Extra geld voor veilig verkeer broodnodig

0
984

NUNSPEET – De maand oktober staat in de Nunspeetse politiek in het teken van de Programmabegroting voor de aankomende 4 jaar. Traditioneel werd dit proces omlijst met ‘algemene beschouwingen’, waarbij alle partijen hun mening konden geven en een wensenlijstje konden indienen. Dat leidde vaak tot lange betogen tot laat in de avond. Mede op initiatief van Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Lokaal, is deze werkwijze gestaakt en is er een veel praktischer proces voor in de plaats gekomen. In het voorjaar is er een Perspectievennota behandeld, waarbij partijen toen al wensen voor nieuw beleid konden inbrengen. Het resultaat uit de discussie daarover is door het college goed beluisterd en nu verwerkt in concrete begrotingsvoorstellen. Omdat het draagvlak daarvoor al in april is vastgesteld is de kans groot dat de Begroting 2022 – 2026 weinig discussie zal opleveren.

Een van de gehonoreerde punten uit de Perspectievennota was het punt verkeersveiligheid. Namens CDA Lokaal heeft Koos Meijer in het voorjaar extra geld gevraagd voor o.a. het oplossen van knelpunten in het verkeer. Onze lokale partij heeft meermaals haar zorgen kenbaar gemaakt over de veiligheid op de Gortelseweg bij Vierhouten en het gevaarlijke kruispunt bij Halfweg. Een rotonde is dé oplossing om de snelheid eruit te halen, het verkeer vlot te kunnen geleiden en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen. Meijer stelt: “Er zijn al te veel (bijna) ongevallen geweest op dit kruispunt. We moeten, samen met provincie Gelderland, verantwoordelijkheid nemen om dit punt veiliger te maken. Ik maak me vooral zorgen over de groepen schoolgaande kinderen die dagelijks dit punt per fiets passeren. Ze moeten zo veilig mogelijk naar school kunnen gaan. Ik ben dan ook blij dat met de verwachte steun van de andere raadsfracties er een half miljoen extra budget voor dit knelpunt en ruim een ton voor het aanpakken van de Gortelseweg nu in de begroting staat.”  

“Nu gaan we ons sterk maken voor investeren in betaalbare woningen voor starters en senioren.”

Afgelopen juni vroeg de fractie van CDA Lokaal in de behandeling van de Jaarstukken 2020 om een deel van het positieve financiële resultaat te reserveren voor hulp aan starters op de woningmarkt. Er bleek echter niet voldoende reserve te zijn om de gevraagde half miljoen beschikbaar te stellen. Daarom heeft Meijer dit voorstel aangehouden om er later op terug te komen. Meijer: “De begroting moet sluitend zijn en daarom is er op dit moment geen ruimte voor extra investeringen zonder dat daar concrete plannen voor zijn gemaakt. Maar we gaan ons wel sterk maken om de komende jaren structureel meer geld vrij te maken voor het realiseren van betaalbare woningen. Vooral voor starters op de woningmarkt, maar zeker ook voor senioren die kleiner willen wonen.” Dit onderwerp wordt straks bij de overdracht aan lijsttrekker Wichert Stoffer een van de speerpunten.