Informatieavond woonvisie 

0
1259

De gemeente Nunspeet werkt aan een nieuwe woonvisie. Benieuwd hoe die tot stand komt? Op dinsdag 17 december a.s. is er in het gemeentehuis van Nunspeet voor belangstellenden een informatieavond over de totstandkoming van de nieuwe woonvisie. De avond wordt gehouden in de raadszaal en begint om 19.30 uur. 

Wat is een woonvisie?

In de woonvisie van de gemeente Nunspeet wordt door de gemeenteraad vastgelegd hoe met woningbouw wordt omgegaan. De woonvisie vormt de basis voor prestatieafspraken met de woningcorporatie en huurdersorganisatie en is voor de gemeente onder andere een richtlijn voor nieuwbouw van woningen in de gemeente. De woonvisie gaat niet over de toewijzingsregels van sociale huurwoningen. 

De gemeente heeft aan bureau Atrivé gevraagd om behulpzaam te zijn bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. Dat gebeurt in samenwerking met stichting Omnia Wonen en de huurdersbelangenvereniging. De gemeenteraad zal naar verwachting in februari 2020 de nieuwe woonvisie vaststellen. 

Wat komt er kijken bij het maken van een woonvisie?

Bureau Atrivé zal een kijkje ‘in de keuken’ van de visievorming geven. Er wordt een presentatie gegeven die  onder andere de eerste bevindingen uit het behoefte onderzoek laat zien. Er wordt uitgelegd hoe de behoefteraming wordt gemaakt, hoe woningbouwbeleid en realisatie werkt en op welke manier de gemeente kan sturen op de woningmarkt. Het wordt dus een behoorlijk vakinhoudelijke avond, de gemeente wil graag laten zien wat er allemaal bij het opstellen van een Woonvisie komt kijken.

Hoe bepaal je de woningbehoefte

Atrivé zal laten zien wat er allemaal nodig is om een goede behoeftebepaling te doen. Bijvoorbeeld een berekening van de verwachte groei van het aantal inwoners: hoe doe je dat? En hoe weet je hoeveel extra woningen er in de toekomst nodig zijn? En hoe weet je of dat huur- of koopwoningen moeten zijn, en hoeveel mogen die woningen dan kosten? Hoe zorg je dat die woningen ook echt gebouwd gaan worden? Wat betekenen de veranderingen op het gebied van wonen en zorg voor het gemeentelijk beleid? Hoe zit het met de vergrijzing: moet je voor senioren bouwen of juist voor starters? Op dat soort vragen moet antwoord worden  gegeven in de woonvisie.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.