Excursies herstel vennen in Zandenbos

3
1128

N UNSPEET – Vennen op de droge Veluwe zijn prachtplekken waar wij mensen van genieten. Voor sommige planten en dieren hangt hun leven af van deze vennen, want juist dit water vormt hun leefgebied. Het gaat helaas niet goed met een heleboel vennen op de Veluwe. Dat geldt ook voor drie vennen in het Zandenbos bij Nunspeet. Er zijn maatregelen nodig die ervoor zorgen dat er meer water in de vennen blijft en planten en dieren meer rust krijgen, zodat de vennen in stand blijven. In samenwerking met de klankbordgroep uit Nunspeet zijn de definitieve maatregelen tot stand gekomen. Staatsbosbeheer organiseert met de klankbordgroep excursies naar de Zandenbosvennen om buiten uitleg te geven over de herstelmaatregelen. Een excursie duurt ongeveer 1,5 uur en opgeven is noodzakelijk. De excursie data zijn woensdag 21 juni, zaterdag 24 juni en zaterdag 26 augustus. 

Wat is er aan de hand

De vennen liggen in een kom met een voor water ondoordringbare laag. Regenwater dat afstroomt voedt zo het ven. Doordat er veel bomen en struiken rond de vennen staan, verdampt er veel regenwater dat niet in de vennen komt. Bovendien dreigen de wortels die speciale laag in de grond te doorboren waardoor de vennen lek raken. Het bladinval en de schaduw zorgt voor een slechtere kwaliteit van het water en de oevers. Daar hebben planten en dieren last van. Ook de rododendrons onttrekken veel water en nemen te veel plaats in op de oeverzones. De hoeveelheid recreanten dicht op het ven en ook de honden die het water in gaan, verstoren de planten en de dieren te veel. De laatste jaren is het steeds droger en drukker geworden en ook de stikstof uit de lucht is schadelijk. 

Voor het versterken van de natuur als leefgebied van planten en dieren zijn er urgent maatregelen nodig. Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer staan voor die taak. Doen we niets, dan dreigen de vennen te verdwijnen met de planten die er leven zoals hele specifieke hoogveenmossen, zegges, en dieren als libellen en amfibieën. 

Maatregelen

De natuur versterken levert buiten keuzes op voor maatregelen. Er zullen bomen en struiken weg moeten. Recreatiepaden zullen moeten worden verlegd. Tegelijkertijd komt er nieuw vlonder pad tussen de twee vennen zodat genieten van de plek mogelijk blijft. In samenwerking met de klankbordgroep zijn we tot de definitieve maatregelen gekomen. De vergunningaanvraag, nodig voor een deel van de maatregelen, is na de excursies in november 2022 naar gemeente Nunspeet gegaan voor goedkeuring. De vergunning is verleend. Staatsbosbeheer gaat het herstel in september uitvoeren.

Publieksexcursies 

Tijdens de publieksexcursies willen Staatsbosbeheer en de klankbordgroep belangstellenden graag buiten informeren over de beoogde maatregelen die de natuur sterker maken. Er zijn publieksexcursies bij de vennen op woensdag 21 juni (13:00uur) en zaterdag 24 juni (10:00uur) en op zaterdag 26 augustus (10:00uur). Aanmelden is nodig via mailadres veluwe@staatsbosbeheer.nl  Geef hierbij als onderwerp: Aanmelding excursie Zandenbosvennen en de gewenste datum aan. Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een mail terug met de ontvangstlocatie.

3 REACTIES

 1. Als de vennen met machines worden uitgediept zal bijna elk natuurlijk ven gaan lekken, doordat de ondoordringbare onderlaag altijd zal worden beschadigd. Dit hebben we al vaak gezien.
  Dus alle echte natuurliefhebbers samen met de boswachters. Voorzichtig aan de schop.
  De Waskolk bv was 40 jaar geleden, voordat het ven werd uitgediept 2x zo groot kwa oppervlak en minstens twee meter diep.
  Dat ven was destijds een zwemparadijs voor onze jeugd en stiekum ook voor ouderen.

  • Hallo W

   Maak er maar 50 jaar van zo rond 1975
   Kon ik er als jongen van 13 jaar al in staan 10-12 jaar later zat er al geen water meer in

   De verhalen gaan dat het al
   mis ging bij de aanleg van de snelweg.
   Het droogpompen van de Flevopolder heeft de Veluwe ook geen goed gedaan.

 2. Het kanwellicht ook wel 50 jaar geleden zijn dat ik met mijn moeder en een buurmeisje vaak daar ging zwemmen in de oeroude waskolk, waarin men de schapen schoonmaakte voor het schapenscheren. Het water klotste toen tegen de betonnen beschoeiing die enige tijd geleden nog aanwezig was. Als ik als jongen mij tijdens het zwemmen in het midden tot de bodem liet zakken, kwamen mijn voeten in ijskoud welwater terecht dat opborrelde uit die bodem. Graafwerken en onkunde ook later in de waskolk of andere vennen hebben in ieder geval dat soort eeuwenoude watertjes nooit goed gedaan.
  Een leuk verhaaltje. Eens probeerde ik op een Zondag mijn onderbroek droog te slaan tegen een vermolmde den. de broek was daarna pikzwart geworden, terwijl ik eigenlijk in de kerk hoorde te zitten. Daarna werd ik thuis zeer ernstig en vermanend toegesproken.
  Ik herinner me nog dat men de Ossenkolk schoonmaakte met behulp een sleperspaard. Dat ven is daarna niet gaan lekken. Dus het kan wel als men voorzichtig is en zijn hersens gebruikt.
  De Ossenkolk is tot de randen omringd door bomen, met middenin een eilandje ook met bomen begroeid. dus die haatrichtingen richting de prachtige rododendronheggen komen voort uit dezelfde hoek als het Stikstof gevaar en onkunde.
  Mijn vader plukte na de oorlog altijd een bosje, ook daar in de buurt groeiende gele azalia-mollis bloemen als teken van het aangebroken voorjaar. Ook dat was traditie in onze families.

Comments are closed.