Grote paniek in woonwijk Molenbeek te Nunspeet

8
13937

Ingezonden lezersbericht

Binnen het woningenproject Molenbeek, Fase 1, is bij de VOF Molenbeek, bestaande uit projectontwikkelaar Bemog uit Zwolle en bouwbedrijf Lithos uit Amersfoort, enorme paniek uit gebroken… 

Nadat de eerste starterswoningen, met een verkoopprijs ad 181.000,00 euro, hun voltooiing naderden danwel opgeleverd werden, bleek, aldus de VOF dat die woningen inmiddels een verkoopwaarde te hebben bereikt ad 220.000,00/240.000,00 euro.

Deze starterswoningen werden medio 2017 in aanbouw genomen. Toen de woningen bijna oplever-klaar waren en een enkele zelfs al opgeleverd was, vond de VOF het nodig een taxatie te laten uitvoeren. Een taxatie de bij de Vereniging EigenHuis als “zeer ongebruikelijk” werd beschouwd en waarvan men zich geen voorstelling kon maken.  

Deze taxatie, door de wethouder bevestigd, gaf de enige belanghebbende daarbij, in casu de VOF, inzicht in het feit dat de woning thans een aangenomen verkoopwaarde van 220.000 tot 240.000 euro hadden verkregen.  Een wel héél forse prijsstijging voor een woning in een voormalig weiland cq maisakker…. In Nunspeet.  Niet eens in “Oud-Zuid” te Amsterdam of “De Horsten” in Wassenaar, nee…. ergens op de NW-Veluwe.

In die zelfde periode werden er in ’t Harde ook starterswoning aangeboden en wel voor een verkoopprijs ad 170.000,00 euro. Daar vond men die woning veel te duur voor een armlastige starter maar hier in Nunspeet, in de Parel van de Veluwe, werd 181.000,00 euro marktconform bevonden. 

Ik moet de VOF ook complimenteren want ze hebben een prima woning, niet echt heel bijzonder, maar een prima woning voor dat geld geleverd. Helaas hebben ze er zo maar vier minder gebouwd dan wat de afspraak met de Gemeente was, dus profiteren er nu slechts 10 starters van die veronderstelde mega winst. Een veronderstelde “mega winst” die de VOF heel erg graag in eigen zak had zien verdwijnen, maar daar later meer over.

De “paniek” binnen de VOF/Bemog, om zoveel geld te “verliezen” was kennelijk erg groot en dat moest bij de volgende serie starterswoningen binnen Fase 1  kost wat kost voorkomen worden.

Inmiddels bleken bindende afspraken binnen Fase1 niet na gekomen te kunnen worden, vandaar ook  slechts 10 starterswoning in plaats van de geprojecteerde 14… Daarom werd Molenbeek Fase 1, met de naïeve instemming van de gemeente, opgeknipt in Fase 1a en Fase 1b. De “schuldige” hiervoor werd gevonden in een “onwillige, dwarse lokale bewoner” die de planning enorm vertraagde. Deze “dwarse Nunspeter” uiteraard ook gesproken en naar zijn mening gevraagd. Hierbij bleek al snel dat e.e.a. toch veel genuanceerder lag en dat “onwillig en dwars” totaal niet aan de orde waren.

Feit blijft dat de VOF/Bemog slechts 10 starterswoningen, in plaats van de geprojecteerde 14, heeft gebouwd. Hierdoor werd mijn dochter en nog 3 andere starters benadeeld. Hen werd immers de kans ontnomen om nog 1 van die 4 in het vooruitzicht gestelde woningen aan te kopen. Dat men, in casu de VOF/Bemog, thans verondersteld dat hen ruim een half miljoen euro door de neus geboord is en dat dit echt een “eenmalige blunder” moet blijven is heel bjjzonder.  Het gaat ze kennelijk nog lukken om die blunder inderdaad éénmalig te laten blijven, want Fase 1b is inmiddels onderweg.

Door de gemaakte knip (1a en 1b) zag de VOF zijn kans schoon om de prijs aangepast te krijgen. De wethouder werd nadrukkelijk gevraagd hier zijn fiat aan te geven. Deze werd hier vervolgens nadrukkelijk in de steek gelaten door de Gemeenteraad, want die hadden inmiddels ook euro-tekens in hun ogen gekregen. De “markt” was immers aangetrokken en dus ook de grondprijs was duurder geworden. 

In weerwil van de wethouder vond de Gemeenteraad dus dat de VOF/Bemog meer moest gaan betalen voor die gronden. De VOF/Bemog vond dus dat zij dan ook een hoger verkoopprijs moesten kunnen hanteren. Naast de grond waren immers ook de bouwmaterialen en de lonen gestegen, hetgeen een verdedigbare verhoging zou rechtvaardigen.

