Gemeentebelang trekt aan de bel voor een zelfstandige gemeente Nunspeet

1
2736

De fractie van Gemeentebelang trekt aan de bel na een bericht in de media met als boodschap dat de provincie Gelderland, in ruil voor financiële hulp bij de aanleg van een op- en afrit A28 voor de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), samenwerking tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe door een verkenner laat onderzoeken. 

Sterke regio

Gemeentebelang stelt voorop dat het waarde hecht aan een sterke regio, maar zonder dwang op samenwerking in de regio. Hattem, Heerde en Oldebroek krijgen in ruil voor geld de gewenste op- en afrit, met als voorwaarde dat er een verkenner onderzoek doet naar samenwerking. Tegelijkertijd neemt de provincie de gemeenten Elburg en Nunspeet mee in het onderzoek naar samenwerking op de Noord-Veluwe. Hetgeen voor Gemeentebelang reden is vragen te stellen aan het college van de gemeente Nunspeet. 

De vragen zijn ook gericht aan de politieke partijen die deelnemen aan de aanstaande Provinciale Statenverkiezing. Er is Gemeentebelang veel aan gelegen de vragen ook op provinciaal niveau onder de aandacht te brengen, zodat de kiezers zich een beeld kunnen vormen over de consequenties van een verkenner voordat zij naar de stembus gaan.

Dichtbij de inwoners

Gemeentebelang staat voor een zelfstandige gemeente Nunspeet. Een sterke gemeente die de dienstverlening aan haar inwoners goed regelt. Juist omdat lokaal de kloof tussen politiek en inwoners het kleinst is. Ook onderzoek naar bestuurskracht wijst uit dat de gemeente Nunspeet het goed doet. Er is volgens Gemeentebelang daarom geen enkele reden om te twijfelen aan een goede toekomst voor de gemeente Nunspeet en haar inwoners.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media heeft Gemeentebelang de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college het met Gemeentebelang eens dat de gemeente Nunspeet goed in haar taken voorziet?
  2. Zo ja, is het mogelijk dat het college reageert op de berichtgeving in de media en laat merken dat van een fusie geen sprake is?
  3. Is het college bekend met de opdracht van de verkenner vanuit de Provincie Gelderland?
  4. Zo ja, bent u bereid de opdracht af te bakenen tot een functionele samenwerking op de Noord-Veluwe? 

 

1 REACTIE

  1. Helemaal mee eens! Nunspeet kan prima zelfstandig blijven binnen een sterke regio waar gemeenten samenwerken.

Comments are closed.