Gemeentebelang tegen plannen biogasinstallatie

5
1331

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft in de commissie ruimte en wonen kenbaar gemaakt niet akkoord te gaan met het voorliggende initiatief om een biogasinstallatie aan de Kolmansweg in Nunspeet te realiseren. De fractie vindt niet alleen de beoogde locatie ongeschikt, maar ziet ook geen heil in het realiseren van een biogasinstallatie op een andere plek.

Een biogasinstallatie maakt biogas door vergisting of vergassing van organisch (rest)materiaal. Biogas heeft dezelfde eigenschappen als ‘normaal’ aardgas, maar wordt CO2-neutraal geproduceerd. Initiatiefnemers zouden graag zien dat er een biogasinstallatie in Nunspeet komt. De beoogde locatie is de Kolmansweg in Nunspeet. 

Het initiatief leidde tot veel ophef onder omwonenden. Zij maakten dan ook massaal gebruik van het recht om in te spreken. De omwonenden maken zich vooral zorgen over de enorme omvang van het complex, die de weidse uitzichten aan de Kolmansweg teniet zullen doen. Daarnaast zijn ze onder andere ook bezorgd over de geuroverlast, het aantal verkeersbewegingen, de waardevermindering van hun huis en de verkeersveiligheid. Voor de aanvoer van organische stoffen zullen naar verwachting dagelijks meer dan twintig grote vrachtwagens nodig zijn. 

Gemeentebelang begrijpt de zorgen van omwonenden, en is van mening dat een industriële installatie op deze plek niet wenselijk is. Raadslid Corrie Jansen licht toe: ‘Voor ons is de locatie aan de Kolmansweg nooit een serieuze optie geweest. Het is voor onze fractie dan ook onbegrijpelijk waarom nu toch deze locatie weer opduikt in het initiatief. Daarnaast is van enige vorm van participatie nog geen sprake geweest. Bewoners zijn laat geïnformeerd over dit initiatief, daar waar Gemeentebelang het essentieel vindt dat bewoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de planvorming.’ 

Alhoewel een biogasinstallatie op papier kan bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, concludeert Gemeentebelang dat dit te veel haken en ogen kent. Om deze reden heeft de fractie van Gemeentebelang aan het college gevraagd het stuk mee terug te nemen. Wat Gemeentebelang betreft zal er niet alleen moeten worden nagedacht over een alternatieve locatie, maar ook over andere mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, zoals bijvoorbeeld met monogas. Raadslid Martin Mol: ‘het gaat hier om bewezen techniek die veel minder impact heeft op de omgeving in de vorm van bijvoorbeeld stank en verkeersoverlast en een betere benutting geeft van stikstof waardoor minder kunstmest nodig is. Minimaal een onderzoek waard lijkt ons”.  

Ook de overige partijen bleken zeer kritisch op het voorliggende plan en met name de locatiekeuze, wat het college ertoe bewoog het plan terug te trekken. 

5 REACTIES

 1. Ook ik ben tegen Biogas centrale,s. Geeft nog steeds teveel vervuiling.
  Beter is een THORIUM centrale die absoluut veilig is. Thorium is op aarde nog minstens 1200 jaar overvloedig voorradig, ook in onze achtertuin. Een ontploffing is via de “Molten salt Thorium” centrale, bewezen onmogelijk. gevaarlijk afval wordt bijna niet geproduceerd. De centrale vreet daarnaast het in het verleden geproduceerde atoomafval op.
  China heeft al een proef centrale werkend in de Gobi woestijn, in ik meen Wuhan.
  De tegenwoordige tussenoplossingen zullen op den duur toch eens moeten worden vervangen door echt duurzaam, dus “Fusie” of het wel veilige, bijna onuitputtelijke “Thorium” zijn dan de enige mogelijkheden. Dan kunnen we dus beter meteen voor echt duurzaam kiezen, een methode waar we op den duur toch eens aan zullen moeten, als we als gemeenschap op hetzelfde economische peil willen blijven leven als nu.
  Laat onze nazaten door de wel vooruit denkende Chinezen, en onze zelden nadenkende bestuurders, niet nogmaals ons, onze toekomst en die van onze kinderen afpakken.

  • Een thorium centrale ..nee,dat gaan omwonenden vast als goed alternatief zien W.
   Wijdse uitzichten maken plaats voor een gigantische centrale..
   Afval van dergelijke centrales straalt AL na 300(!!) jaar niet gevaarlijk meer.
   Uiteraard een verbetering versus kernenergie..maar nog verre van wenselijk.

   Ontwikkeling van thorium centrales zal nog meerdere decennia in beslag nemen.
   Niet echt een serieuze kandidaat.
   Er moet echt eerder een goede oplossing komen.

   Sowieso in de basis ver buiten bebouwde kom.

 2. Goede morgen , alle goede op waarheid beruste ideeën van W worden door A- Lias als onwaar afgedaan !
  Een beetje kortzichtig vind ik !
  Doe eerst onderzoek inplaats van gelijk alles af te keuren.
  Dit wijst op onwetendheid !
  Jammer ! ! !
  Jan.

  • Beste „Jan Rekers,
   Je schrijfstijl laat het zien. Wederom een reactie van de pseudoniem-koning.
   Geen reactie van jou op het onderwerp. Gewoon weer op de man spelen.
   Prima dat je commentaar hebt. Kom dan svp zelf met onderbouwing waaròm je mijn reactie op W standaard wegzet zoals jenu wederom laat zien.
   Ik vind kritiek okay..wil er echter wat mee kunnendoen,ervan leren wellicht.
   Met jouwcomment kan ik helemaal niks.

   Overigens lijkt mij dat ik mijn ideen prima onderbouw met feiten.
   Je rept over op waarheid beruste ideen van W.
   Wat vind jij eigenlijk van het idee van W?… Een thorium centrale aan de Kolmansweg in Nunspeet?

Comments are closed.