De prijsstijging werd bepaald op 18.500,00 euro waardoor de starterswoningen van 181.000,00 euro naar 199.500,00 euro gingen. Een forse stijging, binnen een jaar in hetzelfde project, die menig starter te fors was. Zij moeten dus nu elders, buiten Nunspeet, een woning gaan zoeken. Laat dat laatste nu net een speerpunt van de Gemeenteraad zijn om te trachten  meer Nunspeetse jeugd in Nunspeet een kans te bieden…. Een kans die ze feitelijk zelf nu hebben getorpedeerd… dat dan weer wel….

Onze wat onervaren en naïeve wethouder, met zijn ambtenaren en de Gemeenteraad, stonden de VOF/Bemog dus toe om de prijs te verhogen, zonder daar aanvullende voorwaarden aan te verbinden.

Ondanks die forse prijsstijging, die m.i. dus nog best verdedigbaar was, daar was de VOF/Bemog kennelijk nog niet blij genoeg mee. Dankzij de door de Gemeente geboden “vrije hand” bedachten ze “een list”. Ze wilden de starterswoningen best bouwen voor 199.500,00 euro maar dan moesten de starters accepteren dat, indien men binnen 25 jaar zou gaan verkopen/verhuizen, zij nog eens 15.000,00 euro moesten nabetalen.

U leest het goed !  Een starterswoning verlaten, binnen 25 jaar, dat komt bijna niet voor in Nederland….. toch ?  De feitelijke prijs werd dus bepaald op 214.500,00 euro. Zo probeerde de VOF/Bemog die eerdere miskleun in fase 1a te repareren.

Is dit nu alles, hoor ik u denken….. Neen, er is nog meer !!!

In de ongebreidelde zucht naar geld heeft de VOF/Bemog nog een truc uitgehaald, die de starters nog meer benadeelt Onze naïeve wethouder, prima kerel overigens, met zijn ambtenaren én de Gemeenteraad, gaven de VOF/Bemog dus toestemming om de prijzen voor de starterswoningen te verhogen zonder daarbij de eis neer te leggen dat de starterswoningen in 1b, qua uitvoering, gelijk aan die van Fase 1a moesten blijven. Dus zelfde voorzieningen; zelfde afmetingen en zelfde uiterlijk en zelfde meerwerk.  Ik zou me kunnen voorstellen dat de dorpsbouwmeester nog meer afwijkingen/uitvoering als te onrustig cq “niet mooi” zou kunnen bestempelen. 

De veronderstelde, zelfde starterswoningen, binnen fase 1b werden echter aanzienlijk verkleind. De woningen, inclusief voor- en achtertuin werden maar liefst 90 centimeter smaller uitgevoerd. Als u dan  weet dat elders binnen Molenbeek woningen per 30 cm verbreed kunnen worden, hetgeen dan 10.000,00 euro per 30 cm kost…

90 centimeter smaller  zou dus vertaald kunnen worden naar in totaal 30.000 euro goedkoper, per starterswoning…. Pardon…. wacht eens even….  30.000,00 euro goedkoper PLUS 18.500 euro duurder PLUS 15.000,00 euro nabetalen,  maakt Fase 1b dus brutto  63.500,00 euro duurder…… en dat in minder dan 1 jaar…

Volgens mij is dit veel meer dan s c h a n d a l i g  en wordt het tijd dat de VOF/Bemog met “pek en veren” ons Nunspeet wordt uitgejaagd !!!

De heer Van Dijk, als directeur van Bemog, e.e.a. aangereikt en om een reactie gevraagd. Hijzelf was kennelijk te druk dus zou een medewerker contact opnemen om een reactie te geven. Deze medewerker, kennelijk in de auto op weg  van de ene afspraak naar de andere, belde even snel vanuit de auto om, kennelijk tussen neus en lippen door, een lastige Nunspeter van repliek te dienen.  

Er werd door hem gesteld dat de VOF/Bemog zichzelf te kort had gedaan en niet eens kosten dekkend was geweest met die eerste serie starterswoningen in Fase 1 (a)  (In de brochure rept de VOF/Bemog al van Fase 2)….. Gelooft u dat ?  Een projectontwikkelaar die “F. Nightingale-achtige” trekjes zou vertonen…. Ik niet !!!!

Bemog projectontwikkeling als filantropische instelling om jonge starters te helpen aan een  betaalbare woning…. Dat is eigenlijk net zo onwaarschijnlijk als dat het Nederlands voetbalelftal dit jaar wereldkampioen in Rusland gaat worden. 

Die zelfde medewerker veronderstelde zelfs dat ook de starterswoningen in Fase 1b “mogelijk” niet kosten dekkend zouden zijn.  De kramp van de lach, die sindsdien mijn kaken teistert, neemt gelukkig nu wat af…. 

