaan. Luister maar naar de teksten in de muziek en je ziet dat er veel betrokkenheid is. Op een andere manier dan veel ouderen gewend zijn, maar zeker niet minder betrokken!

Maatschappelijke Diensttijd
JONG&politiek is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren. 

Het vormgeven aan Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren maakt deel uit van het kabinetsbeleid. Via ZonMw heeft het kabinet budget beschikbaar gesteld om experimenten met Maatschappelijke Diensttijd mogelijk te maken. JONG&politiek is een van de projecten waarvoor een pilotsubsidie beschikbaar is gesteld. 

Jongerenafdeling lokale partij

Bij JONG&politiek vervullen jongeren hun Maatschappelijke Diensttijd binnen de jongerenafdeling van één van de deelnemende lokale politieke partijen. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als jongerenhuisvesting, sportmogelijkheden, eenzaamheid onder jongeren, kiezen van een nachtburgemeester, gaan stemmen tijdens verkiezingen en momenteel erg actueel: meepraten over klimaatverandering en wat daar tegen te doen is.

Wie deelneemt aan JONG&politiek hoort bij een hechte groep waarin vriendschappen kunnen ontstaan en waar je kennis en ervaring opdoet over je gemeente en wat er allemaal speelt. Het is een groep die de zittende lokale politici wakker en alert houdt, en die opkomt voor de belangen van jongeren binnen de gemeente. 

De deelnemende jongeren zijn actief binnen hun eigen jongerenpartij, bepalen zelf met welke onderwerpen ze aan de slag gaan en hoe ze dat gaan doen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen agenda, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning.

Ook de vorm waarin thema’s aan de orde komen wordt door de jongeren bepaald. Denk hierbij aan vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, online communicatie, activiteiten in de gemeente organiseren of gastlessen op scholen verzorgen.

Ondersteuning jongerenafdeling

Iedere afdeling wordt ondersteund door een jongeren coördinator van de lokale partij die hiervoor ook uren beschikbaar heeft binnen het project. Deze ondersteunt de groep bij het uitwerken van ideeën, het organiseren en de uitvoering. De coördinator enthousiasmeert en motiveert de jongeren en begeleidt jongeren individueel waar nodig. Er worden trainingen en cursussen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld (online) communicatie, debattraining of een excursie. Zo is deelname ook nog eens leerzaam. 

Maar het zal ook zeker leuk zijn en meer dan kennis en ervaring opleveren voor de jongeren die deelnemen. Zo kunnen er activiteiten georganiseerd worden, ontvangen de deelnemers een maximale vrijwilligers vergoeding en na 6 tot 9 maanden deelname ontvangt iedere deelnemer een ervaringscertificaat Maatschappelijke Diensttijd. Een certificaat dat een bijdrage levert aan het persoonlijke CV (Curriculum Vitae).

Onderzoeksvraag voor het project Maatschappelijke Diensttijd
Voor subsidieverlener ZonMw en het kabinet is de onderzoeksvraag van het project erg belangrijk. Voor dit project is dit: Hoe kunnen we jongeren meer politiek betrokken maken en de jongerenafdelingen een basis geven waarmee ook na de maatschappelijke diensttijd van 18 maanden de activiteiten voortgezet kunnen worden?
Als de pilot succesvol is zal deze als voorbeeld gebruikt gaan worden voor een landelijke uitrol.

Het kabinet over Maatschappelijke Diensttijd
“Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief. De maatschappelijke diensttijd biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen. Daar wordt iedereen sterker van.”