Kinderopvang en BSO ,UK’ in de startblokken

0
142

Begin augustus zijn de deuren officieel geopend van de nieuwe kinderdagopvang en BSO ,UK’ aan de Stationslaan 75 in Nunspeet. ,UK’ staat voor United Kids. ,,Alle kinderen mogen bij elkaar komen en van elkaar leren, vandaar deze naam”, aldus mede initiatiefneemster Sina Frens. Het pand aan de Stationslaan 75 heeft in enkele maanden tijd een enorme metamorfose ondergaan en biedt kinderdagopvang aan 34 kinderen van 0-4 jaar en voor 17 kinderen van 4 – 13 jaar buitenschoolse opvang.

Sina:,,Met alle respect voor de bestaande kinderdagopvang in Nunspeet vonden Erik Frens en ikzelf (we zijn beiden ook ouders en maken gebruik van de dagopvang) dat sommige dingen anders konden. Dat gaat dan om de flexibiliteit van de openingsuren, maar ook inhoudelijk denken wij dat het anders kan. Onze openingstijden zijn van 07.00-19.00 uur. Dat biedt ouders die soms wat later van hun werk komen nog rustig de gelegenheid hun kinderen op te halen zonder tijdsdruk. Maar ook willen wij vanuit onze visie de kinderen meer verbondenheid met de natuur bieden. Zo zijn in al onze groepsruimtes natuurlijke materialen aanwezig, waarmee wij de creativiteit van de kinderen willen stimuleren. Eigenlijk vinden wij ook de naam kinderopvang niet juist. Het zou kunnen aangeven dat het accent ligt op het ,opvangen’ van kinderen omdat de ouders werken, maar het is zoveel meer. Wij willen de kinderen vooral zelf hun wereld laten ontdekken zonder te veel sturing en beïnvloeding van ons. Wij hanteren de pedagogiek van het luisteren, waarbij we vooral observeren en niet direct sturen. Ze komen vaak zelf tot creatieve ideeën”. Deze aanpak is beter bekend als de pedagogiek van Reggio Emilia. Ook op sommige basisscholen in Nederland en Vlaanderen werkt men vanuit deze pedagogische visie. De pedagogische medewerkers gaan uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. In de praktijk is dan ook het uitgangspunt dat veel kennis en vaardigheden al in het kind zitten en er spelenderwijs uit tevoorschijn komen en voorts tot ontwikkeling komen. Doordat de kinderen een voortraject volgen voordat ze met het reguliere onderwijs starten, leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker”.

De groepsverblijven in ,UK’ zijn perfect ingericht voor de leeftijdscategorieën en bieden alles wat nodig is voor goede opvang en ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt met horizontale leeftijdsgroepen, waarbij de overgang tussen de groepen erg soepel is.  Bijzonder is de binnentuin met veel natuurlijke aankleding, kunstgras, een zandbak, blotevoeten pad en een de mogelijkheid om het dak te openen, waardoor kinderen toch een ,buiten’ ervaren. Sina:,,We zijn erg blij met de totstandkoming en gaan begin augustus starten met zes medewerkers. Wij zien ons als een aanvulling op de bestaande organisaties, waarmee ouders dus meer keuze hebben”.

De medewerkers in de nieuwe organisatie ,UK’ zullen worden ondersteund door een pedagogisch coach. De dagelijkse leiding is in handen van Sina Frens als manager. De locatie kent aan het zijpad vier ingangen, voor elke groep dus apart. Dit om te veel geloop in het gebouw te voorkomen wat zeker in deze coronatijd erg belangrijk is.  Sina:,,Het is dan ook het systeem van kiss&go. De ouders brengen hun kind tot aan de betreffende groepsruimte en gaan niet mee naar binnen. In de omgeving van onze kinderdagopvang en BSO is voldoende parkeergelegenheid. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats aan de achterkant van Zorgplein de Enk. Het gaat vaak om korte momenten van het brengen en halen”.  

Inmiddels hebben meerdere ouders al kennisgemaakt met deze nieuwe locatie voor kinderdagopvang en BSO. Op vrijdag 9 juli was er een open dag waarvoor al veel belangstelling bestond. Sina Frens:,,We kunnen begin augustus mogelijk al starten met een beperkt aantal kinderen. Vanaf september verwachten we volledig op volle sterkte te kunnen gaan werken. 

Kinderdagopvang en BSO ,UK”is gevestigd aan de Stationslaan 75 in Nunspeet en is te bereiken onder 06-57048632 of via  Email:info@unitedkids.nl.  Zie ook www.unitedkids.nl. 

AG