Een moreel-apél op de VOF/Bemog, mbt enige vorm van compensatie voor de starters in Fase 1b, werd door de medewerker afgedaan met de opmerking dat hij daar zijn directie niet voor ging lastig vallen…. Hem nog een keer bellen, om enige coulance/begrip te verkrijgen werd daardoor zinloos, bovendien moest hij ook op vakantie…. 

Nadien nog contact gehad met de vertegenwoordigster van de wethouder van de Gemeente Nunspeet. Deze stelde dat de Gemeente juridisch niets kan afdwingen omdat e.e.a. binnen “de lijntjes van de wetgeving” heeft plaats gevonden. Wel zou de Gemeente, in casu de wethouder, bij de eerste volgende gelegenheid ”beter op letten en zijn best doen”…. Of verwar ik dit nu met een nagalm van vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Kan er nog meer mis gaan binnen Molenbeek ???  Helaas wel…..

Je zult jouw droom-perceel maar niet kunnen kopen; vervolgens genoegen nemen met een 4e, 5e of 8e keus om er daarna achter te komen dat jouw droomperceel door iemand is gekocht die zich nooit voor Molenbeek heeft ingeschreven; nooit heeft meegedaan aan een loting tombola of wat dan ook. Nee, slechts een belletje heeft gepleegd met de vraag: heeft u nog een stukje grond in Molenbeek voor mij…  

Ik verzin het niet hoor….!!!!!

Als teleurgestelde vader van een starter, die persé in “haar Nunspeet” wil blijven wonen, heb ik gemeend mijn bevindingen te moeten delen met hen die hierbij betrokken zijn. Ik heb politiek Nunspeet, in de vorm van het lokale CDA en Gemeentebelang, alsmede een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente en natuurlijk de wethouder, alsmede andere betrokkenen zoals bewoners van Molenbeek, bevraagd en zaken voorgelegd. 

Tot slot heb ik ook de belangrijkste partij binnen de VOF, in casu BEMOG projektontwikkeling uit Zwolle, erbij betrokken. Echter niemand voelt zich kennelijk verantwoordelijk voor deze excessieve gang van zaken die zeer nadrukkelijk over de ruggen van jonge starters op de Nunspeetse woningmarkt wordt uitgespeeld. Gevolg van dit alles is dat jonge Nunspeters worden “weggejaagd” en dat die “glanzende Parel van de Veluwe” langzaam vergrijst en dat kan enorm veel gevolgen hebben voor het dorp Nunspeet zoals het thans bestaat. 

Hessel Schurink, geboren en getogen Nunspeter, Bergakkerweg 52 te Nunspeet (06-12074243)

8 REACTIES

 1. Dat krijg je er nu van met een gemeente raad van sgp ChristenUnie en CDA belachelijk dat dit zo maar kan stem volgende keer op PvdA of ABN

 2. Welkom in de OG hysterie van Nederland. Je kunt nog beter een avond naar het casino. Dan krijg je er in ieder geval nog een drankje bij!

 3. Tuurlijk. De papa is boos, tovert allerlei getallen uit de hoed en hoppa híj weet hoe het fout is gedaan en hij weet hoe het zit.
  Gaap… makkelijk zo’n ingezonden brief, je hebt altijd gelijk.

 4. Dit is misschien een boze vader, maar ook een man die weet waar hij over praat. Ik weet zeker dat deze vader eerst alles heeft uitgezocht, voor dat hij iets op papier zet. De politiek tegenwoordig, schaam jullie. Kijk naar dorpen om jullie heen, daar liggen de huizen prijzen veel lager. Vind je het gek dat Nunspeet leeg loopt en vergrijst.

 5. Volgt die man alle vergaderingen die hier over gegaan zijn? Heeft hij alle stukken op de gemeentesite gelezen waarom de wethouder, het college met bepaalde voorstellen komt?
  Hofman zeg jij tegen jouw buren, jouw kennissen dat zij hun huis voor dezelfde prijs moeten verkopen als de prijzen in’t Harde liggen?
  Als je iemand persoonlijk kent hoef je nog niet te schrijven dat je “zeker weet” dat deze meneer goed weet waar hij over praat… 😉

 6. Het is erg genoeg.dat je dit overkomt…dat alles duurder wordt en dat er haken en ogen zijn, ingewikkelder is hier in Nunspeet een huis te kopen voor onze jeugd en dat er zo gesjoemeld wordt met starterswoningen, als je denkt dat het goed zit!… en dat je daar voor in moet late schrijven en dat er zo van buitenaf iemand zo ertussen kan komen…zo jaag je onze jeugd! Weg!…hopenlijk een oplossing in onze Gemeente hier na tekijken en….eerlijk zijn, hier een uitleg over te geven…. dat moet…dat hoort…sterkte ermee… vr groet..

Comments are closed.