Extra water in het Veluwemeer

77
1946

Vanwege de aanhoudende droogte gaat Waterschap Zuiderzeeland dit weekend opnieuw water uit het Markermeer richting het Veluwemeer pompen. Dit doen ze in opdracht van Rijkswaterstaat, de beheerder van het meer, voor een goed waterpeil in het Veluwemeer.

Vanuit het Markermeer laten ze water in via de sluis bij Gemaal de Blocq van Kuffeler in Almere. Dit water gaat via de Hoge Vaart naar Gemaal Lovink bij Biddinghuizen. Daar pompt het waterschap het water weer het Veluwemeer in. 

 

77 REACTIES

 1. Goede middag lieve mensen , lees het boek van – ,,Den Herder “ – uit Harderwijk uit 1948 eens .
  Dan word je veel duidelijk.
  Tevens : stop met al ons schone drinkwater via Duitsland naar Europa ……..(Italie) te exporteren !
  Een ( K) Luns verdrag van 1967.

  • Eigenlijk zou 30 cm structureel beter zijn. Mooie buffer voor droge tijden, en minder uitstroom van uit het vaste land (grondwater).
   Maar ja, in natte tijden worden dan de boeren boos, en dat willen we natuurlijk niet…

 2. We hebben op de N-W Veluwe een water tekort omdat in ieder geval op ons stuk van de Veluwe de waterafvoer en beheersing verkeerd is aangelegd in het verleden, en wij daarom met de brokken zitten.
  Alle riolering in onze dorpen ligt dwars op de waterafvoer van het Veluwe massief.
  Eerst komt het afvloeiende welwater de A28 tegen waar het zakregenwater uit de heuvels wordt opgevangen in rioleringen die dat welwater via het rioolstelsel naar de waterzuiveringen in Harderwijk en Elburg, enz, pompen en lozen in de randmeren.
  In de steden en dorpen op onze rand van de Veluwe vangen we(dwars op de afvoer het overige wel en regenwater op in ons rioolstelsel, en ook dat water word gezuiverd en nutteloos geloosd in de Randmeren.
  Dan lijkt het er ook op dat de enorme windmolens (t0t 270 meter hoog)onze bovenste luchtlagen met de onderste mengen(dat is te zien op satelietfoto,s) zodat er nog nauwelijks slagregens die wat voorstellen op onze contreien(inclusief Achterhoek, Twente, enz ) vallen. Wat watergebrek nog meer in de hand werkt

 3. Nog een opmerking.
  Ik heb rond de 25 jaar het welwater peil op een deel van ons Veluwe-massief, voor TNO bijgehouden. In mijn tijd was het verschil in de Welwaterstand, ook bovenop de heuvels, nooit meer dan 8 cm in droge of natte jaren.

  • 8 cm voor zoiets is best veel. En dat “windmolens verhaal” is stemmingmakerij, net zoiets als de boeren voor de inpoldering bang waren voor verdroging van Overijssel, want wordt landklimaat. Feit is dat (naast je verhaal over de riolering) de boeren de boel te droog willen houden. Ook is de Veluwe lek geprikt door alle kunstmatig aangelegde sprengen.
   Voor de boeren is snelle afvoer in natte tijden wenselijk, en in droge tijden pompen ze teveel grondwater op.
   Vasthouden bij regen is de kunst, en dat geeft winst bij droogte. En, nogmaals, verhoging van de waterstand in de randmeren geeft een goede buffer en tegendruk t.o.v. uitstroom veluwemasief.

  • Jurjan, ja, die ja. Zeker nog nooit van gehoord. Ach, hij was maar een vissersman zonder Ir voor zijn naam.

 4. Onze rioolvoorziening in dit deel van de Veluwe moet helemaal op de schop. We moeten eigenlijk boven op dit deel van de Veluwe in de dalen tussen de heuvels(toppen 103 meter hoog) meertjes aanleggen waar we ons gezuiverde water in kunnen pompen(nu pompen we ons rioolwater toch al naar Harderkijk en Elburg) vanuit die hooggelegen meren (prachtig watergebied voor het wild) zakt het zuiverende water via de zwaartekracht door 103 meter zand, klei en grind, automatisch via beekjes naar onze lager gelegen landbouwgronden. Probleem opgelost.

  Dan de schade aan het klimaat door idioot hoge windmolens. Bekijk het klimaat aan beide zijden van het Harzgebergte in Duitsland. Of meet als voorbeeld de temperatuur aan de Italiaanse kant van de Alpen en meet dan de Duitse kant.
  Obstakels in de windstroom(molens of verhogingen van 270 meter hoog) hebben grote invloed op het klimaat achter die molens. Dat snap ik zelfs als boerenlul.

  • (even buiten de windmolens..) opzich goed idee om zo met ons water om te gaan, zoals je zegt. Alleen is dat gezuiverde rioolwater niet zo schoon als je denkt. Wat te denken van microplastics (of moet ik nano zeggen?), hormoonresten (van de pil bv.), en afbraakproducten van medicijnen? Er wordt nog lang niet alles gemeten, en wat niet gemeten wordt, wordt niet gezien. Denk maar eens aan de PFAS problematiek in Zeeland, ze “wisten” niet dat het er was en mochten het gewoon dumpen met als gevolg dat het nu wordt afgeraden om uit de Westerschelde vis of schaaldieren te eten. Dus goed om water te laten infiltreren waar het valt, maar aub niet vervuild.

