Gemeentelijke pilot JONG&Politiek

0
1246

NUNSPEET – Burgemeester Breunis van de Weerd en coördinator JONG&Politiek Nunspeet, Henry Stulen, hebben  een ‘Pilotovereenkomst JONG@Politiek’ getekend. Hiermee gaan de gemeente Nunspeet en JONG&Politiek ook officieel de samenwerking aan en krijgen de jongeren ondersteuning vanuit de gemeente. 

Het doel van de pilot is om  jongeren in de gemeente kennis te laten maken met de lokale democratie en leren hoe je als jongere invloed kunt hebben op de politiek besluitvorming.  JONG&Politiek is een klankbordgroep van en voor jongeren en de gemeente en wil de gemeente ondersteunen in het succesvol betrekken van jongeren bij het maken en uitvoeren van beleid. Binnen de pilot wordt onderzocht hoe zij hun vertegenwoordigende rol kunnen versterken.

Niet een politieke richting, maar de jongeren centraal

JONG&Politiek Nunspeet is opgestart vanuit een pilotproject Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Op 1 maart 2019 is dit project gestart. Al voor de start werd de insteek het betrekken van alle jongeren. Het werd niet de politieke richting, maar de jongere op nummer één. Hierdoor ontstond er direct een breed gezelschap met jongeren uit alle politieke windrichtingen. Ook jongeren zonder politieke interesse doen mee. Dat maakt het leuk en leerzaam door naar elkaar te luisteren. 

De coördinator heeft het project onder de aandacht gebracht bij alle politieke partijen in Nunspeet en bij het college van B&W. Direct na de start heeft de gemeente Nunspeet ruimte beschikbaar gesteld om met jongeren bij elkaar te kunnen komen. De insteek is om jongeren bewust te laten worden van de sociale en maatschappelijke omgeving en de rol van de (lokale) politiek daarin. Er werden veel werkbezoeken afgelegd aan bedrijven, instellingen, politieke fracties etc. 

Toekomst gericht ligt de prioriteit bij werving, om een brede en diverse jongerengroep bij elkaar te krijgen. De jongeren komen regelmatig bij elkaar. De locatie is in principe het Straathoekwerk in Nunspeet. De jongeren bepalen zelf waar ze mee bezig gaan en de coördinator ondersteunt dit. Er blijven structureel gesprekken plaatsvinden tussen de burgemeester en de jongeren. Ook zullen lokale politici langs blijven komen. Belangstellende jongeren zijn welkom om aan te sluiten. 

Geen politieke partij

Politiek is niets voor mij zeggen jongeren vaak. JONG&POLITIEK is echter geen politieke partij. Het is een groep jongeren met een mening die iets willen leren over de lokale omgeving en hoe ze daar invloed op kunnen krijgen. Want alles om je heen is politiek, van woningnood tot de sportfaciliteiten,  van verkeer tot onderwijs. Politiek heeft invloed op ieders leven. De deelnemende jongeren gaan veel leren door mee te doen, cursussen te volgen en werkbezoeken af te leggen. Hun netwerk wordt groter en als ze een tijdje meedoen krijgen ze een certificaat.