Gemeentebelang wil eigenaren van nieuwe woningen niet op extra kosten jagen.

0
1715
dav

NUNSPEET- De fractie van Gemeentebelang vraagt zich af wat de gevolgen voor kopers van nieuwe woningen in onze gemeente Nunspeet zijn nu de beslissing van Minister Wiebes van economische zaken en klimaat er ligt om het gebruik van aardgas versneld af te bouwen.

Situatie nu

Om de recente toename van de aardbevingen te verminderen lijkt het de enige oplossing om het gebruik van ons aardgas snel af te bouwen. Dat naast de noodzaak om af te bouwen in het kader van milieubelasting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor nieuw te bouwen huizen in onze gemeente beseft raadslid Corrie Jansen van Gemeentebelang. Ze geeft aan dat de aanleg van aardgas nog heel normaal wordt gevonden bij nieuwbouw. Nu de nieuwe wijk Molenbeek bouwfase 2 voorbereid wordt, wil Gemeentebelang graag dat daar geen woningen meer op aardgas aangesloten worden. Het levert namelijk voor de toekomstige bewoners een extra kostenpost op als hun huis weer van het aardgas af moet.

Alternatieven

Door innovatie zijn er alternatieven waar gebruikt van gemaakt kan worden. Het kan niet zo zijn dat er landelijk per dag 1000 woningen van het gas af moeten om in 2050 alle woningen aardgasloos te hebben en dat er aan de andere kant huizen gebouwd worden die op aardgas aangesloten worden. Dat is dweilen met de kraan open aldus Corrie Jansen. Uit landelijke cijfers blijkt dat er per dag nog steeds 500 aardgasketels vervangen worden in bestaande huizen en er nog 200 geplaatst worden in nieuwe woningen.

Belang nieuwe bewoners

Om toekomstige nieuwe bewoners niet met extra kosten op te zadelen voor het ombouwen naar een aardgasloos huis ziet Gemeentebelang graag dat het college hier nu uitspraken over doet en actie op onderneemt.

Vragen

Daarom zijn er in de commissievergadering vragen gesteld hoe het college dit gaat aanpakken. Wethouder van der Berg gaf aan dat er op dit moment discussie hierover plaatsvond in het college over dit onderwerp en dat hij de vragen mee zal nemen in de uitwerking van het duurzaamheidsplan wat in april gepresenteerd zal worden. Gemeentebelang verwacht in het belang van onze inwoners een concreet plan.