Open Huis Nuborgh College Veluvine op dinsdag 21 januari

  0
  127

  Evenementgegevens

  • Datum:

  NUNSPEET – Op dinsdag 21 januari 2020 is er Open Huis op Nuborgh College Veluvine. Alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen zijn samen met hun ouders/verzorgers van harte welkom. Opnieuw staan alle deuren van Nuborgh College Veluvine open, zodat de leerlingen en de ouders/verzorgers een goede indruk van de school krijgen, namelijk dat Veluvine actief en betrokken en sociaal veilig is.

  Kwalitatief goed onderwijs dichtbij

  Op Veluvine willen we de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst, daarom staan wij niet stil op het gebied van onderwijsontwikkeling. Het aanleren van vaardigheden speelt hierin een belangrijke rol, omdat wij ook leerlingen opleiden voor banen die nu nog niet bestaan. Daarnaast bereiden wij de leerlingen ook voor op de toekomst door hen persoonlijk te vormen. Bij verschillende vakken ligt de nadruk op het samenwerkend leren. Deze vaardigheid is zowel in het onderwijs alsook in het bedrijfsleven belangrijk.

  De inhoud van de les wordt bij ons niet bepaald door de methode, maar door het leerdoel. Hierdoor kunnen wij aan leerlingen adequaat maatwerk bieden. Bovendien zorgt het werken met leerdoelen ervoor dat de leerling meer inzicht heeft in zijn eigen leerproces.

  Actief en betrokken: oog voor de leerling

  Maatschappelijke betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leerlingen lopen daarom (maatschappelijke) stages, bezoeken bedrijven en voeren onderzoeken uit in Nunspeet. Verder zijn leerlingen actief bezig met sporten, niet alleen tijdens sportlessen, maar ook tijdens pauzes. Als ‘gezonde school’ voeren wij ook actief beleid om gezond te eten; om die reden is er voor de leerlingen regelmatig gratis fruit beschikbaar. Wij voeren ook actief beleid in een gezonde omgang met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn onze pestpreventielessen en weerbaarheidstrainingen.

  Voorlichting

  Om 19.15 uur zal de teamleider van de onderbouw basis/kader en bovenbouw tl+, mevrouw I. Donker, in de Rabozaal van Veluvine een voorlichting geven over het vmbo. Om 20.15 uur is in dezelfde zaal een voorlichting over havo/vwo door mevrouw W. Postma (teamleider onderbouw tl+ en havo/vwo). Tijdens deze voorlichtingsrondes wordt er tegelijkertijd een voorlichting gegeven in de Nestlézaal. Deze voorlichting is gericht op de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen. Mevrouw De Wit zal samen met mevrouw Grit informatie geven over de school. Daarnaast zijn er doorlopend activiteiten in de verschillende lokalen en worden alle vakken gepromoot. Uiteraard staan docenten én leerlingen klaar om vragen te beantwoorden.

  U en jullie zijn van harte welkom op dinsdag 21 januari tussen 18.30 uur en 21.00 uur op Nuborgh College Veluvine, F.A. Molijnlaan 184.