Het CDA roept op respect te hebben voor andersdenkenden

14
4313

NUNSPEET –  Het CDA in Nunspeet betreurt het dat door de actie tegen de opvoering van The Passion de tolerantie, de verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden onder druk is komen te staan. 

Een aantal kerken, veelal uit reformatorische kringen, is een actie gestart om de uitvoering van The Passion in Nunspeet te voorkomen. Volgens het CDA wordt daarbij niets geschuwd. De SGP wordt als politieke vertegenwoordiging ingezet en onder de inwoners van de gemeente wordt een open brief verspreid met daarin de oproep ‘Stop de Passion’ te ondertekenen. Het CDA geeft aan de vermenging van politiek en kerk niet passend te vinden binnen de staatsrechtelijke scheiding tussen kerk en staat. 

Het CDA vindt dat door de opstelling van de kerken en de SGP, al dan niet bewust, een sterke tweedeling in de maatschappij is ontstaan over een onderwerp dat in de visie van het CDA juist een verbinding moet zijn in de christelijke geloofsbeleving. The Passion is, volgens de christen-democraten niet meer of minder dan een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus leven, lijden en opstanding. In de visie van het CDA heeft de uitvoering een sterk missionair karakter. 

Dat een aantal kerken deze manier van presenteren en beleven als godslasterlijk ervaart is, zo geeft het CDA aan, een gegeven vanuit hun geloofsovertuiging waarvoor de partij respect heeft. Het CDA roept dezelfde kerken op ook respect te hebben voor andersdenkenden. Verwezen wordt naar een tekst in het Bijbelboek Marcus waar staat: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.” 

Nunspeet is, zo zegt het CDA, een gemeenschap waar het samen optrekken en het elkaar de ruimte geven voor een eigen identiteit een groot goed is. Politiek moet zich in hun beleving inzetten voor de algemene belangen van alle Nunspeters en de kerken hebben hun taken op de geloofsbeleving van hun volgers.

14 REACTIES

 1. Droeftoeters. Laat iedereen hun ding doen en laat elkaar daar vrij in. SGP stop,tot hier en niet verder !!!

 2. Ja inderdaad laat iedereen in zijn waarde en stop met het veroordelen van andere meningen SGP. Heb uw naaste lief gelijk uzelf !!!

 3. Het is te hopen dat de stemmers in maart er nog bij stilstaan dat het de SGP is die de huidige tweespalt heeft aangewakkerd en daarmee intolerantie en onverdraagzaamheid prediken.
  Ga toch vooral stemmen allemaal om de invloed van de SGP in te perken!

 4. Met de verkiezingen voor de deur kan ook iedereen die voor is dit gebruiken om zich tegen de SGP te keren. Petitie opstarten,iedereen mobiliseren en stemmen( dus andere partijen) tegen SGP. Maar zo zit de rest van Nunspeet gelukkig niet in elkaar. Dus SGP, doe normaal.

 5. Wijze en verstandige woorden van het CDA. Andere partijen hoor je nu niet. Durven geen stelling te nemen?

 6. Het is triest dat de ene groep christenen de andere groep de maat meent te moeten nemen. En als dat zo is, doe dat dan niet in de openbaarheid met advertenties en handtekeningenacties. Wat win je hier nu mee?

 7. Wat win je met al deze reacties hier, waaruit net zo goed geen respect klinkt? Spreek je buurman of buurvrouw persoonlijk aan en vraag waarom hij of zij moeite heeft met The Passion heet. Dat was het goede advies van CU: blijf met elkaar in gesprek!

  • Beste Petra, de SGP en betreffende predikanten praten niet, maar veroordelen bij voorbaat !
   Daarnaast pretenderen ze “het ware christelijke” standpunt te vertolken, terwijl er net zoveel kerken en christenen WEL van harte achter dit missionaire initiatief staan. De tolerantie moet wel van 2 kanten komen !!

   • Er zijn gesprekken geweest, lees de Stentor!
    Nog een keer: bevraag je buurman of buurvrouw, als je weet dat hij of zij moeite heeft met The Passion. Kan heel interessant en verrijkend zijn!!!
    Tolerantie is in ieder geval niet: die ander (die anders denkt, of misschien zelfs SGP is) wegzetten met allerlei minder tolerante woorden.

 8. Wat een positieve reactie van het CDA. Hierin klinkt een boodschap van verdraagzaamheid. klasse geformuleerd

 9. De oproep om respect te hebben voor andersdenkenden vanuit het CDA is volstrekt ongeloofwaardig!

  Los van het feit dat ieder individu anders denkt ( kenmerk van een eigen persoonlijkheid), zit respect voor het leven van nature in de mens en kan daardoor niet worden afgedwongen!

  Dat veel mensen in de loop van het leven hun respect voor andersdenkenden kwijtraken is voor een belangrijk deel te wijten aan de angst om verantwoordelijkheid te dragen voor het richting geven aan het “eigen” leven, waarmee de basis wordt gelegd voor het zoeken van houvast in religies. (” ik kan er niets aan doen, het is de wil van god”).

  Bij aanhangers van religies bestaat veelal weinig historisch besef van de mate van intolerantie en onverdraagzaamheid vanuit de eigen geloofsgroep voor andersdenkenden. De loop van de geschiedenis wijst echter uit dat religies hierop zo ongeveer het patent hebben..
  Het is dan ook potsierlijk om te vernemen dat religie-geinspireerde groeperingen om het hardst roepen om respect en verdraagzaamheid nu The Passion als cultureel evenement in Nunspeet wordt opgevoerd.

Comments are closed.