Extra chalets voor huisvesting statushouders

24
2372
Archieffoto

HULSHORST – Camping De Hoefstal in Hulshorst stelt 7 extra (al bestaande) chalets beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Hier kunnen ze tijdelijk verblijven totdat er voor hen een sociale huurwoning in de gemeente beschikbaar is. Er waren op deze camping al 3 chalets hiervoor in gebruik. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure doorlopen hebben en zijn toegewezen aan de gemeente Nunspeet

De huisvesting is voor maximaal 1 jaar omdat camping De Hoefstal omgevormd wordt tot een nieuwe woonwijk. De camping zal in deze periode in de huidige staat blijven functioneren. Naar verwachting zal de gemeenteraad hiervoor in september 2023 het bestemmingsplan vaststellen. 

Wethouder Jaap Groothuis is blij met deze uitbreiding: “Dit jaar moeten wij 78 statushouders huisvesten. Het blijft een uitdaging om voor de ons toegewezen statushouders huisvesting te vinden. Ik ben daarom blij met deze mogelijkheid die camping De Hoefstal biedt tot de zomer van 2024”. 

24 REACTIES

 1. Een wethouder die zijn principes en belangen van Nunspeet overboord moet gooien omdat hij een marionet is van de overheid. Een minister of premier die waar hij voor staat en de belangen van het Nederlandse volk niet meer kan uitvoeren omdat hij ook niet meer is dan een marionet van de EU. En iedereen kijkt maar schaap achting toe en straks maar klagen als ook hier de pleuris en het verval uitbreekt evenals in Frankrijk.

   • Waarom vragen naar een bronvermelding? Misschien moet je die oogkleppen af doen. Een wethouder/ minister moet ook doen wat hem opgedragen wordt. Ongeacht of hij/zij dit wel/niet juist vind. Je geeft niet aan het wel/niet eens te zijn met Steven. Ben je het niet met hem eens dan ben ik op mijn beurt wel heel erg benieuwd waarom jij vind dat hij geen gelijk heeft?

    • Hetgeen Steven beweert is gestoeld op zijn ideeen hoe de politiek zou functioneren. En dat klopt met het oog op dit artikel niet. Niet slleen niet op dit aetikel. Het sowieso ongefundeerde opruiende praat.
     Dat ik het niet met Steven eens ben lijkt me wel duidelijk.
     Hetgeen Steven beweert is dus ongefundeerd . Vandaar mijn vraag om bronvermelding.
     Je mag beweren wat je wilt..maar onderbouw het dan ook svp.
     Door die beweringen van Steven verstomt elke discussie. Komen mensen tegenover elkaar te staan en worden problemen niet opgelost.
     Een Steven is daar een kei in. Altijd roeptoeteren. Nooit open en eerlijk discussiëren.
     Dat jij op deze manier commentaar levert op mijn comment, mij meldt mijn oogkleppen af te doen..
     In welk opzicht heb ik oogkleppen op Reinate?

    • Reinate,
     Ben jij je eigenlijk bewust van wat een statushouder al heeft moeten doorstaan om daar te komen waar hij dan nu is? In dit geval in een chaletje. Kun jij je indenken hoe het überhaupt moet zijn huis en haard te verlaten?
     Dat deze mensen gehuisvest moeten worden is een feit. Dat er woningnood is helaas ook. Groot aantal statushouders en vluchtelingen die nu nog massaal ons landje binnenkomen maakt het probleem nijpender. De oplossing als hier geboden schept toch weer een jaar om onder hoog toeren verder te zoeken naar een betere oplossing.
     Nu gaan mensen zeuren dat zij niet permanent op een camping mogen wonen.
     Wat dat betreft is het Nederland op zijn smalst.
     Klagen,onwaarheden verkondigen en vooral niet met elkaar zoeken naar een oplossing voor een probleem dat ons allen aangaat.
     Hierin de statushouder niet respeceterend maar vooral niet stilstaan bij de ellende die zij hebben moeten doorstaan.
     Schaam je!
     Nee, je rept met geen woord over hetgeen ik in dit comment schrijf. Maar gezien je reactie op een Steven is dat overduidelijk.
     Jullie roeptoeteren maar wat…inhoudsloos,respectloos.
     Met jullie gaan we in ieder geval geen positieve resultaten behalen.

