Koninklijke Onderscheidingen gemeente Nunspeet

2
3979

NUNSPEET – Vandaag heeft burgemeester de heer B. van de Weerd elf Koninklijke Onderscheidingen uitrgereikt aan inwoners van de gemeente Nunspeet (allen Lid in de Orde van Oranje-Nassau). 

Vanwege het aantal uitreikingen was er een verdeling gemaakt in twee groepen. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Nunspeet.

De heer E. Bosch,  mevrouw J. Polinder-Vis, mevrouw J. Westerink-Polinder, De heer M. van Engelen, mevrouw I. Frens-Weekhout, De heer A. Hoeve.

Mevrouw G.W.J. Verveer-Koops, mevrouw A.A. van Zalk-den Besten, mevrouw M. van Meulen-Vis, mevrouw G. Bolder-Bonenberg, de heer T. Froma.

Motivatie van de onderscheidingen:

1.De heer E. Bosch. 

1980-1996: Mantelzorger voor zijn moeder; bezocht haar elke dag en regelde de zaken voor haar die nodig waren.

1990-2006: Organiseerde als bestuurslid van Biljartclub SVOP de competities en alles wat daarmee samenhing op een betrokken en nauwgezette wijze.

2008-heden: Actief bij de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad, o.a. als coördinator van de afdeling Meubelen en leidinggevende van de verkoopmedewerkers van deze afdeling.

2. Mevrouw J. Polinder-Vis.

1996-heden: Zet zich als vrijwilligster in op de afdeling Curiosa van de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad. 

2000-heden: Vrijwillig actief als projectmedewerkster van DORCAS bij het inzamelen en invullen van voedselpakketten die rond de kerst worden verstrekt.

2003-heden: Coördinator van de vrijwilligerscollectanten voor NEON (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking); als wijkhoofd helpt zij collectanten in haar wijk te werven en te instrueren voor de jaarlijkse collecte.

3. Mevrouw J. Westerink-Polinder.

1996-heden: Algemeen medewerkster bij de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad; sorteert en prijst binnenkomende goederen, doet kassawerkzaamheden en verzorgt de schoonmaak van de winkel.

2008-heden: Als vrijwilligster actief voor DORCAS bij het samenstellen van voedselpakketten voor hun projecten.

4. De heer M. van Engelen.

1988-2001: Diaken/ouderling bij de Wijkgemeente Nieuwe Kerk-Zuid, Hervormde Gemeente Ermelo; besteedde o.a. veel tijd aan de opbouw van het jeugdwerk.

2000: Actief gedurende enkele maanden als voorlichter/instructeur voor DORCAS Andijk Missie Bakkerij in Vladfikavkaz, Rusland m.b.t. het gebruik van een bakkersoven.

2000-2010: Gaf instructies bij de opzet van bakkerijen voor PUM Netherlands Senior Experts in allerlei landen in Azië en Afrika.

2003-2011: Ouderling/coördinator Pastorale Commissie Bunterhoek, Wijkgemeente Dorpskerk Centrum, Hervormde Gemeente Nunspeet; coördineerde (en deed zelf) het bezoekwerk door vrijwilligers en deed o.a. verslag in het kerkblad van verjaardagen en overlijden. 

2005-heden: Coördineert bij de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad de werkzaamheden van de vrijwilligers.

5. Mevrouw I. Frens-Weekhout.

1997-heden: Actief en zeer betrokken bij de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad als vrijwillig kassière; vervangt zonodig ook regelmatig en zonder aarzeling haar collega’s bij ziekte.

6. De heer A. Hoeve.

1974-1996: Diaken/bezoekbroeder voor de wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Harderwijk.

2000-2012: Ouderling bij de wijkgemeente Kapel Hulshorst van de Hervormde Gemeente Nunspeet.

2015-heden: Vrijwilliger bij de Snuffelhal van Stichting Woord & Daad, o.a. actief als verkoper van vele goederen (met name meubels) en vervoerder van goederen. 

7. Mevrouw G.W.J. Verveer-Koops.

1988-1994: Actief als bestuurslid en vrijwilliger van De Bunterhoek.

1994-2006: Secretaris van de Cliëntenraad van Stichting Filadelfia. 

2006-2009: Hield zich als bestuurslid van de Stichting Vrienden van De Bunterhoek en Het Kodal bezig met de organisatie van werving van gelden ten behoeve van bewoners van De Bunterhoek en Het Kodal. 

2006-2014: Voorzitter van de Klachtencommissie van Stichting Filadelfia/Woonzorg Unie Veluwe.

2014-heden: Als lid en secretaris van de CliëntenParticipatieraad (CPR) en lid van de Cliëntenraad (CR) van Woonzorg Unie Veluwe o.a. verantwoordelijk voor het agendabeheer en het dagelijkse contacten onderhouden met diverse verzorgingstehuizen en betrokken bij kwaliteitsmetingen. 

8. Mevrouw A.A. van Zalk-den Besten.

1990-heden: Vrijwilliger bij het dagcentrum en gastvrouw Eredienst bij Zorggroep Noordwest-Veluwe; ze assisteert wekelijks met veel inzet bij het koffie en thee schenken, het eten en de activiteiten.

1990-heden: Mantelzorger voor haar naaste familie. 

1997-2009: Vrijwilliger terminale zorg bij Stichting Het Venster.

1998-2007: Vrijwilliger voor Psychisch Pastorale Begeleiding.

9. Mevrouw M. van Meulen-Vis.

1976-2017: Mantelzorger en gastgezin voor een verstandelijk beperkte cliënt van Stichting Philadelphia.

1985-2000: Maker en presentator van christelijke radioprogramma’s voor Radio Contact Nunspeet.

1995-heden: Bestuurslid bij vrouwenvereniging De Christenvrouw; zorgt voor een gevarieerd programma en verbinding tussen de christelijke vrouwen in Nunspeet.

2000-2010: Vrijwilliger bij verzorgingstehuis De Bunterhoek bij het rondbrengen van maaltijden en avondactiviteiten.

2010-2017: Actief als organisator bij de Organisatie Ouderenmiddag Hervormd Nunspeet in de vorm van verzorgen van de uitnodigingen, invullen van de middag en helpen bij het koken. 

2013-2017: Lid van het Algemeen Bestuur van de Verenigde Veluwse Koren, namens het koor Crescendo. 

2014-2017: Pedicure/vrijwilliger bij De Tweede Mijl, een inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam.

10. Mevrouw G. Bolder-Bonenberg.

1987-heden: Lid en vrijwilliger van kleindierenvereniging ‘Ons Ideaal’; o.a. actief bij het organiseren van shows en feestavonden, de administratie voor het tatoeëren van konijnen en het bezorgen van het verenigingsblad Sportcontact. 

1997-heden: Mantelzorger voor haar volwassen zoon die de ziekte MS heeft en in een rolstoel zit.

2010-heden: Mantelzorger voor haar buurvrouw; dagelijks komt zij even bij haar buurvrouw om te vragen of zij iets voor haar kan doen.

11. De heer T. Froma.

1988-heden: Actief als vrijwilliger en belijdend lid van de Protestantse Gemeente Nunspeet, o.a. tijdens de jaarlijkse rommelmarkt op Koningsdag, voor de taakgroep Oost-Europa en voor de maandelijkse distributie van het kerkblad bij de 50 bezorgers daarvan

1996-heden: Bestuurslid van en actief betrokken bij de diverse projecten en activiteiten van de Stichting Drinkwater Roemenië. 

2005-heden: Ondersteunend vrijwilliger voor de stichting Ruimte voor Chaltsch in Wit-Rusland.

2 REACTIES

Comments are closed.