Evaluatie van de Pilot Cameratoezicht Stationslaan

0
536

NUNSPEET – Van 10 augustus 2023 tot en met 4 september 2023 heeft de gemeente Nunspeet de pilot ‘inzet cameratoezicht Stationslaan Nunspeet’ uitgevoerd. Na uitgebreide evaluatie met betrokken partijen, waaronder de politie, horecaondernemers en buurtbewoners, zijn de resultaten divers gebleken. Hoewel betrokkenen over het algemeen positief staan tegenover de inzet van cameratoezicht, is er geen meetbaar verschil in de overlastcijfers vergeleken met de situatie vóór de implementatie van cameratoezicht.

De conclusie die getrokken kan worden, is dat de permanente inzet van cameratoezicht niet voldoet aan de vereisten van noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de overlastcijfers te blijven monitoren. Dit stelt de gemeente in staat om, indien nodig, opnieuw te overwegen of er in de toekomst alsnog tijdelijk cameratoezicht moet worden ingezet.

Het adviesteam heeft voorgesteld om de evaluatie van het cameratoezicht in 2023 te bespreken en ter overweging voor te leggen aan de commissie algemeen bestuur.

Het college heeft dit advies gevolgd met één belangrijke aanpassing. Met name in overweging nemend hoe het cameratoezicht bijdraagt aan de subjectieve veiligheid, is besloten om in 2024 opnieuw een pilot uit te voeren gedurende dezelfde periode. De gegevens van beide pilots zullen worden geanalyseerd om een definitieve beslissing te nemen. Deze beslissing zal worden opgenomen in het voorstel dat aan de commissie wordt voorgelegd.