Kanalisatiestreep bij oversteekplaats Immanuelschool

1
2342

NUNSPEET –  Er wordt een zogenaamde kanalisatiestreep aangebracht door de gemeente Nunspeet bij de oversteekplaats in de Stationslaan naar de Immanuelschool. Het gaat om een streep welke is bedoeld om diverse soorten verkeer in goede banen te leiden. Een dergelijke streep heeft echter geen juridische status. 

Met de aanleg wordt ingegaan op een verzoek van een verkeersouder van de Immanuelschool. Hierbij werd de gemeente de keuze gelaten tussen de kanalisatiestreep of een zebrapad. Doel is dat het oversteken in betere banen wordt geleid op momenten dat hier geen verkeersbrigadiers staan. Besloten is tevens een Julie©beugel aan te brengen om zo hinderlijk parkeren voor de ingang van de school te voorkomen. 

Om tot een goede afweging te komen zijn op meerdere momenten bezoeken gebracht aan de school. Doel was de aangegeven problemen zelf te ervaren. Er speelt vooral dat bij de afwezigheid van verkeersbrigadiers er door voetgangers veel minder wordt gelet op de verkeersveiligheid. Bij afwezigheid van de brigadiers is de oversteek ook niet als zodanig ingericht.

Door het aanbrengen van de kanalisatiestrepen wordt de locatie wel als oversteekplaats ingericht en wordt het oversteken geconcentreerd op één plek. Aangegeven wordt dat de strepen een vergelijkbaar effect hebben als verkeersbrigadiers. Die laten kinderen oversteken wanneer de verkeersituatie rustig is. Dat zijn dezelfde momenten waar kinderen op moeten letten als de verkeersbrigadiers niet actief zijn. De strepen hebben bovendien een verhogende attentiewaarde voor snel verkeer, men weet daar overstekende voetgangers te kunnen verwachten.

Een zebrapad wordt minder geschikt gevonden. Dan krijgen voetgangers voorrang waardoor verkeersbrigadiers geen effect meer hebben. Een zebrapad maakt de kans op ongecontroleerd oversteken door kinderen groter. Kinderen leren, zo is de conclusie, niet om te kijken in het verkeer en voorrang te verlenen. De oversteeklocatie wordt bovendien buiten schooltijden nauwelijks gebruikt. Dat maakt dat een zebrapad aan overig verkeer een verkeerde suggestie wekt.

Met het aanbrengen van de Julie©beugel wordt parkeren van ouders voor de school nauwelijks nog mogelijk gemaakt. Dit komt, zo is de redenatie van het college, de verkeersveiligheid van de oversteeklocatie ten goede. Verkeer heeft dan beter zicht op deze locatie. Tevens zorg de fysieke maatregel er voor dat kinderen moeilijker schuin over kunnen steken. Ook biedt de fysieke maatregel extra veiligheid voor wachtende voetgangers omdat daarmee ook de zijkant van de rijbaan wordt afgebakend.

Als nadeel van een zebrapad wordt tevens gezien dat voetgangers wel voorrang hebben maar fietsers niet. Gevreesd wordt dat dit bij kinderen tot verwarring kan leiden. Kinderen leren bovendien dan geen voorrang te verlenen wat ze bij het aanbrengen van strepen wel leren. De totale kosten van de werkzaamheden worden geraamd op twaalfhonderd euro. Dit bedrag kan worden opgevangen binnen al bestaande budgetten van de gemeente Nunspeet.

1 REACTIE

Comments are closed.