Inschrijving Bedrijfskavels De Kolk fase 2 afgesloten

0
642
Bedrijfskavels te koop op bedrijventerrein De Kolk.

NUNSPEET – De inschrijving voor de bedrijfskavels op bedrijventerrein De Kolk fase 2 is op 2 mei 2024 gesloten. In totaal hebben 14 bedrijven zich ingeschreven. De afgelopen weken zijn alle inschrijvingen gecontroleerd en beoordeeld op basis van de ingediende formulieren en bijlagen. Er is een puntenscore vastgesteld voor elk bedrijf.

Het advies van het team, wat het college informeert, is om de opgestelde Scoringslijst goed te keuren en daarmee de volgorde van toewijzing van de kavels vast te stellen. De inschrijvers die een kavel toegewezen krijgen, zullen een reserveringsovereenkomst sluiten.

Daarnaast wordt voorgesteld om de bijlagen van dit voorstel geheim te houden, zoals bepaald in Artikel 5.1, vierde lid, Woo, om de belangen van de inschrijvers te beschermen.

Het college heeft besloten dit advies op te volgen.