Elspeet houdt peuterspeelzaal

0
1729

ELSPEET – Peuterspeelzaal Klein Duimpje verdwijnt niet uit Elspeet. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. Vrij Spel neemt in Elspeet de rol van Doomijn over. Ingrid Slaa: ‘De peuterspeelzaal is belangrijk vanwege de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Kinderen worden niet alleen opgevangen, maar ook voorbereid op de stap naar de basisschool. Daarom hebben we geknokt voor het behoud van Klein Duimpje.’ 

Doomijn Kinderopvang trekt zich terug uit Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. In Elspeet wordt die rol overgenomen door Buitenschoolse Opvang (BSO) Vrij Spel, in Nunspeet en Hulshorst door de Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) en in Nunspeet-Oost door SPCP. Daarmee is de toekomst van de peuterspeelzalen gewaarborgd.

In de antwoorden op de vragen van de ChristenUnie geeft het college aan dat de gemeente een actieve en stimulerende rol op zich neemt. De komende maanden worden de organisaties die zich ontfermen over de peuterspeelzalen bijgestaan, waar mogelijk in overleg met de GGD. Slaa: ‘Het werk van de peuterspeelzalen wordt soms onderschat, terwijl er een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van taalachterstanden en de sociale ontwikkeling van kinderen.’