Gemeentelijk waarderingsteken voor voormalig directeur-bestuurder van Veluvine

0
814

NUNSPEET – Vandaag reikte burgemeester Blom het gemeentelijk waarderingsteken uit aan mevrouw I.H. (Hannelore) Leusink-Bosch tijdens het werkbezoek van het college van B&W aan de organisaties in Veluvine. Sinds 2009 heeft Hannelore Leusink met veel inzet en betrokkenheid haar rol als directeur-bestuurder van cultureel centrum Veluvine ingevuld. Zij gaf leiding aan Veluvine en bestuur gedurende deze 14 jaar. 

Uiteindelijk staat er nu een uiterst modern multifunctioneel gebouw dat hét trefpunt is geworden voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Mevrouw Leusink was op heel veel gebieden de aanjager van initiatieven en activiteiten. Mede dankzij haar inzet is Veluvine een niet weg te denken ontmoetingsplaats in Nunspeet geworden dat ook in brede zin wordt gewaardeerd door een scala aan bezoekers uit Nunspeet en ver daarbuiten. 

Mevrouw Leusink heeft in de afgelopen 14 jaar op haar eigen wijze veel bijgedragen aan het op de kaart zetten van Veluvine en daarmee ook de gemeente Nunspeet. Op 3 april 2023 heeft zij afscheid genomen van Veluvine om een andere weg in te slaan.

Het gemeentelijke waarderingsteken is een beeldje in brons met parel en een zilveren sierspeld. Dit wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid.