De Ontmoeting Nunspeet

0
2474

NUNSPEET – ,Kerk in beweging’, zo luidt de titel van het boekje dat de geschiedenis beschrijft van ,de Ontmoeting’. Een relatief jonge kerk in Nunspeet met eigenzinnige kerkmensen, althans zo staat het als subtitel op het boekje vermeld. En inderdaad die eigenzinnigheid ligt ten grondslag aan het ontstaan van deze kerkgemeenschap. Een korte terugblik, opgetekend uit ,Kerk in beweging’: In de tweede helft van de vorige eeuw begon Nunspeet sterk te veranderen. Met de uitbreiding van Nunspeet in die jaren kwamen er steeds meer mensen ,van buiten’ in het mooie Nunspeet wonen en werken.

Voor velen was het kerkelijk leven hier anders dan men gewend was en voelde men zich niet zo thuis in de plaatselijke Hervormde kerk. In de streng orthodoxe diensten zong men meest psalmen in de oude berijming. Diensten kenmerkten zich door strakke liturgieën, waarbij vaak weinig inbreng mogelijk was. Gesprekken om tot veranderingen te komen leverden niets op, waardoor er onvrede ontstond. Dit leidde ertoe dat een aantal meelevende kerkleden zich tot de kerkenraad richtten waarin gevraagd werd om ruimte voor een meer omvattend klimaat van geloven en denken dan hier ter plaatse mogelijk was. Toen meerdere moeizame gesprekken niets opleverden werd besloten tot het oprichten van ,Pastorale Bijstand (S.P.B in het bijzonder aan lidmaten van de Nederlands Hervormde gemeente te Nunspeet’. Op 7 maart 1966 werd de stichtingsakte opgemaakt waarmee de geboorte van wat later de Hervormde gemeente ,de Ontmoeting’ werd, een feit. Door de jaren heen zijn er nog veel moeilijke gesprekken geweest om tot samenwerking te komen, echter zonder succes. Zo kon het gebeuren dat een huwelijksplechtigheid met gezangen in de liturgie noodgedwongen moest worden verplaatst naar de gereformeerde Driestwegkerk. Maar ook hier geldt dat de tijd wonden heelt. Inmiddels is de Hervormde gemeente ,de Ontmoeting’ volledig geaccepteerd en ,gaan we als goede buren met elkaar om’, aldus voorzitter van de kerkenraad Lou den Besten.  

De eerste diensten werden gehouden in het Rode Kruis gebouw aan de Winckelweg en later in ,de Harmonie’. Diensten met de feestdagen werden vanwege de ruimte gehouden in de hal van de Mavo de Brouwerskamp. De diensten werden geleid door gastpredikanten uit het hele land. In 1976 werd ds. Hoeve benoemd als ondersteunend predikant en volgden meerdere predikanten hem door de loop der jaren op. Ds. Etha Hoff, diende de gemeente het langst en was van 1992 tot 2010 voorganger in ,de Ontmoeting’. Sinds 2016 is ds. Heuver verbonden aan deze gemeente. 

Een eigen kerkgebouw

Aan de Arthur Briëtstraat beschikt de gemeente nu over een eigen kerkgebouw. Het was een kleuterschool, waarbij de kerkelijke gemeente een ruimte beschikbaar kreeg en er een kerkzaal bij aan heeft gebouwd. Met veel eigen mensen is dit aanvankelijk tot stand gekomen, maar het kreeg nog niet de statuur van een kerkgebouw. Er werd contact opgenomen met een architect. Zijn vraag was ,hoe willen jullie kerk zijn’. Als jullie aangeven dat je je als kerk naar buiten wilt richten, moet je daar het gebouw op aanpassen. Maak het open’. Het gevolg was grote raampartijen en de donkere kleuren werden vervangen door lichte. Ook de ontmoetingsruime werd opgeknapt en in de kerk werden in het dak lichtkoepels aangebracht. Zo functioneert het kerkgebouw naar volle tevredenheid van de gemeente. 

Actieve gemeente

De Ontmoeting is een actieve gemeente, het is in de naam verweven. De Ontmoeting is dan ook naast het houden van de erediensten, een plek voor sociale activiteiten en dat geldt niet alleen voor de gemeenteleden. Ieder is daarbij van harte welkom. Hoewel de activiteiten in deze coronatijd grotendeels stilliggen, werden regelmatig op de zaterdagmorgen wandelingen georganiseerd en kon na afloop gezellig worden nagepraat op een terrasje. Ook fietstochten werden georganiseerd en kon men elkaar ontmoeten tijdens een ontspannen en gezellige maaltijd. De Ontmoeting wil ook vooral betrokken zijn bij mens en maatschappij. Zo is men actief betrokken bij De Multiculturele Vrouwengespreksgroep Mozaïek in Nunspeet, maar ook bij het werk van Amnesty Internationaal met het versturen van brieven. Tevens heeft men zitting in de Raad van Advies van Hospice de Regenboor in Nunspeet. 

De brede betrokkenheid van de Ontmoetingsgemeente is altijd al groot geweest. Zo was men al voor de eenwording van Duitsland betrokken bij een partnergemeente in Hoërswerda en Salzgitter-Bad in Oost-Duitsland om zo over de muur heen elkaar te ontmoeten en bemoedigen. Die gemeenten werden eens per jaar bezocht. De contacten zijn in de loop der jaren afgebouwd. Wel zijn er vriendschappen aan overgehouden. 

Voor de vele activiteiten binnen de eigen gemeente zijn werkverbanden gevormd. Dat betreft thema’s als lezingen, gespreksgroepen, films, thematische bijeenkomsten en kunst. Met enige regelmaat worden in het kerkgebouw kunstwerken tentoongesteld. Lou den Besten:,, Met deze kunstenaars voelen we ons verbonden omdat zij op de één of andere manier in hun kunstuitingen iets tonen van spiritualiteit en bezinning. Ook eigen kerkleden verzorgen exposities met thema’s zoals rond Pasen. Op die manier zijn we met elkaar ook, de Ontmoeting”. Voor de kerkenraad is het belangrijk hierin de samenhang te bewaren om zo met elkaar kerk te zijn”.

AG

Dit artikel is het eerst gepubliceerd in de Veluwse Courant als onderdeel van de rubriek: Uit de kerk geklapt.