Kandidaat wethouder CU kiest haar thema voor 2022

0
705

In de ledenvergadering van 18 november 2021 is Paulien van Triest uit Elspeet unaniem verkozen als beoogde kandidaat wethouder voor de ChristenUnie in Nunspeet als opvolger van dhr. Pieter Teeninga.

Als de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voldoende stemmen behaalt om weer een wethouder te leveren voor het sociaal domein, zal Paulien van Triest uit Elspeet het stokje overnemen van Pieter Teeninga. Zij is nu directeur-bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal en heeft veel kennis en ervaring binnen het sociaal domein en in het bijzonder van jeugdhulp. Roël van ’t Slot, voorzitter van de selectiecommissie: “Paulien is de beste kandidaat om in de toekomst leiding te geven aan een lastig dossier als de jeugdhulp. We zijn erg blij dat zij daarvoor beschikbaar is.” 

In Elspeet is Paulien actief als bestuurslid van Stichting Joy en Stichting Dorpshuis Elspeet. Daarnaast is ze een van de toezichthouders bij Kansrijk Wonen. Zij wil zich inzetten voor de eigen gemeente, waarbij transparantie en betrouwbaarheid leidend zijn in haar werk. De gemeente is van alle inwoners  en daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk afstand is tussen inwoners en de gemeente geeft ze aan. 

Inspirerende campagne

Het campagneteam heeft een inspirerende campagne in voorbereiding, waarmee inwoners van Nunspeet zullen worden verrast! Er is aandacht voor gerealiseerde successen; oplossingen worden op een sprankelende manier voorgesteld. De ChristenUnie gaat voor transparantie en betrouwbaarheid, een toekomstbestendig Nunspeet voor ons en onze kinderen en voor een samenleving waarin iedereen meetelt.

Mocht u willen bijdragen, dan zijn uw giften van harte welkom op NL45 RABO 0347 576435 o.v.v. Campagnegift 2022. Wilt u meer weten over de standpunten van de ChristenUnie? Wilt u meepraten of meedoen?; neem dan contact op met de fractie, fractie@nunspeet.christenunie.nl of download het verkiezingsprogramma op www.nunspeet.christenunie.nl