Gert van den Berg neemt afscheid als wethouder

0
1955
Gert van den Berg

NUNSPEET – Gert van den Berg stopt per 1 augustus als wethouder van de gemeente Nunspeet om met ingang van deze datum manager jeugd GGZ & WMO te worden bij de Dimence Groep. Hij is dan achttien jaar voor de ChristenUnie (CU) actief geweest in de lokale politiek. Hier hield hij zich bezig met de portefeuilles sociaal, Participatiewet, WMO, Jeugd en Gezin, Volksgezondheid, Welzijn, Kunst en Cultuur en afvalinzameling. Bovendien was hij voorzitter van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

Het was in 2001 dat Van den Berg begon warm te lopen voor de lokale politiek al was hij daar als bestuurslid van de lokale ChristenUnie al wel bij betrokken. Er volgde een telefoontje van Wijnand de Jager dat de CU op zoek was naar een jonger raadslid op een verkiesbare plaats. Vanuit het niets kwam Van den Berg op de tweede plaats op de kandidatenlijst en was de verkiezing daarna een feit. Al snel verliet Evert van ’t Slot de politiek en werd Gert van den Berg fractievoorzitter voor de CU in de raad.

In 2010 waren er opnieuw verkiezingen en had Van den Berg inmiddels zijn piketpaaltjes geslagen om in de toekomst wethouder te worden. Hij gaf aan Nico Schipper op termijn wel op te willen volgen als wethouder. In plaats van de verwachte vier jaar vertrok Schipper echter al na een jaar en stond Gert voor de uitdaging op dat moment wethouder te worden of nog te wachten. In de wetenschap dan wellicht nog tien jaar te moeten wachten besloot Van den Berg zich kandidaat binnen de CU te stellen voor het wethouderschap en werd hij ook als zodanig gekozen.

Het wethouder zijn is, zo geeft hij aan, wel een heel andere tak van sport dan raadslid te zijn. Als raadslid heb je de taak kaders te stellen, volksvertegenwoordiger te zijn en een controlerende taak. “Daar kun je vrij gemakkelijk mee omgaan. Als het het goed doet stel je veel vragen, wethouder waarom dit, waarom dat. Je moet niet zelf op zoek gaan naar antwoorden.”

Al wethouder moet je de gestelde kaders invullen. “Waarbij ik steeds heb getracht boven de partijen te staan. Wethouder te zijn van de gemeente Nunspeet en niet specifiek vanuit het gezichtsveld van de ChristenUnie. Vanaf het begin ben ik betrokken bij de jeugdhulp en dat is het mooiste wat je in het ambt je maar kunt bedenken. Als geboren Nunspeter mogen bouwen aan de samenleving. Wethouder is dan bijna een unieke functie.”

Van den Berg had nog kunnen doorgaan als wethouder. “Na negen jaar zijn er echter ook wel eens zaken die beginnen te kriebelen. Daarom heb ik gekozen dichter op de zorg te gaan zitten, dichter op de mens. Ik laat werk achter maar denk ook nieuwe kansen te krijgen, ik ben jarenlang de architect binnen de zorg geweest, nu wil ik dat huis gaan bouwen.”

Bij zijn aantreden begon net de transformatie van het sociaal domein naar de gemeenten vorm te krijgen. “Dat maakte dat ik daar gelijk in kon stappen. Gemaakt dat de zorg is geborgd. Het is een lang traject geweest dat voor de gemeente Nunspeet goed is uitgepakt. Het is mooi daarop terug te kijken en dat te hebben mogen stimuleren.” Maar ook op kleinere onderwerpen kijkt Van den Berg tevreden terug. “Zo heb ik de overgang van de regiotaxi naar ViaVé mogen begeleiden. Dat is gebeurd zonder dan iemand daar eigenlijk iets van heeft gemerkt, het is geruisloos verlopen en ook dat vind ik mooi.”