 2. Voor eenieder die bang is dat het hier net als in Frankrijk wordt deze tip: wordt vrijwlliger bij Vuchtelingenwerk, Taalmaatje, het Taalcafe in de bieb of leg gewoon als buurman of -vrouw contact met statushouders/allochtone nieuwe buren. Dat verrijkt je leven (weet ik uit ervaring) en je zorgt ervoor dat het kringetje van de statushouder groter wordt dan alleen ‘zijn’ mensen.
  De meeste allochtonen die liefdevolle Nederlandse contacten hebben, radicaliseren niet.

  • @ Nelie. Je hebt groot gelijk. Ik heb dezelfde ervaring. Het is wel zo dat inburgering, inclusief het goed leren van de Nederlandse taal, cruciaal is. Verder denk ik dat asielzoekers zo spoedig mogelijk werkzaamheden moeten verrichten, ook als ze nog geen verblijfsvergunning hebben. Door hen te lang te verbieden om te werken leren zij verkeerd gedrag aan en trekken ze alleen met lotgenoten op. Dat is niet goed.

 3. Ze komen hier alleen een huis en gratis inkomen halen, en gaan daar vervolgens van op vakantie naar het land waar ze vandaan komen.

  • Waarop is dit gebaseerd Steven? Zoals ook je eerste comment?
   Jij hebt klaarblijkelijk geen notie wat een statushouder zoal achter de rug heeft. Schandalig zoals jij vanachter je pc-tje de boel op loopt te hitsen met allerlei ongefundeerde onzin.
   Ik kan je dringend adviseren het advies van Nelie op te volgen. En je wereldbeeld eens te verbreden.
   Wellicht schrijf je dan eindelijk eens een comment dat wel ergens op slaat.

 4. Maar wachten op een sociale huurwoning duurt minimaal 10 jaar, hoe willen ze dat gaan doen als ze daar maar een jaar mogen wonen? ‍♀️

 5. Dus statushouders krijgen snel een woning terwijl onze eigen kinderen geen woning kunnen krijgen of hier jaren op moeten wachten? Ik zou in deze toch echt voorstellen; eigen volk eerst. De problemen op de woningmarkt zijn al zo groot..

 6. Dit schrijf ik al zolang deze site geopend is !
  Het mannetje die ,, De Hoefstal“ aan de gemeente verkocht heeft is niet te vertrouwen !
  Hebben in de jaren 80 tig / 90 tig miljoenen overheidssteun ontvangen.
  Dit om hun miskleunen in Canada op te lossen.
  Hoe scheef kan het zijn !

  • Dirk van Norel..
   Dat is nogal wat zeg wat jij beweert.
   Heb je bewijzen hiervoor? Graag bronvermelding. Waar is te zien dat er miljoenen overheidssteun verstrekt is destijds? Welk probleem in Canada heb je het over en wat heeft dit met dit artikel te maken?
   Denk je overigens dat je met deze aanmatigende taal de statushouders helpt?
   Dat je in de basis door dit geroeptoeter met elkaar in gesprek kunt komen om naar een oplossing te zoeken?
   Wat mij structureel opvalt op nunspeet.nu is dat er veel onwaarheden rondgebazuind worden die de boel alleen maar op scherp zet.
   Veelal zonder onderbouwing en of bronvermelding.
   Met als resultaat dat er niet meer met elkaar gediscussieerd kan worden.

 7. Dat door de statushouders de woningnood nog groter wordt is een vaststaand feit, een ander vaststaand feit is dat deze mensen niet de oorzaak zijn van de huidige woningnood.
  Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, als we in dit land eens gingen samenwerken in plaats van elkaar de tent uit te vechten kunnen we dit gewoon oplossen met elkaar.

  • Daar heb je gelijk in Gerrit, maar het probleem ligt ook niet bij de gemiddelde en meerderheid van de mensen, het merendeel van de mensen wil een betere wereld en het goede voor iedereen. Dit gaar echter never nooit gebeuren omdat ook de meerderheid van die mensen niet in willen zien waar de bron van de problemen liggen. En dat is de macht van het grote geld. BIG tech, BIG oil, BIG farma, banken, wapenindustrie etc.. die houden en creëren bewust oorlogen, armoede en crisissen en hebben overal tentakels en invloed. Zij zouden de wereld problematiek en armoede in 1 klap op kunnen lossen, bezitten met nog geen 1% van de wereldbevolking alles en dus meer dan de overige 99%. De wereld is grotendeels nep, links en rechts bestaan helemaal niet, dat wordt gemaakt, het volk wordt compleet voor de gek gehouden. De wereldproblemen en crisissen worden bij de gewone en goedwillende mensen neergelegd en die houden dit alles onbewust met de beste bedoelingen alleen maar in stand door die 1% te blijven voorzien van macht en geld.

