Kanjers in de kringlooplandbouw

0
558

Zaterdag werden in de omgeving van Hulshorst en Nunspeet enkele lokale boerenbedrijven bezocht met kringlooplandbouw. Kandidaat Alice van der Steeg: “De ChristenUnie vindt kringlooplandbouw belangrijk voor onze samenleving en ons landschap. Agrariërs spelen daarin een belangrijke rol. Tevens is het voor consumenten belangrijk om te weten waar het eten vandaan komt. Met deze fietstocht willen wij als ChristenUnie het belang van de agrarische bedrijven onder de aandacht brengen.” 

Lokale productie

De ChristenUnie wil bevorderen dat producten door consumenten meer lokaal worden gekocht. ChristenUnie lid Evert van ’t Slot: ”Korte lijnen tussen producten en consumptie betekent minder vervoersbewegingen en dus lagere milieubelasting. Tevens wordt het begrip tussen boeren en consumenten versterkt en leren kinderen dat melk uit een koe komt en niet uit een fabriek”. 

Veel mooie lokale initiatieven

Voor onze fietstocht hebben we een keuze gemaakt uit de vele lokale initiatieven, o.a. een bedrijf dat klein blijvende fruitbomen teelt. Gerlof Vinke van CompactFruit: ”De mensen willen steeds meer hun eigen fruit verbouwen en een klein blijvend fruitboompje past in iedere tuin, zelf op het balkon; de producten zijn ook nog eens lekkerder”. De ChristenUnie steunt de thuisproductie van fruit, omdat dit een gezonde levenswijze bevordert.

De wind in de haren
De ChristenUnie voert campagne op de fiets. Lekker doortrappen en de wind in de haren. Fietsen is gezond en vriendelijk voor de omgeving. De fietsen zijn beschikbaar gesteld door Geniet van Fietsen in Nunspeet. Jennifer Elskamp is er blij mee: “Een fietsende campagne past helemaal bij ons imago: fris en sportief en met hart voor de schepping”.

ChristenUnie wil een fietsplan
Fietsen neemt in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie een belangrijke plaats in. Jennifer: “Wij pleiten voor een lokale fietsagenda. Er rijden namelijk steeds meer fietsen door onze gemeente. Van inwoners en toeristen. Dat vraagt om speciaal fietsbeleid. Hoe houden we het veilig op straat?  En waar parkeren we al die fietsen?” De ChristenUnie wil bestaande fietspaden verbreden, zodat veilig woon-werkverkeer op langzame en snelle fietsen zo veel als mogelijk gewaarborgd wordt. Het is in de gemeente Nunspeet de hoogste tijd voor een fietsplan. De ChristenUnie wil dat de Fietsersbond daarin meedenkt: “Zij hebben de deskundigheid in huis en kunnen ons verder helpen om een fietsvriendelijke gemeente te worden.”