Herdenkingsmonument Elspeet blijft op de begraafplaats

0
1236

ELSPEET – Het herdenkingsmonument blijft staan op de begraafplaats in Elspeet, op de plek waar de jaarlijkse 4 mei-herdenking wordt gehouden. Dat heeft het college van B&W besloten. 

De steen zal worden ingepast in een monument op de gedenkplaats.

De voorkeur van het Team Elspeet Historie is om het monument weer terug te plaatsten in het dorpscentrum. Met een handtekeningenactie heeft dit team mensen opgeroepen naar een Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging te komen, waar dit onderwerp besproken zou worden. Slechts 30 leden hebben de vergadering bezocht. Vanwege de geringe opkomst wil het bestuur van de Elspeter Dorpsvereniging geen standpunt innemen. 

De Commissie Herdenken WOII kan zich wel vinden in het collegebesluit. Deze commissie organiseert en coördineert jaarlijks alle activiteiten in het kader van herdenken en vieren in Elspeet. 

Om tot een goede onderbouwing van een zorgvuldig afgewogen besluit te komen heeft de gemeente een bemiddelaar een advies laten geven in deze kwestie. Deze kwam tot de conclusie dat in de voorbereiding van de besluitvorming de relevante partijen actief door de gemeente zijn betrokken, en dat het besluit om de gedenkplaats te centraliseren op de begraafplaats met daarbij ook de gedenksteen is gerechtvaardigd. 

Burgemeester Van de Weerd heeft zeker wel begrip voor de denkwijze van de ondertekenaars die het monument weer terug in het dorp willen plaatsen.  “Op zich geen onlogische gedachten. Maar na een zorgvuldige en brede afweging van alle belangen heeft het college besloten om het monument in te passen in een ‘herdenkingsmonument’, op de plek waar de jaarlijkse herdenkingen plaatsvinden”, aldus de burgemeester. 

Het inpassen van de gedenksteen in een waardig monument zal zo spoedig mogelijk gebeuren, en is in ieder geval voor de komende 4 mei herdenking afgerond.