    • Nee. Maar ja, dat zijn we gewendt.. Daarnaast zijn de randmeren al zwaar vervuild met alle zooi die via de sloten en beken worden aangevoerd. Het grondwater op de Veluwe is echter over het algemeen schoon, en de moeite waard om te behouden. ( Als zijn er uitzonderingen: tussen Apeldoorn en Vaassen waren er veel wasserijen, daar zit nu een hele bel gechloreerde stoffen op het grondwaternivo; over een paar decennia gaat dit problemen geven bij het waterwin gebied ten noorden van Epe.

 5. Daarom zou ik het water naar boven in die heuvels willen pompen. Pompen doen we nu ook al naar de zuiverings -instalaties.
  Als het water eerst door 100, meter gronden moet zakken zijn ook de meeste micro -Plastieks onderweg wel blijven hangen. Zeker als het water daarna verticaal nog kilmeters moet afleggen naar de spreng .
  Wie durft trouwens te beweren dat microplasiek giftig is voor mens en dier. Dat is nog maar de vraag.
  Wat windmolens van honderden meters hoog betreft verwijs ik u nog even naar de verschillen in het klimaat aan de lijzijde en aan de andere kant van een berg, hoogvlakte of bergketen.
  Nu we toch bezig zijn. Zuiverings instalaties moeten terug naar de ouderwetse manier waarin miljarden wormen de ongerechtigheden uit het rioolwater vreten, waarna zuurstof word toegevoegd.
  Chemicaliën bij de zuivering zijn uit den boze. Daarmee hebben we al trammelant genoeg.

 6. Een buitengewoon stomme streek was het deponeren van onze afvalbergen op hoge punten van de Veluwe.(bv de Uilenberg)Daarna is na verloop van een zekere tijd elke spreng beneden die heuvels vergiftigt via het door het vuilnis stromende (zakkende) welwater..

 7. Goede morgen, beste – d – wat dacht je van de ,,Kril” bij Elspeet en de vuilstortplaats bij de ,,Witte Wieven” ( onder de nieuwe rondweg. ) ?
  In de jaren 79- tig maakte het blad ,, Nieuwe Revu” een reportage over illegale dumpingen van uit de overheid !
  Ze werden met de dood bedreigd.
  Het ,,Willemsbos “ & de zandverstuivingen zijn nu een bezit van ,,Heiniken” !
  Een garant stelling voor schoon drinkwater voor het maken van bier en frisdrank voor de toekomst !
  Ik ben bang dat dit weer ( zoals zo vaak) niet geplaatst word !
  Censuur heet dat ( maak de burger niet wakker in werkelijkheid ! )
  Ik maak mij wel zorgen over ons drinkwater !
  Vr. Gr. Gert.

  • Censuur “Gert Brouwer”?
   Mooi pseudoniem hoor deze keer.
   Je artikelen werden vaker niet geplaatst of gewist omdat je puur beledigend bezig was.
   Geen dingen door elkaar halen svp.
   Heeft namelijk niets met censuur te maken ..
   Maar ach..dat is je handelsmerk..roeptoeteren,beledigen..
   Zielig doen als je berichten gewist worden..
   En dat telkens onder een andere naam.
   Pseudoniemkoning
   Zielig!

  • Ik kan heel wat zeggen over vuilstortplaatsen, en het misbruik hiervan (bij ermelo, Epe, elspeet). Vrôger werd alles gewoon onder de grond gewerkt.
   Maar het Willemsbos als eigendom van heiniken, hoe dan? Wat is de link, laat maar eens zien.

 8. Beste Gert brouwer. Ik denk dat de zuiverheid van drinkwater onder toezicht van Heineken in goede handel is.
  Ook denk ik dat de foute plek van veel vuilnissportplaatsen in het verleden een daad van “na ons de oorlog” was voor veel besturen. Maar het is nu eenmaal gebeurt en wij zitten er nu mee. Opgraven is ook geen oplossing, en voor onze gemeente niet te betalen

 9. Nu ik toch bezig ben.
  Het water in het Veluwemeer is veel te schoon geworden. Dit zorgt voor weinig microscopisch waterleven.
  In mijn jeugd barste de “Zee”van de karpers, de rietvoorns en winde. de meeste zijn verdwenen bij gebrek aan voedsel zoals watervlooien, enz.
  Het beste voor het waterleven is de herinvoering van de ouderwetse manier van bemesten door het strooien van vaste mest over het land. Dan zal op den duurook het waterleven in de Randmeren zich herstellen.
  We zijn hier teveel beïnvloed door een onkundige Groene gekte uit de Randstad.
  Ikzelf vind de rietkraag mooi. Maar eigenlijk hoort hier geen rietkraag. Het water in het verleden, stond te hoog. Ik meen rond 1952 was de waterstand eens ontzettend laag zodat daardoor het riet een kans kreeg om de stranden te overwoekeren. Sindsdien is door het waterschap de waterstand in het Veluwemeer verlaagd om de prachtige rietkraag te behouden. Dat is uitstekend gelukt. Ik denk niet dat het waterschap staat te juichen na verhogen van de waterstand.
  De randen van onze Zuiderze, bestonden uit oeroude rivierduinen van grint, zoals nu nog tussen de oude Pol en hoophuizen, of aan de Spijkerweg.
  Als ik het mis heb hoor ik het graag.
  Een opoe verhuurde kamers aan vogeltjesvangers met centen uit de stad als die de vogeltjes(sijsjes, putters, goudvinken enz, vingen) op hun trektocht door de heggen en struiken langs het strand op hun weg naar het zuiden.
  (Met lijmgarden, netten, enz) .

 10. Beste D

  Ik volg je met veel interesse, zou je eens je visie over de Hierdensebeek willen geven, deze volg ik al jaren en kom steeds meer tot de conclusie dat ze die eens flink moeten gaan afdammen, eigenlijk geen druppel meer de Leuvenumsebos uit.