Binnen het sociaal domein frustreert Van den Berg de gang van zaken rond de jeugdzorg. En dan vooral hoe het Rijk hiermee is omgegaan. “Ik ben in de Rijksoverheid ronduit teleurgesteld. Als Nunspeet komen we jaarlijks 2 tot 2,5 miljoen euro te kort. We zijn goed bezig om het beleid om te buigen. Met als uitkomst dat het ook beter voor de jeugd is. Zorg dichterbij te brengen en ook voor een kortere tijd. Maar wanneer alles goed verloopt spreek je over een bezuiniging van maximaal 1 miljoen euro die haalbaar is. Nu is Nunspeet een gezonde gemeente maar ook wij houden het niet vol ieder jaar 1 tot 1,5 miljoen euro op de jeugdzorg te moeten bijleggen. Wanneer je dan aan Den Haag vraagt om meer tijd en geld heb je het tegen dovemans oren.”

Van den Berg wijst op de veranderingen binnen het Gemeentefonds. Geld dat van kleine gemeenten wordt overgeheveld naar de stad. “Als gemeente krijg je steeds meer taken opgelegd zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. Je ziet het als een gemeente als Oldebroek. Daar moeten ze bezuinigen op dingen waarmee je juist de samenleving wilt opbouwen. Dat vind ik echt frustrerend.”

Als wethouder ben je 24 uur per dag en 7 dagen in de week  in dienst van de samenleving. “Privé en werk lopen door elkaar heen. Meestal is dat niet erg maar er zijn ook momenten dat dit niet leuk is. Bijvoorbeeld wanneer je in AH aan het winkelen bent en wordt aangesproken op iets negatiefs. Dat zijn niet de plekken waar je dit moet doen.”

Van den Berg is naast zijn wethouderschap voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Nunspeet maar gaat hij ook in andere plaatsen voor. “Dat blijft voor mij een hobbymatige roeping. Al voel ik het wel als een roeping het Woord te mogen verkondigen en denk ik daarvoor ook de gave te hebben ontvangen. Wel ben ik op termijn beschikbaar kerkenraden te adviseren hoe processen vorm te geven. Maar dan gaat het om eenmalige klussen.”

Of Van den Berg daadwerkelijk meer tijd krijgt voor bijvoorbeeld het kerkelijk werk is ook nog even de vraag. “Crisissen in de jeugdzorg doen zich meestal ’s avonds en in het weekeinde voor. Dan zal er best ook in de avonduren een beroep op mij worden gedaan. Maar ik denk dat ik aan het eind van de streep meer vrije tijd over houdt.”

Gaat Van den Berg de samenwerking met de raad missen. “Dat is een gewetensvraag. We hebben mooie dingen mogen doen. De sfeer en verhoudingen zijn in al die achttien jaar dat ik in de politiek bezig ben geweest altijd goed geweest. Anders hou je het ook niet zo lang vol. Maar ik zie om mij heen ook gemeenten waar men elkaar het licht in de ogen niet gunt. Wanneer je een onderwerp voor de derde of vierde keer bespreekt roepen vragen soms wel irritatie bij mij op. Dat is gevolg van dat je er al zo lang zit.”

“Ik ga vooral de mensen missen. Van mijn opvolger hoop ik dat zij of hij zich in blijft zetten voor het welzijnswerk binnen de gemeente Nunspeet. Er is de laatste jaren veel financiële druk op het welzijnswerk gelegd, wat dat betreft hebben we echt de grens bereikt. We hebben bewust niet gekozen voor het instellen van wijkteams. Binnen de vrijwilligers in het welzijnswerk zijn mooie dingen gedaan en we moeten zorgen dat die ook kunnen blijven doen. Dat is de kracht van de samenleving binnen de gemeente Nunspeet.”

Op de valreep schiet Gert van den Berg nog één frustratie te binnen. Dat is dat de samenwerking op de Noord-Veluwe is mislukt. ‘Dat we kracht van de samenwerking niet hebben weten te benutten. Waar samenwerking een winstpunt was. Ik vind dat dit ten onrechte niet is erkend door de gemeenten aan de zuidkant van Nunspeet. Daardoor zijn we gedwongen richting Zwolle gedreven.”

Van den Berg neemt 10 september afscheid in de Veluvine tijdens twee sessies. Waarmee invulling wordt gegeven aan de regels rond het corona-virus. Een crisis waarmee Van den Berg veelvuldig is geconfronteerd, zo zegt hij in zijn werkkamer waar op donderdag de geur van patat en vis zijn kamer binnen dringt. “Ik denk dat het nieuwe werk wat dat betreft een stuk gezonder is.”

Door Wijnand Kooijmans

Dit artikel is recent gepubliceerd in de Veluwse Courant.