Herinvoering Cameratoezicht Stationslaan Nunspeet na Evaluatie Pilot

0
202
Foto : Pixabay

NUNSPEET – Na de uitvoering van de pilot ‘Cameratoezicht Stationslaan Nunspeet’ in 2023, blijkt uit de evaluatie dat er onvoldoende duidelijkheid is over de wenselijkheid van structurele inzet van cameratoezicht. Als reactie hierop wordt in september 2024 opnieuw cameratoezicht ingezet in de Stationslaan.

Een grondige analyse van de gegevens van beide pilots zal leiden tot een definitieve beslissing over de structurele inzet van cameratoezicht. Voor de evaluatie van de inzet in 2024 worden specifieke criteria opgesteld. Deze omvatten onder andere:

  • Een afname van het aantal geconstateerde incidenten.
  • Een bijdrage van het cameratoezicht aan de opsporing van strafbare feiten.
  • Een peiling van de gevoelens van veiligheid voor, tijdens en na de inzet van cameratoezicht.

Een adviesteam zal verantwoordelijk zijn voor het vaststellen en uitvoeren van deze criteria tijdens de pilot ‘Cameratoezicht Nunspeet 2024’. Het collegevoorstel met de opgestelde criteria wordt ter kennisgeving aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur.

Het college stemt in met het advies, met als toevoeging dat het eerste criterium nauwkeurig wordt geformuleerd om het effect van cameratoezicht te meten.