Gemeente wil zelf bepalen waar windmolens komen

0
2848

NUNSPEET – Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders wil graag zelf de regie houden wanneer het gaat om het aanwijzen van gebieden welke geschikt zijn voor de opwekking van duurzame energie. 

Het reageert hiermee op de herziening van de omgevingsverordening Gelderland. Hierin is door de provincie een vrij gedetailleerd verkenningsgebied aangewezen voor een windpark. Het gaat om een locatie Onder Bos in Hulshorst. Andere locaties binnen het Gelders Natuurnetwerk zijn niet toegestaan. Over de aanwijzing van de locatie heeft geen overleg plaats gevonden met de gemeente Nunspeet. 

In de ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nunspeet is aangegeven dat de zone rond rijksweg A28 wordt verleend wat betreft de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie. Dat was ook bekend bij de provincie, zo zegt het college. 

Wethouder Jaap Groothuis gaat nu een bezwaar indienen bij het college van gedeputeerde staten. Hierin vraagt hij de provincie geen gebieden voor windmolens aan te wijzen, zonder overleg met de gemeente Nunspeet.