Gemeente vestigt voorkeursrecht voor toekomstige woningbouw

0
2380

NUNSPEET – Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft het gebied ’t Hul Noord op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aangewezen als mogelijke toekomstige woningbouwlocatie. Het gebied wordt begrensd door de Hullerweg, de Oude Zeeweg en de Kolmansweg. 

Concreet betekent dit dat grondeigenaren die hun gronden zouden willen verkopen het eerst moeten aanbieden aan de gemeente.  In de komende periode gaat de gemeente nader onderzoeken of het gebied een geschikt vervolg is voor de nieuwbouwwijk Molenbeek.   

Werken aan een toekomstbestendige woningmarkt

Met een actieve rol in de woningproductie wil de gemeente een bijdrage leveren aan een gezonde vraag-aanbodverhouding  in een toekomstbestendige woningmarkt. De prognose van de woningbehoefte gaat uit van 900 woningen in de periode 2017 tot 2025, met een blijvende groeiprognose tot 2030. 

Regeren is vooruitzien

Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is helder over het waarom van dit besluit: “Uit actualisatie van de Woonvisie blijkt dat de woningproductie sneller gaat dan verwacht. En wanneer over enkele jaren ook de fasen 2 en 3 van Molenbeek zijn volgebouwd willen we ook dán woningzoekenden van alle doelgroepen kunnen bedienen. Met het vestigen van de Wvg houdt de gemeente regie op de woningproductie en voorkom je ook speculatie, wat de grondprijzen in de toekomst nadelig kan beïnvloeden”, aldus Groothuis.