  Gerrit Rekers

 11. Wijlen mijn opa vertelde mij eens dat men in zijn jeugd met een platbodem turf kwam brengen bij kasteel Staverden.
  De heer van dat landgoed betaalde een stuiver voor elk jong konijntje dat men persoonlijk bij hem afleverde. Tijdens die uitbetaling stond de heer op de kasteelbrug en schoof al tellend de lijkjes in de de beek waaronder jonge otters hongerig de konijntjes verslonden. (konijnen vernielden de bosaanplant)
  Mijn schoonvader had een akker tegen de beek, in het voorjaar kwamen daar hem onbekende vissen massaaal paaien, die hij dan ving voor consumptie

  • Altijd goed om in het hier en nu te leven meneer Brouwer alias Langkamp. Moet toegeven; uw pseudoniemen worden wel steeds chiquer.
   Behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
   Ja,er is veel te leren vanuit de geschiedenis. Maar of dit ons verder gaat helpen in de huidige problematiek is de vraag.

  • Maar meneer Brouwer,
   Wat is dan volgens u duidelijk geworden na het lezen van dit boek?
   Wat zijn uw conclusies en hoe kunnen we deze kennis wellicht inzetten in de huidige problematiek?

 12. Voor wie zich wil verdiepen in het boek dat hier genoemd wordt: ik vermoed dat het gaat om de brochure De drooglegging der Zuiderzee – een ramp voor Nederland van E. den Herder. Staat in de catalogus van de Bibliotheek. E. den Herder heeft overigens meer rond dit thema geschreven. Ook dat kun je vinden in de catalogus.

  • Dat was zo’n opstandige visser die alleen voor eigen kerk preekte. En de Zuiderzee is nooit geheel ingepolderd. Bij de eerste aanzet zijn er zeker verkeerde keuze’s gemaakt, maar die zijn later beter gemaakt (net als gevolg de bv. de randmeren). Wil echter niet zeggen dat de wateren nú beter gebruikt kunnen worden om te bufferen: natte tijden opslaan, droge tijden gebruiken. Zoet water wordt tenslotte steeds kostbaarder.

 13. Dat boek, brochure, van E. Den Herder werd zo’n 100 jaar geleden geschreven. Daar kun je nu, 100 jaar later, niet meer mee aankomen.
  Gedateerd, achterhaald, we leven nu in een totaal andere tijd!

 14. Een boek van 100 jaar geleden kan soms opmerkelijk relevant zijn: geschiedenis herhaalt zich nu eenmaal en er valt altijd iets van te leren. Den Herder ken ik niet. Wel denk ik dat er in verleden (en heden) fouten gemaakt zijn/worden, omdat er toen (en nu) niet op de lange termijn gedacht werd/wordt. Voor een deel heeft dat natuurlijk met onderscheiden belangen te maken. (en dat was in Den Herders tijd ook al zo).
  Zaterdag wandelden we op Landgoed Hulshorst. Een Zilverbeek zonder water…

 15. Feit is dat niet alleen de Veluwe, maar in heel Nederland en daarbuiten een probleem heeft met de waterstand.
  Daarom ben ik benieuwd wat de reden is dat Brouwer den Herder aankaart.

 16. Goede morgen beste A- Lias en Anonymus ; zoals ik al eerder aangaf …… heel veel van ons schone (duin & veluwse zandgrond ) water verdwijnnaar Duitsland !
  Een Heeeren verdrag van de toenmalige minister ( K ) Luns uit 1967.
  Dit geld ook voor ons aardgas.
  Nelie , het Zilverbeekje is enige jaren geleden uit zijn / haar natuurlijke loop gehaald.
  De specialisten uit Den Haag weten het beter dan moeder natuur.
  Mijn vader was toen zeer verbaasd om water aan het eind van de ………..
  Poolse weg te zien staan.
  De beste man was toen 85 jaar , en heeft zijn gehele leven zo’n beetje in die omgeving gewerkt (Hout )
  Het verbaasd mij dus niet.
  Veel plezier zaterdag.

 17. Goede morgen beste A-Lias ; het is vrij duidelijk ….. het water vanaf de Alpen ( sneeuwwater ) voorzag ons van water het voorjaar.Toen er nog een open verbinding was met de grote wateren buiten Nederland werd dit in de rest van het jaar via de Zuiderzee aangevuld ( in balans gehouden !)
  Zo is ook het Uddeleermeer ontstaan.
  Met inderdaad een vaarroute ( handelsroute ) .
  Zo is – Stenenkamer – ontstaan … de eerste boerderij van gebakken steen uit het Uddelermeer.
  Maar ze hebben alles rigoureus afgesloten , en daar waarschuwde – Den Herder- voor.
  En zie het resultaat.
  Dus gebeurtenissen zijn niet aan tijd gebonden.
  Ik hoop wat meer duidelijkheid verschaft te hebben.
  Vr. Gr.

 18. Het Uddelermeer is een overblijfsel uit de ijstijd. (Pingoruïne).
  Dat meren, gletsjers,rivieren,beken mondiaal droog komen te staan is iets wat helaas al decennia lang aan de gang is. Problematiek Veluwemeer is nu toch echt geen uitzondering in het hele verhaal.
  Dat ons water naar Duitsland gaat..sorry..maar dat klopt niet. Duitsland heeft zelf prima bronnen door het hele land en kan zijn bevolking goed voorzien van kwaliteit goed drinkwater. Komt geen druppel uit Nederland.
  Den Herder zal best een punt hebben. Maar goed, een ieder die de ogen al decennia open heeft ziet dat water toch echt een mondiaal probleem is wat we uiteindelijk aan onszelf te „danken” hebben.

