Jaarvergadering buurtvereniging Hulshorst

0
1184

HULSHORST – Het bestuur van de buurtvereniging Hulshorst gaat bekijken of in 2020 het eiertikken en eierzoeken alsnog weer in het programma kan worden opgenomen. Dit om combinatie met een rit voor oldtimers. Over dit laatste vindt overleg plaats met een autosport vereniging welke ervaring heeft op dit terrein.

Tijdens de jaarvergadering werd door enkele leden aangegeven dat zij het betreuren dat de jaarlijkse traditie verloren gaat. Het bestuur vindt echter dat het evenement niet meer voor acht tot tien kinderen kan worden gehouden gezien alle tijd welke hiermee is gemoeid.

Door de leden werd ingestemd met de benoeming van Ruud van der Horst tot voorzitter. Hij is de opvolger van Jos van den Berg die wel aanblijft als bestuurslid. Door drukke werkzaamheden wilde hij echter graag een stapje terug doen. André Hop en Geurt de Zwaan werden benoemd tot lid van de kascommissie.

Geïnformeerd werd naar de stand van zaken rond de gewenste aanschaf van drie app-borden aan de toegangswegen naar de kom van Hulshorst. Ondanks dat dit verzoek drie jaar geleden al is ingediend bij de gemeente Nunspeet is een antwoord nog steeds uitgebleven. Herinneringsverzoeken hebben geen resultaat opgeleverd.

Jos van den Berg gaf aan dat de vereniging meer aan sponsoring wil gaan doen. Dit is nodig om alle evenementen betaalbaar te houden. Op evenementen als de intocht van Sinterklaas moet geld worden bijgelegd. Dit tekort moet worden aangevuld met de opbrengsten van andere evenementen.

Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat de fietsvierdaagse dit jaar vervalt om organisatorische redenen. In de plaats hiervan wordt tijdens de wiekdagen donderdag 22 augustus de vier kernen fietstocht gehouden.

Het bestuur wordt gevraagd ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwlettend in de gaten te houden. De stand van zaken is op dit moment dat er geen vliegroutes komen boven Hulshorst. Dit is ook schriftelijk bevestigd door minister Cora van Nieuwenhuizen. Ook de eventuele komst van een zweefvliegveld in Hulshorst wijst hierop. De aanleg hiervan wordt eveneens kritisch gevolgd door de buurtvereniging. Onder meer omdat eventueel een hangar wordt gebouwd in een gebied waar verdere verstening ongewenst is.

Er gaat door de buurtvereniging een poging worden ondernomen activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Nu moest de jaarvergadering van de vereniging een week worden verschoven omdat op het laatste moment door de voetbalvereniging Hulshorst een buitengewone ledenvergadering werd gehouden. Dit in verband met de gewenste renovatie van het clubgebouw. Het verschuiven leidde wel tot enige verwarring.

Tevens wordt gekeken of de website verder kan worden verbeterd. Nu ontbreekt bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur. Door de website aantrekkelijk te houden wil men de communicatie met de inwoners verbeteren.