Gemeente Nunspeet compenseert vervoersbedrijven tijdelijk

0
466

NUNSPEET – Nunspeet werkt mee aan het verzoek ViaVé onder voorwaarden een voorschot te verlenen voor het uitgevallen vervoer. Het gaat om tachtig procent van de inkomsten welke door de maatregelen rond het corona-virus verloren gaan.

Door de corona-maatregelen is het doelgroepen vervoer, zoals leerlingenvervoer, het Wmo-regiotaxi vervoer en het gym/zwemvervoer nagenoeg stil komen te liggen. Er wordt alleen nog gebruik gemaakt van dit vervoer wanneer dit daadwerkelijk noodzakelijk is. De omzet voor de gecontracteerde vervoerbedrijven in de regio is daarmee vrijwel volledig weggevallen. Deze bedrijven dreigen in acute financiële problemen te komen, waardoor op korte termijn mogelijk faillissementen volgen. Hiermee komt de continuïteit van het vervoer nu en na de corona-crisis in het gedrang.

Voorwaarde is onder meer dat honderd procent van het loon aan alle werknemers moet worden doorbetaald die bij het vervoer betrokken zijn. Dat geldt ook voor mensen die een flexibel arbeidscontract hebben. Ook mag geen ontslag voor werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd. Onterechte betalingen worden teruggevorderd. Ook moet worden gekeken of een beroep op landelijke regelingen kan worden gedaan.

Wel houdt het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders vast aan een nadere uitwerking van de mogelijkheden de kosten van het Wmo-vervoer (Wet maatschappelijk ondersteuning) terug te dringen. Dit gezien de grote overschrijdingen van de begroting ieder jaar.