The Passion verdeelt Nunspeet

7
7603

NUNSPEET – Burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet ziet geen wettelijke mogelijkheden de uitvoering van The Passion 23 maart op de Markt in Nunspeet te verbieden. Dat gaf hij te kennen naar aanleiding van een vraag van Chris Stoffer (SGP). Inmiddels is een petitie op internet gestart tegen de uitvoering welke inmiddels door meer dan twaalfhonderd mensen is getekend. 

Chris Stoffer zegt nog nooit zoveel reacties uit de bevolking te hebben gekregen als naar aanleiding van het initiatief van RTV Nunspeet om, samen met Sander Klugt Productions, The Passion te gaan uitvoeren. Een groot deel van de bevolking voelt, zo zegt Stoffer, zich gekwetst, voelt pijn en verdriet door het besluit het meest liefdevolle dat God de mens heeft gegeven – het lijden en sterven van Christus om het leven van de mens te behouden – uit te beelden tijdens een soort cultureel evenement. Hij wilde dan ook van burgemeester Van de Weerd weten of de vergunning is afgegeven en of met de gevoelens van de vele tegenstanders rekening is gehouden. 

Van de Weerd zegt dat de verwachting is dat de vergunning binnenkort wordt afgegeven. Als burgemeester moet hij een aanvraag toetsen aan de openbare orde, veiligheid en of er geen sprake is van wetsovertreding. Volgens hem is daaruit geen enkel argument te halen dat het mogelijk maakt de vergunning te weigeren. 

Door vertegenwoordigers van enkele kerken is hij benaderd of de vergunning niet kan worden geweigerd wegens majesteitsschennis of Godslastering. Van het eerste kan, zo vindt Van de Weerd, geen sprake zijn. Bij een afwijzing wegens Godslastering zal men naar de rechter stappen. Van de Weerd verwacht dat de rechter dan het argument van Godslastering van tafel veegt omdat er ook kerken zijn welke voorstander zijn van de uitvoering van The Passion. 

Er is wel een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de kerken en de organisatie. Daarbij hebben de kerken aangegeven geen heil te zien in een opvoering op een andere locatie. Dat is voor hen geen optie. Zoals de organisatie de tegenstanders wel tegemoet wil komen maar absoluut niet wil afzien van de uitvoering. 

Voor Stoffer een teleurstellend antwoord. Koos Meijer (CDA) wijst erop dat er voor- en tegenstanders zijn en dat daarmee recht wordt gedaan aan de vrijheid van meningsuiting en Godsdienst. Evert Leusink (ChristenUnie) hoort eveneens voor- en tegenstanders. Voorstanders zien de uitvoering als een mogelijkheid niet-christenen te benaderen. Hij vindt wel dat partijen met elkaar in gesprek moeten blijven. 

Opvallend is dat de handtekeningenactie niet alleen leidt tot reacties uit de gemeente Nunspeet maar uit het gehele land. Onder de laatsten bevinden zich meerdere inwoners uit Hendrik Ido Ambacht maar ook Klaaswaal. Ook predikanten als dominee A. Schot van de Gereformeerde Gemeente Nunspeet en J. van Rumpt van de Hervormde gemeente Hulshorst behoren tot de ondertekenaars. Daarnaast zijn er veel mensen die anoniem hun handtekening hebben gezet onder de petitie.

7 REACTIES

 1. Geweldig die reclame voor de passion. Prima dat dit in Nunspeet komt. Eindelijk worden de ingeslapen christenen hier wakker geschud. De gebeurtenis met pasen is immers van grote betekenis en dat kan niet vaak genoeg worden herhaald en bekend gemaakt.
  Heeft niets met godslastering te maken, Hij wordt immer hiermee geeerd.
  Zovelen hebben nog niets van het evangelie begrepen.
  Hoe strenger in de leer, hoe verder van de Heer en dat merk je aan de sfeer.

 2. Ben een jaarlijkse bezoeker van de grote “The Passion” (dit jaar Amsterdam hoop ik er ook weer bij te zijn); al vele jaren raakt mij de uitvoering en alles er omheen, intens !
  Zelf maak ik er een steeds dagje van met oa wandelen, kerkbezoek, gesprekken, gebed; ik zou het niet (meer) willen missen.
  Ben afkomstig uit Ede (van oorsprong) en daar opgegroeid; verder ben ik lid van een Gereformeerde Bonds gemeente én ik sta (dus ook) van Harte achter The Passion, ook omdat ik weet hoe er achter de schermen mee omgegaan wordt, door de organisatie (EO en anderen). 23 maart hoop ik er, onderweg naar Ede, bij te zijn in Nunspeet. Respect heb ik voor wie er niet achter kan staan (ook dat geeft trouwens pijn !), maar ik hoop op wederzijds respect en liefde. Op hoofdpunten zijn we het toch met elkaar eens; het gaat om de kern van het Evangelie. Op verschilpunten mogen we elkaar respecteren én ook ten allen tijde de liefde bewaren. Voor iedereen een Goede avond in Nunspeet op D.V. 23 maart a.s. gewenst !

  • Welkom in Nunspeet! Ik hoop er als inwoner ook bij te zijn. Ben uw mening van harte toegedaan toegedaan.

 3. We leven in een vrij land mooi dat dit kan in Nunspeet.waar de sgp groot is maar niet alles voor. Anderen en niet/minder gelovigen hoeft uit te maken dat dit niet door zou mogen gaan.
  Mooi idee van rtv nunspeet

 4. Een groot gedeelte van de bevolking, die zich gekwetst voelt alsmede pijn en verdriet ervaart doordat er gods fanatici zijn, die hen het recht op het ervaren van een leuk evenement willen ontzeggen, zouden graag van burgemeester van der Weerd willen weten of er bij het afgeven van de vergunning ook met hen rekening is gehouden. Indien dit het geval is: Dank u Heer!

 5. Voor mij is alleen de eer van God her hoogste goed als christen. Indien de organisatie Zijn eer op het oog heeft heb ik geen moeite met deze Passion. Let wel dat we nooit het diepe lijden ooit voldoende kunnen uitbeelden wat Hij heeft moeten lijden. Alle eerbied en bescheidenheid zou ons heel goed passen hier. Wat een verdriet zou het namelijk mij brengen indien deze Passion zonder biddend hart en geloof ten toon zou worden gesteld. Enkel een biddend hart om de werking van Zijn Geest onder de toeschouwers, kan recht doen aan deze uitvoering. Elke kans om ongelovigen doen te bekeren dienen we als christen dan ook te grijpen; de dwaasheid van de prediking redt ons, mits we niet aan het tweede gebod zondigen.

  Ik hoop dat ik een beeld heb kunnen schetsen van mijn innerlijke twee strijd over dit onderwerp. Dit heeft niets met zware leer te maken, maar enkel met diepe oprechte gevoelens over heiligheid, eerbaarheid en de wil om iedereen te delen in Het Geluk, wat ik mag kennen. Laten we niemand kwetsen, maar bovenal niet Hem kwetsen, als nietig mens op deez aarde.

Comments are closed.