 19. Toen ik nog een heel klein jongentje was mocht ik op een warme dag vergelijkbaar met vandaag, met mijn vader mee naar het zilverbeekje. Hij metselde de duikers onder de spoorbaan en de kruisende weg. Ik speelde in het kristalheldere water.
  Ook mocht ik eens mee naar de renovatie van de torentrans van de grote kerk. Vandaar kon men Amsterdam zien liggen. Kan dat ook nu nog?

  • Veel zou je toen niet gezien hebben.. en nu lukt het zeker niet meer: Almere en de polder ligt in de weg. Qua uitzicht is het sowieso minder geworden: vanaf het dak van de grote bunte kon je huize staverden zien liggen. En vanaf de Zuiderzee de kerktoren van Garderen. Gaat nu niet meer lukken: er zijn bomen tussen gegroeid.

 20. Goede middag A- Lias , een uitleg voor het transport van ons drinkwater water naar Duitsland.
  Je hebt gelijk in die zin van : Duitsland heeft voldoende eigen waterbronnen.
  Alleen word alles verhandelt via Duitsland naar hoofdzakelijk Italië.
  Dit land heeft op wat voor een vlak ook bijna geen eigen energie voorzieningen. ( op het olieconcern – Agip – na. )
  Terwijl dit toch een enorm industrie land is .
  Dit geld ook voor onze elektra ( windenergie ) & aardgas.
  Vr. Gr. Gert.

  • Om het toch bij het thema water te houden. En export wat je aankaart.
   Nederland is in de EU grootste exporteur van vlees. Het is bekend wat de bio-industrie aan waterbehoefte heeft. Andere kant..voor productie veevoer is ook veel water benodigd.
   Ander actueel thema: stikstof.
   Het is absurd dat Nederland met zijn kleine oppervlakte zo bizar veel vlees exporteert.
   Dus daarin is veel te winnen. Echter niet op de manier wasrop boeren nu gefrustreerd worden.
   Nog niet zo lang geleden zijn er vergunningen voor megastallen verleend. Dat dit gevolgen heeft is wel duidelijk.
   Maar dat mag niet 1 op 1, als paniekvoetbal, op de boeren verhaald worden.
   Uiteindelijk bepaald ook de consument veel. Dus in dat opzicht kun je als individu stappen maken. Eet wat minder vlees. Ook waar je je vlees scoort maakt verschil. Douche wat minder lang. En zo is er veel wat je doen kunt. Probleem afschuiven met het idee dat je er toch niks aan kunt doen is kortzichtig.
   Boeren zullen de boel over een andere boeg moeten gooien. Wij als consument moeten ze daarin ondersteunen. Want de planeet raakt uitgeput. We moeten met zn allen aan de bak.

 21. Het is een uitstekend idee dat Nederland op een verantwoorde wijze vlees produceert. Van de winst kunnen en worden onze sociale voorzieningen betaald. Er bestaat geen ander land op de wereld waar vee voor vlees en kaas, zo diervriendelijk wordt gehouden als in ons lieve landje.
  Elke liter die bv een koe drinkt, wordt buiten de zeer gezonde melk(wij hebben wereldwijd de langste en gezondste kinderen) door het dier uit geplast. En komt dus terug in de natuur.
  Als de volgebouwde Randstad zich niet meer bemoeid met ons Veluwse natuurbeheer komt het allemaal beslist wel goed.
  Onze voorouders en hun mentaliteit, hebben in het verleden het mooiste stukje Nederland geproduceerd. Laten we dat uitstekende beleid doorzetten.
  We hebben houthakkers nodig met een bijl. Een laptop werkt niet in onze prachtige de bossen. We moeten terug naar een bosbaas als Wichert Bouw.

  • Voor het vee blijkt ons lieve landje toch niet zo heel lief te zijn beste d.
   Dat er rondom Nunspeet koeien en schaapjes vredig in de wei staan zegt niets over hoe het er aan toegaat bij collega‘s van deze boeren.Richting Brabant barst het van de megastallen…die dieren zien echt geen daglicht. En dat ligt niet alleen aan de Randstad die jij structureel aanwijst als de ellende van alles. Dat ligt echt aan het verdienmodel dat de boer voor ogen heeft.
   Nederland lief voor het vee..dan ben je waarschijnlijk de kippenslachterij vergeten.

   Door de massaproductie van vlees..want dat is het..zijn er preventief veel middelen benodigd om het vee gezond te houden. Lekker gezond. Van varkensvlees is bekend dat het ontstekingsreacties in je lijf aanwakkert. Lekker gezond. Kippen en hormonen om ze binnen 10 weken slachtrijp te krijgen. Wat een liefde voor de beesten.
   Gezond voor onze kinderen..

   Nee..d..als je je vlees en melkproducten BEWUST koopt..dan gaat voor jezelf en diegenen die jij voedt je verhaal op. Verder is er veel dierenleed in ons “lieve”landje.

   Mijn overgrootouders hadden vroeger ook een varken ,koe en kippen. Uiteindelijk voor op het bordje. Een goed leven hadden deze dieren gehad. Nu is NL de grootste exporteur binnen de EU van vlees. Dat heet massaproductie..daar hebben de dieren geen leven zoals bij mijn overgrootouders. Ik zoe willen dat het waar was!
   Mijn ogen zijn al jaren open. En om omwille van eerstens deze dieren, de gezondheid van mij en mijn gezin..geen vlees op tafel..al jaren niet meer.

