Gewoon sporten, voor mensen met een beperking in de regio Noord Veluwe

0
1253

NUNSPEET – Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap. Dat zijn ongeveer 1.7 miljoen mensen in heel Nederland. De provincie Gelderland zet zich actief in voor onbeperkt sporten. De regio Noord Veluwe zet zich in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod. Bij de uitvoering van deze samenwerking wordt gebruik gemaakt van het subsidieprogramma Grenzeloos Actief.

Op vrijdag 12 oktober 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend in Nunspeet tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten zich in om sport voor iedereen mogelijk te maken. Er wordt onder andere samengewerkt om het sportaanbod voor mensen met een beperking in de regio in kaart te brengen. Uniek Sporten is hier de ideale samenwerkingspartner voor. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op de website van Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) is nu ook het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt.  Zo zijn onder andere fitness, tennis, gym en voetbal te vinden, maar ook schermen, paardensport, indoor skiën en kickboksen.

Met het inzichtelijk maken van het huidige sportaanbod willen we als regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen. Elke gemeente heeft een lokaal aanspreekpunt aangepast sporten waar je terecht kan met je vragen. Deze contactpersoon is te vinden op de contactpagina van de betreffende gemeente. Naast lokale aanspreekpunten die in contact staan met de doelgroep en de lokale sportaanbieders, is er ook een regionale coördinator voor de Noord Veluwe.