   • Klinklare onzin Steven. Nul,realiteit..ofwel..een groter geheel menen te zien=complottheorie welke je al jaren structureel op bijna hopeloze wijze hoog tracht te houden. Argumenten,feiten om deze notoire onzin te onderbouwen heb je nog nooit aangedragen. Dus val je ook op dit onderwerp maar weer in herhaling van de herhaling der herhalingen.
    En doe je wederom niets met vragen en of kritiek.

 8. Een groot deel van het midden oosten, bv Turkije, Syrie, Egypte, Perzie, enz had een Christelijke cultuur.
  Ze kwamen net als een groot deel van Oost Europa onder islamitische dictatuur, en veranderden vaak al snel in enge dictaturale, zeer vrouwonvriendelijke, samenlevingen. Alleen Oost-Europa zag kans hun eigen cultuur te handhaven.
  Ik verwacht niet dat ons West-Europa onze vrije cultuur zal kunnen of willen handhaven.
  Sinterklaas kwam bv uit Myra in Turkije.
  Geschiedenis is een nuttig gegeven. Zie uw toekomst. Pak er maar een landkaart bij.

 9. Rond 1960-70 was Libanon een door Christenen vredig geregeerd land.
  Rijke islamieten uit de steeds weer oorlogsvoerende buurlanden stuurden hun vrouwen en kinderen naar Beiroet om in vrede tot rust te komen op korte vakantie,s.
  De vredelievende Christelijke Libanezen haalden uit Jordanie verdreven zich Palestijn noemenden hun land binnen uit medelijden en Christelijke naastenliefde.
  De hoofdzakelijk islamitische Palestijnen kregen samen met de islamitische Libanese inwoners de meerderheid in het land, en binnen een paar jaar werd Libanon met de grond gelijk gemaakt.
  Leer van het verleden. Kijk naar Irak, Afghanistan, Egypte, Algarije, Syrie, Soedan, enz, enz.

  • Ook jij doet dus niets..omdat jij vindt dat de geschiedenis zijn les aan ons leert.
   Ontwikkelingen,redenen migratie laat je achterwege. In oplossingen kun je niet denken.
   Met de geschiedenis kun je de wereldproblematiek niet aanpakken. Zijn onomkeerbare feiten. Waar je ja, van kunt leren. Maar dat betekent niet dat je maar met je armen over elkaar de boel moet laten barsten.

 10. Beste Lias. Ik ben niet in de gelegenheid om veel uit te richten.
  Maar ik kan jullie wel raad geven.
  Stop alle asiel import uit landen met mensen die zich nooit willen aanpassen, beperk je bv tot Yezidi,s uit Irak, dus geen mensen die denken hier hun eigen gewoonten te kunnen vervolgen. Afvalligen mogen hier bv nooit worden gedood of belogen. Taharurrush(verkrachten van meisjes en vrouwen van ongelovigen) wordt hier hopelijk ook nooit getolereerd, evenmin als Takijja, Sjaria, enz
  Gebruik geen cent ontwikkelingsgeld in Europa zelf, maar spendeer al dat geld volledig in landen die we willen helpen(bv de Papoea) door middel van oude vakmensen uit ons eigen land. Dus als we ergens putten willen slaan, neem daar een oude loodgieter voor. Voor landbouw werkzaamheden gebruiken we een oude boer. en voor wegenbouw een bouwvakker, voor vissen nemen we een visser.
  Anders is het geld naar de zee dragen.
  Bier drinken op een duur terras op Haitie, daarvoor hoeft niemand een vooropleiding te volgen. Dit hoort niet in een carrière planning te staan. Een goed doel hoort nooit het eigen salaris te zijn.

  • Dan kan ik jou adviseren de politiek in te gaan W.
   Er zijn veel vacatures vrijgekomen.
   Als het allemaal zo makkelijk is dan zou ik zeggen..doe een poging dit probleem op te lossen.

Comments are closed.