   Wat dan,om op het thema terug te komen..liters water per dag spaart.

  • Bovendien..een zeer groot probleem..wat dit vee te eten krijgt..soja.
   Hele gebieden eerst in de Amazone, nu in de Cerrado welke ontbost zijn en nog steeds worden.
   Ja, er is een certificaat voor soja dat ontbossingsvrij zou zijn. Maar die wereld is zo corrupt.
   Ontbossing gaat gewoon door..wat een directe invloed heeft op het mondiale CO2 probleem.
   En dat allemaal om ons vee in ons lieve landje van voedsel te voorzien.
   Nee..het wordt tijd dat onze ogen open gaan en we ons bewust worden van de realiteit, ipv dat er een oogje dichtgeknepen wordt en we het niet WILLEN zien.
   Wij, de eindverbruiker, kunnen wel degelijk een statement maken door bewustwording..en daar ons patroon aan aan passen.
   Wij kunnen onze boeren wel degelijk helpen door aan te geven dat we eerlijk,duurzaam,biologisch geproduceerd voedsel willen. Zeker wanneer we onze kinderen een gezondere planeet willen overdragen. Want we maken onze planeet nu serieus kapot.

 22. Beste A.LIAS Uw ogen zijn al jaren open omdat u nooit wat met vee buiten een rolmopshond en een vogelmoordende poes hebt gehad. Uw contact met dieren komt uit een boekje.
  Hiermee wil ik niet zeggen dat iemand met 500 melkkoeien of vetweiders mijn voorkeur geniet. Voor mij behoort elke veehouder zijn dieren persoonlijk te kennen.
  De landbouwsubsidie die was ingesteld om elke Nederlander van gezond voedsel en eiwitten te voorzien, moeten we met 50 melkkoeien op een maxium zetten, en bij 100 melkkoeien afschaffen.
  –Een stukje oergeschiedenis. Ook de Natuur heeft blijkbaar allerlei voeding patronen geprobeerd bij die oermensen. Alle vegetarische probeersels zijn eenzaam uitgestorven.
  Alleen de carnivore Homo-erectus mens marcheerde dapper verder door de tijd. Zijn vegetarische neef Philanthropic-Bosei stierf een eenzame dood tussen zijn graslanden. Hij kon de concurrentie niet aan met de antilopen.
  Dus stel de schoolmelk weer in, voor onze kleuters. De resultaten waren duidelijk. Leve een gezonde veestapel naast gezonde mensen naar lichaam en geest.
  En nogmaals. Een koe drinkt water om voor ons oneetbare graseiwitten te winnen, en plast elke liter (buiten de melk) weer uit. Kent u mensen die gras, klaver of distels eten of kunnen verteren.

  • Mooi verhaal h..mijn contact/kennis haal ik niet uit een boekje.
   Megastallen, sojaproductie. Hoe kun je dit rechtvaardigen?
   Verdiep je daar eens in alvorens je op denigrerende wijze een bewust vegetariër te kakken zet.
   Je verhaal is gestoeld op vooroordelen. Heeft niets met de realiteit,onderzoek en bewustwording te maken.
   Er wordt een smerig spel gespeeld met zogenaamde certificaten..certificaat ontbossingsvrije soja.
   Soja waar Nederland de grootste afnemer van is en de consument dus voor de gek gehouden wordt.
   Incluis jij h..is dat wat je wilt?

  • Overigens ken ik niemand nee die gras ,klaver of distels consumeert. Of bomen,riet,boterbloemen,veldbloemen etc etc…maar de biodiversiteit heeft nut. Voor onze insecten..
   Bijen broodnodig voor het leven op aarde. Zonder bij zal er geen gras meer groeuen.

   Wat ik mis in je hele verhaal is respect..in de eerste plaats voor hoe de natuur bedoeld is.
   Dat je zo tekeer gaat tegen een vegetariër zegt hoe ondoordacht en dus bevooroordeeld je bent.
   Denk eerst eens na alvorens je zo respectloos tegen mens en natuur tekeer gaat.

  • Om het bij thema te houden…water
   Denk na wat je dagelijkse portie vlees met de planeet doet.
   Inderdaad..het wordt tijd dat er een maximum aan hoeveelheid vee van elke boer komt. Dat is het enige punt van jou waar ik me in kan vinden.

  • P.S ter kennisgeving:
   De mens eet wel degelijk gras: teff.
   Klavers..klaverhoning.
   Distel: artisjokken

 23. Beste Lias. Ik ben midden in het wild in de bossen opgegroeid, onze naaste buurman(een boerwaar ik dagelijks melk moest halen) woonde minstens een km verder.
  Als kind kon ik dagen de nesten van de rode bosmier bestuderen. Elk nest of leger van de dieren rond ons huis kon ik in een pikdonkere nacht terugvinden.
  Als u zich echt in het vegetarische deel van onze mensheid heeft verdiept, weet u dat er een rits vitaminen en mineralen bestaan die u als nazaat van de Homo-Erectus, alleen via dierlijke voeding kunt verkrijgen of mogelijk via fabrieksmatige processen.
  U bent nl net zoals ieder mens een omnivoor met sterke carnivore neigingen. U verloochend uw afkomst
  Waar wilt u zonder dierlijke tussenkomst bv vitamine b12 vandaan halen.
  Als u als vegetarier op en onbewoond eiland wordt gedumpt zonder vitamine pillen, zult u en uw soort uitsterven, net als de grasetende philanthropic-Bosei, en zijn consorten in de loop der evolutie. U zit op een doodlopend weg

