Het Nunspeetse tafelzilver wordt opgepoetst

0
1703

NUNSPEET – De gemeenteraad van Nunspeet heeft op haar laatste raadsvergadering van deze raadsperiode nog een belangrijk besluit genomen. Zoals verwacht werd er unaniem ingestemd met een verbeterplan om de  heide op een aantal plaatsen weer tot volle pracht te laten komen.

Het CDA-fractielid Karel van Bronswijk noemde dat treffend ‘ons tafelzilver wordt opgepoetst’ en daarmee vatte hij het doel van dat plan in een paar woorden goed samen. De heidevelden hebben een sterke aantrekkingskracht voor niet alleen de toeristen die we graag naar onze gemeente halen, maar ook voor onze eigen inwoners die ook genieten van die prachtige omgeving. En dat ‘oppoetsen’ is hard nodig, want in de afgelopen jaren is de heide immers steeds meer vergrast als gevolg van velerlei klimaat- en beheeromstandigheden. 

Er wordt nu een eerste serieuze herstelstap gezet. Maar met die eerste stap zijn we er nog niet. Specialisten hebben na gedegen onderzoek aangegeven dat om de heide weer echt gezond te krijgen er tenminste 1 x in de 20 jaar gemaaid moet worden. Er is dus meer nodig dan deze start. Dit begin maakt dat we op bepaalde zichtlocaties de paarse heide versneld gaan terugzien.

Het CDA is blij met deze plannen, niet alleen vanuit ons gedachtegoed rentmeesterschap, maar ook omdat op deze wijze de prachtige paarse heide, die overigens ook buiten de bloeiperiode mooi is,  weer zal terugkeren. Deze stap biedt ook kansen voor de combinatie van een gezonde en rendabele schaapskudde en de imkers die voor hun bijenvolken een bloemrijker gebied krijgen. Het instemmen met dit plan laat zien dat de raad gezamenlijk kan en wil optrekken om dit ‘tafelzilver’ weer te laten glimmen.