Fietscrossclub de Volharding gaat het parcours van de BMX-baan herinrichten

0
1889
Archieffoto

NUNSPEET – Fietscrossclub de Volharding gaat het huidige parcours van de BMX-baan aan de Sportlaan herinrichten. Ook wordt een nieuw startgebouw/startheuvel gerealiseerd. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders stemt in met de hiervoor benodigde procedure.

Het huidige parcours voldoet niet meer aan de eisen welke worden gesteld door de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie. In het nieuwe startgebouw wordt een geïntegreerde berging aangebracht en de startplek bovenin wordt overkapt. Hiervoor wordt het geheel hoger dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.

Het college vindt dit geen probleem. De afstand ten opzichte van overige gebruikers van het gebied is groot waardoor geen verstoring wordt veroorzaakt voor de omgeving. Het college wil de benodigde procedure starten. Indien binnen de termijn van zes weken dat het plan ter inzage wordt gelegd geen bezwaren worden ingediend kan het college zelfstandig een omgevingsvergunning afgeven. Komen er wel bezwaren, dan moet de aanvraag alsnog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.