  • Dit is dus gebaseerd op vooroordelen beste h.
   Ik ben me er terdege van bewust wat een mens dagelijks benodigd aan vitaminen,mineralen en eiwitten. Door vlees van het menu te schrappen draag ik bewust een dikke steen bij aan het milieu,water,dieren,ontbossingsprobleem waar de aarde onder gebukt gaat.
   Verzorging van de broodnodige vitamines ed is zeker gewaarborgd voor mij en mijn gezin. Het is bewezen dat juist vegetariërs en zelfs veganisten ,omdat zij bewust met voeding omgaan, er een gezonde levensstijl op na houden. Met veelal minder welvaartsziekten. Het vlees heeft niet meer de kwaliteit als die van in onze jeugd. Nigmaals..Nederland is met een klein oppervlakte..het land binnen de EU met de grootste vleesexport. Heeft niets met ambacht,dierenwelzijn meer te maken.
   Bovendien haalt Nederland het gros van benodigd pluimvee uit het buitenland. En worden er delen van oa kippen die wij hier niet wensen te consumeren naar Afrika geexporteerd. Nee h..het is een puinhoop die vleesindustrie..in elke tak.

   Ook ik ben in Nunspeetse omgeving groot geworden.
   Maar heb wel degelijk veel zien veranderen aan de flora en fauna. Weet dat het keuterig boeren er nu totaal anders uitziet..daar is niets van over en jouw stuk vlees op je bordje..denk eens na hoe het daar gekomen is.

   Ik steek mijn hoofd niet in het zand om maar vooral het idealistisch plaatje van mijn jeugd vast te houden.

   Maak je om de vegetarische medemens geen zorgen..die verzorgd zichzelf bovengemiddeld goed.
   Dus laat je vooroordelen waaien en luister eens naar de medemens die niet meer meedoet aan de verzieking van onze planeet en uiteindelijk je eigen lichaam.

  • Nog even voor de duidelijkheid h..
   Een vegetarisch dieet betekent dat er nog wel melk en melkproducten,eieren op het menu staan.
   Een goede bron van vitamine B
   Veganisten wordt om die reden geadviseerd een preparaat te slikken.
   Waar ook niets mis mee is. We leven op een ontwikkelde planeet. De kans dat je op een onbewoond eiland terecht komt is uiterst gering. Tenzij je ,omdat je het interessant vindt,meedoet aan zo’n kulprogramma als expeditie Robinson.
   Daar zie je wat eenzijdig voedsel vooral met je mind doet.

 24. Goede middag strijders , het thema was toch : te kort aan consumptiewater ?
  Zoals ik al eerder beschreef. ; veel van ons consumtiewater word naar Duitsland geëxporteerd !
  Dit voor Italië.
  Het Zilverbeekje is niet voor niets omgelegd …. Loopt nu richting de zandverstuiving.
  En wat schetst mijn verbazing : Heineken heeft dit opgekocht.
  Een vooruitziende blik …. garantie voor schoon gefilterd water in de toekomst.
  Het – Willemsbos- en passant ook maar opgekocht onder het mom van een broedgebied veilig stellen
  Dit terwijl de A 28 er bijna doorheen kruist en op het – Hierder veld – nog steeds militaire oefeningen plaats vinden met veel herrie.
  Duidelijk je toekomst voor water veilig stellen.
  De Duitser heeft er een mooie uitspraak over : ,, An der/die Nase herumgelaufen werden !”!

  • Ter aanvulling: dit soort ondernemingen heeft NIETS meer met normaal boeren te maken, maar maken de boeren wel gek met een doemsenario.

 25. Dieren,veehouderij heeft alles met water te maken. Zowel direct als indirect.

  Consumptiewater..lees drinkwater..daar wordt geen druppel van geëxporteerd.
  Ieder land heeft zijn eigen bronnen.
  Dat het Zilverbeekje in handen van Heineken is.
  Heb je iets van een link oid waaruit dat blijkt?

  • 9 augustus vroeg ik dat ook al, geen reactie. Zover ik weet is het Willemsbos eigendom van iemand uit braband (te achterhalen via KVK). En ik heb ooit begrepen dat die hoopte er een grint win gebied van te maken, met als “toetje’ voor het bos dat er een mooi merengebied zou kunnen ontstaan..

 26. Goeden avond A-Lias & Einmall , jullie zijn goedgeloviger dan ik dacht.
  Ik heb al eerder vermeld : kijk en luister niet meer naar de gevestigde media .
  Dit zowel in gesproken als geschreven woord.
  Je word constant voor gelogen !
  Ik ben in de positie geweest om heel veel dingen ( gebeurtenissen ) die nu spelen van nabij te mogen aanschouwen.
  Ik praat dan over een tijdsbestek van een kleine 40 jaar.
  Misschien zegt de naam – NACAP – iets ?
  Alles is al voorbereid !
  Dus ook ons consumptiewater ( drinkwater voor de massa. )
  Ter verduidelijking meneer / mevrouw A-Lias de link hoeft niet van het ( gecontroleerde ) internet te komen maar gewoon stalen / kunststof leidingen.
  Afstand is hier geen bezwaar.
  Hoop een beetje duidelijkheid te hebben verschaft.
  Vr. Gr. Gert

 27. Apart dat je ,omdat je je argumenten niet kunt weerleggen, de media maar weer in je strijd gooit en deze als onbetrouwbaar bestempeld.
  Zelf gooi je er maar weer eens wat onzin,leugens in.
  Maar dit is wat jouw handelsmerk is:
  Onder telkens een andere naam verspreidi je allerlei desinformatie.

