Gemeente Nunspeet steeds meer gerioleerd

0
140

Met de aanleg van de riolering werden belangrijke vorderingen gemaakt. Een groot gedeelte van het transport riool tussen Ermelo en Harderwijk kwam gereed. In Nunspeet werden een gedeelte van de Laan, Brinkersweg en de Zeeweg en de gehele Veldweg gerioleerd en gereconstrueerd.

Binnenkort wordt te Nunspeet begonnen met de aanleg van het riool , dat komt te lopen van het kruispunt Harderwijkerweg-Wagenweg via de Parallelweg naar de Elburgerweg. Verder is in Nunspeet in het complex Oenenburgweg een begin gemaakt met het systeem, dat wij in deze gemeente nog niet kenden en dat regel zal moeten worden, namelijk dat in de wegen die worden aangelegd ter ontsluiting van bouwterreinen tegelijk de riolering wordt gelegd.

Nunspeets Nieuwsblad 1963