In de schijnwerpers: Stichting Rechtswinkel Nunspeet

0
504
Rechtswinkel-Nunspeet

NUNSPEET – Stress, slapeloze nachten, eindeloos tobben en geen oplossing vinden. Het kan zo maar gebeuren door een conflict met je werkgever, onenigheid met de buren door overhangende takken, problemen over recht van overpad, geschil over de erfafscheiding of een leverancier die niet doet wat is afgesproken. Soms denk je, dat moet toch in redelijkheid zijn op te lossen, maar de werkelijkheid is soms erg weerbarstig. ‘Mr. Visser rijdt visite’ is een Tv programma waarin hij mensen juridisch advies geeft. Maar zo ver hoeft het niet gezocht worden. Dicht bij huis is sinds kort de Stichting Rechtswinkel  Nunspeet actief. Twee juristen, Geerten ten Bolscher en Marieke Quaak zijn eind september 2019 gestart met de rechtswinkel en zetelen in de Veluvine. Samen met enkele collega juristen willen zij juridische hulp voor iedereen bereikbaar maken. Bij de rechtswinkel is iedereen welkom. De bestuurders verwachten echter wel dat voornamelijk particulieren een beroep op hun organisatie zullen doen.

 Geerten ten Bolscher heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is momenteel werkzaam als bedrijfsjurist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsrecht. Hij houdt zich bezig met complexe, planologische kwesties en is nu ook gepokt en gemazeld in de stikstofproblematiek. 

Marieke Quaak studeert momenteel de master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Naast voorgaande juridische functies gaat zij binnenkort werken bij een medisch tuchtcollege. Haar ambitie is om werkzaam te zijn binnen de rechterlijke macht in Nederland.

Beide juristen, afkomstig uit Elspeet en Uddel willen in de opgezette rechtswinkel, samen met enkele andere juristen,  hun kennis graag inzetten om mensen kosteloos te adviseren bij juridische kwesties. Zij zullen dus geen problemen gaan oplossen maar voornamelijk de weg wijzen om tot mogelijke oplossingen te kunnen komen. 

Rechtswinkeliers

De medewerkers van de rechtswinkel (rechtswinkeliers) zijn rechtenstudenten. Ook zijn enkele afgestudeerde juristen als vrijwilligers werkzaam bij de rechtswinkel. De rechtenstudenten hebben bepaalde vakken gehaald, waardoor zij voldoende kennis hebben opgedaan om gestelde vragen goed te kunnen beantwoorden. Daarnaast ontvangen zij feedback van enkele bij de rechtswinkel betrokken advocaten en juristen. Met hen kunnen zij waar nodig hun advies spiegelen en als dat tot aanvullend advies leidt zal dit ook aan de cliënten worden teruggekoppeld. 

Spreekuren

De Rechtswinkel houdt twee keer per maand op de dinsdagavond van 19.30—21.00 uur inloopspreekuur in Veluvine in Nunspeet. Tijdens de inloopspreekuren kan iedereen die advies nodig heeft binnenlopen. Wel kan dan enige wachttijd ontstaan indien de juristen net bezig zijn met andere cliënten. Het is belangrijk dat men alle documenten meeneemt die van belang kunnen zijn.  Uiteraard worden de gegevens met de uiterste discretie behandeld. Geerten ten Bolscher:,,Als medewerkers van de rechtswinkel zijn we ons bewust van onze  verantwoordelijkheid met betrekking tot de gegevens en de privacy van onze cliënten. Enkel indien het nodig is raadplegen we een ervaren jurist. Ons advies blijft echter een advies en het is aan de cliënt wat hij of zij met het advies doet. De rechtswinkel kan dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de uitvoering of de gevolgen van het advies. We willen mensen voornamelijk wijzen op hun rechtspositie en een hand bieden waar nodig”. 

Marieke Quaak vervolgt:,,We werken niet met afspraken en iedereen kan binnenlopen. Zo willen we het graag laagdrempelig houden. We proberen per cliënt gedurende zo’n 15 à 20 minuten het probleem in kaart te brengen en zien of wij daar iets mee kunnen. We geven alleen mondeling advies, daarmee willen we slechts een sturingsmechanisme zijn om mensen op mogelijkheden te wijzen wat ze zelf kunnen doen, dus zoveel mogelijk zelf oplossend bezig te gaan. Waar nodig verwijzen we door naar een advocaat, sociaal raadslid of andere deskundigen op bepaald gebied. Wij leggen voor onszelf wel alles digitaal vast, zodat we bij een vervolgbezoek altijd terug kunnen grijpen op een eerder gesprek of als een nieuw probleem aan de orde wordt gesteld, zodat we wel de persoonlijke gegevens beschikbaar hebben. Dit is zowel in het voordeel van de efficiënte werkwijze als in het voordeel van de cliënt, zodat niet opnieuw uitgelegd behoeft te worden waar de cliënt de vorige keer voor geweest is”. 

Meer informatie en de exacte datums van de spreekuren zijn te vinden op de website www.rechtswinkelnunspeet.nl. 

AG