  Want dat je de huidige problematiek betreffende grondwater/water neerzet als potje voorliegen door die media?!?
  Gebruik je zintuigen eens..en kom achter je pc vandaan.
  De realiteit begint bij je voordeur..fiets eens naar het Veluwemeer en roep dan nog eens wat je nu roept.

 28. A- Lias , dat zal ik verklaren …wanneer je in dit landje de waarheid te open op tafel legt word dit via censuur verwijdert.
  Ik heb al vaker aan gegeven dat ik dolgraag met jullie ( ook de redactie ) in conclaaf wil gaan .
  Maar openheid van zaken zit er in deze – Bananen republiek – niet in .
  Vandaar !
  Gr Gert

 29. Je raakt steeds verder verstrikt in datgeen wat in jouw belevingswereld als waarheid geldt. Dus verder af van de realiteit..de leugen regeert..
  Dat je meent op een lokaal forum al met bananenrepubliek van doen te hebben..
  Joh..sterkte ermee.
  Ik distantieer me van deze klinklare onzin.
  Heb je trouwens nog nooit van een ip-adres gehoord?
  Al verzin je tig namen..je bent altijd onder dat adres bekend.
  Droom verder..
  Echter weet dat de echte wereld lang niet zo tegen jou is als dat jij meent.

 30. En zo is het telkens hetzelfde liedje..
  Onder telkens een andere naam lanceer je onzin welke niet te onderbouwen is.
  Nu zijn we weer bij het hoofdstukje ..iedereen liegt en bedriegt..we leven in een bananenrepubliek..
  En dat over een plaatselijk forum ..thema water Veluwemeer..
  ?!?
  En gezien ik dit dus standaard weerleg..zal straks het hoofdstuk,omdat je je in een hoek gedreven waant, ouderwets beledigen beginnen.
  Nee, ik ben serieus klaar met je.

  Op een ander thema zag ik dat je onder de naam Bert de Groot begonnen bent.
  Besef jij je wel dat je middels je ip-adres altijd “bekend” bent?

  In ieder geval geen reacties meer van mij op jou.
  Je zult hopelijk een andere manier gaan vinden om alle aandacht op jouw persoontje gevestigd te krijgen.

  Je onzinverhalen kun je overigens prima kwijt op de site van Willem Engel.
  Of bel eens met de redactie van Jensen.
  Daar smullen ze van dit soort onzin.
  En zul je alle aandacht krijgen..
  Hoewel
  Zo uniek zijn jou gedachtenspinsels nou ook weer niet.

 31. Beste A- Lias waarom blijf jij je tegen de waarheid verzetten ?
  Schaamte misschien ?
  Om iets toe te geven ?
  Maar daar gaat het hier niet om , maar je word weer erg persoonlijk.
  In mijn leven veel onkundige “ Wannabee” specialisten mee gemaakt .
  Daar neig jij ook sterk naar !
  Neemt niet weg dat het probleem water tekort niet is opgelost !
  In mijn ogen wel …. : niet meer exporteren !
  Gr. Gert

 32. En zo blijf je het balletje terugkaatsen. Precies zoals ik in mijn laatste comment uitleg.
  Antwoorden op gestelde vragen heb je niet, en daarom ga je het nu maar weer op de persoon spelen.
  Nee.elk woord wat ik hieraan nog besteed is er 1 te veel.

 33. Een zich vegetariër noemend persoon die daarnaast wel melk, eieren en kaas consumeert is geen vegetariër, maar gewoon een omnivore nazaat van de Homo-Erectus die zich voor de bühne vegetariër noemt. Alle nazaten van de wel vegetarische tak van de homo-familie, (Paradontus -Bosei), zijn nl via hun vegetarische, bepaalde vitamines uitsluitende dieet, uitgestorven
  Ik hoop niet dat hier zich vegetariër noemende telgen uit het homo geslacht met kinderen bevinden. Een echt vegetarisch dieet lijkt namelijk voor onze huidige homo-tak, (via wetenschappelijk onderzoek,) een nadelige invloed op de geestelijke gezondheid van die kinderen uit te oefenen.

  • Helemaal correct. Volkert van der G. was een complete veganist. Door het missen van een bepaalde B vitamine werd z’n gedrag labiel en ging hij onorthodoxe dingen doen.

  • Even je laatste zin h :
   “Een echt vegetarisch dieet lijkt namelijk voor onze huidige homo-tak, (via wetenschappelijk onderzoek,) een nadelige invloed op de geestelijke gezondheid van die kinderen uit te oefenen.”

   Buiten dat ik dit zeer respectloos vind, wil ik graag van je weten hoe je bij deze “wijsheid” komt.

 34. Mondiaal gezien is ongeveer 1% van de mensheid vegetarier.
  Nogmaals h..heb je al eerder uitgelegd dat een vegetarisch dieet absoluut niet voor tekorten zorgt.
  Sterker nog..omdat men bewust met voeding omgaat, is menig vegetariër beter van vitamines,mineralen etc voorzien dan een mens dat maar wat in zn mond propt.
  En dan laten we het dierenleed maar even achterwege.
  Met je sprookjes dat ons lieve landje dierenwelzijn zo hoog in het vaandel heeft.
  Naast dat je bevooroordelend bent, doe je nergens onderzoek naar, wat zich uit in een respectloos relaas.
  Ach..wat jullie allemaal beweren heeft niets met gedegen onderzoek te maken.
  Het zijn de standaard vooroordelen waar menig vegetariër of veganist mee te maken krijgt.

  De gevangenis zal wel volzitten met veganisten dan..of niet Einmall.
  Heel apart dat je op de hoogte bent van het vitaminetekort van Volkert.
  Of is het tòch wel je vooroordeel?

