Inloopbijeenkomst concept-verkeersplan IKC Nunspeet Oost op 24 april

2
882
Foto : Beoogde locatie nieuwbouw IKC (Integraal Kind Centrum) op het grasveld achter de boerderij langs de Oosteinderweg.

NUNSPEET – Het concept-verkeersplan IKC Nunspeet Oost is klaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hiervan kennis te nemen tijdens een inloopbijeenkomst. Deze wordt op woensdag 24 april a.s. gehouden in sportief recreatiecentrum De Wiltsangh, Sportlaan 3 in Nunspeet. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen, kennisnemen van het plan en eventueel een toelichting krijgen.

Verkeersonderzoek
De afgelopen tijd werkte Adviesbureau Sweco aan een verkeersonderzoek voor de komst van het Integraal Kindcentrum (IKC) nabij de Oosteinderweg in Nunspeet. Zij voerde verkeersanalyses uit en haalde input op bij omwonenden tijdens een buurtschouw en via de website. Ook zijn onafhankelijke deskundigen (o.a. politie en veiligheidsregio) betrokken bij het participatieproces. Naar aanleiding van het verkeersonderzoek en de participatie ligt er nu een concept-verkeersplan. In het concept-verkeersplan staan oplossingsrichtingen voor het verkeersveilig inrichten van de openbare ruimte. 

Inloopavond
Tijdens de inloopavond krijgen aanwezigen een beeld van de oplossingsrichtingen en een toelichting op de verwerking van de reacties vanuit de participatie. Er is ruimte om het concept-verkeersplan te bekijken en hierop te reageren. Geïnteresseerden die niet kunnen op 24 april, kunnen via de website reageren op het concept-verkeersplan. Na de inloopavond is het concept-verkeersplan in te zien op www.nunspeet.nl/verkeersplan-ikc. Reageren is mogelijk tot en met 3 mei 2024.  

Vervolg
Naar aanleiding van de reacties werkt Adviesbureau Sweco het concept-verkeersplan verder uit om te komen tot een definitief verkeersplan. Meer informatie hierover volgt in juni/juli 2024. Op www.nunspeet.nl/verkeersplan-ikc is meer te lezen over het proces en de planning.  

2 REACTIES

 1. Waarom niet een nieuwe school en IKC op de huidige plek, plek oude sporthal..
  En nieuwe woningen achter die boerderij?
  School en IKC midden in een wijk is toch een betere locatie dan „op een achterafje“?

 2. Buiten onze eigen aanwas, behoren wij, om ons vroeger mooie dorpje te behouden, alleen nog goedkoop voor onze eigen inwoners bouwen. Desnoods met gemeente subsidie
  Ik denk niet dat tegenwoordig nog kunstenaars naar ons voorheen karakteristieke dorpje komen, om kunst van eigen hand, te laten zien.
  Ik heb niks tegen makelaars, maar het wordt hier sinds enkele decennia wel een waar MAKELAARSPARADIJS.
  Laten we waar mogelijk, nog wat groen en cultuur, rond ons dorp behouden.
  Ik zie het tegenwoordig, ook voor onze Veluwse dreven, somber in.

Comments are closed.