  • B12, Volkert. Google maar eens. Ik hoopte echter aan te geven dat tegenwoordig je in elke discussie wel weer wat kan aanhalen wat interessant klinkt, maar niet ter zake doet.

   • Nou ja..je begint met helemaal correct..t zal wel dan.
    Echt Einmall..B12 en Volkert
    Wanneer je dat googled vind je telkens dezelfde reactie..
    Er zijn krantenberichten die meldden dat Volkert door en gebrek aan B12 van t padje zou zijn. Dit is vervolgens door elke voedingsdeskundige zeer sterk in twijfel getrokken.
    Elke veganist weet dit namelijk en zal in99,9% van de gevallen van vega—dieet naar supplementen grijpen. Zowel vegetariërs als veganisten zijn zeer bewust met voeding en de gezondheidsaspecten bezig.

    Thema water..
    Ook 1 van de redenen dat een vegetariër vlees laat staan. Veehouderij (kwellerij) en de productie veevoer vraagt liters per geproduceerd kilo vlees.

    Nee, zou graag zien dat er eens wat minder gestigmatiseerd werd.
    Leven en laten leven.
    Respect voor elkaar.

 35. Beste Iias. U zet de geschiedenis van het mensdom buiten spel, en zet uw kaarten op bewezen niet werkende afslagen als de plantenetende uitgestorven paradontus-soorten.
  Onze Evolute bewijst dus dat de mens zonder dierlijke eiwitten en vitaminen niet kan overleven.
  Daarnaast wordt de Soja hoofdzakelijk gebruikt door vegetariërs. Alleen het afval wordt als schroot door veevoeder gemengd.
  Een goede boer is 1 met zijn dieren, hij is een soort opperdier. BV in de Saksische boerderij sliepen de boeren en zijn dieren in dezelfde ruimte.
  Een vegetariër staat als persoon veel verder van een dier dan de gemiddelde plattelands bewoner.
  Wat gebeurt er als je een tekort hebt aan vitamine B12?
  Vitamine B12, ook vaak cobalamine genoemd, is essentieel voor het goed functioneren van het centrale zenuwstelsel van de mens. Daarnaast speelt deze stof een belangrijke rol bij de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen en DNA.
  Als je niet voldoende vitamine B12 binnen krijgt kun je een vitamine B12 deficiëntie krijgen, en de symptomen daarvan zijn:
  Vermoeidheid en algehele zwakte
  Snelle hartslag en ademhaling
  Bleke huid en dof haar
  Pijnlijke tong
  Blauwe plekken en bloedingen, waaronder tandvleesbloedingen
  Maagpijn, diarree, verstopping.
  Nogmaals. Elke koe plast elke liter water die het drinkt weer uit.

  • Jij weet werkelijk niet waar je het over hebt.
   Elke stelling die je gebruikt, is een vooroordeel.
   Er klopt helemaal niets van je verhaal.
   Alle zogenaamde stellingen zijn te weerleggen.
   Het is lachwekkend hoe je je stellingen tracht te onderbouwen..
   Vooral volgende zin deed me grinniken:

   “Onze Evolute bewijst dus dat de mens zonder dierlijke eiwitten en vitaminen niet kan overleven.”

   Wat een onzin!.

   • Ik snap oprecht niet wat dit alles met extra water in het Veluwemeer te maken heeft, maar goed, ook de opmerking dat er in het verhaal van h niet klopt, klopt niet, want gebrek aan vit. B12 bij vegetariërs en veganisten die weinig of geen eieren en zuivel eten, is een redelijk gevaar. En lang niet alle (jonge) vegetariërs zijn zich hiervan goed bewust. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die een bepaalde mode-eetgewoonte volgen. Terecht wordt hiervoor op sites die vegetarische/veganistisch eten aanbevelen gewaarschuwd!

    Maar goed, ook mijn opmerking hoort niet bij het thema Extra water…

    • Thema water is een thema dat juist bij vegetariërs een rol speelt bij hun besluitvorming geen vlees meer te eten. Heb dat in voorgaande comments uitgelegd.
     Kort: per kilo geproduceerd vlees is liters water nodig.
     Ontbossing in Argentie omwille van sojaproductie..soja..veevoederfabrikanten grootste afnemers.
     Ontbossing ..ander actueel thema:stiksto
     Sojateelt vraagt enorm veel water.

     Jammer dat je het afdoet als zijnde een mode-dieet.
     Een vegetariër is heel bewust met voeding, gezondheid ,milieu, dierenleed bezig. Neemt weloverwogen dit besluit.

     Vaak in samenspraak met de huisarts of een diëtiste. Regelmatig werd bloed van mij en mijn gezinsleden gecontroleerd. Allen zo gezond als een vis..nergens tekorten

     Sterker nog..gezonder dan gemiddeld..
     Een vegetariër..minder kans op hart-en vaatziekten,overgewicht,diabetes..
     Dus zeg het maar.

     Het is toch niet meer van deze tijd dat een vegetariër tegen zo veel vooroordelen oploopt.
     Vleeseters blijven,inmijn optiek, hangen in de goede oude tijd. Want als je je bewust bent van de bio-industrie,de megastallen, het dierenleed, de diervoedingproductie…
     Dan steek je je hoofd in het zand..en wordt er lacherig gedaan over de vegetarische medemens die zogenaamd een mode-dieet volgt.

     Denk eens aan de vogelgriep, de varkensgriep, QKoorts,SarsCovid
     Resistente bacteriën omdat we ons vee preventief volspuiten
     Kippen die in 10 weken geslachtsrijp zijn etc etc

     En dan gaan jullie een vegetariër wijzen op gevaren?!?

Comments are closed.