De bouw van twintig appartementen aan de Nijverheidsweg kan doorgang vinden

0
1160

NUNSPEET – De bouw van twintig appartementen aan de Nijverheidsweg in Nunspeet kan doorgang vinden. Er is één bezwaar ingediend maar daarin ziet het college van burgemeester en wethouders geen reden niet mee te willen gaan met het verlenen van een vergunning. Wel moet de gemeenteraad nog een verklaringen van geen bedenkingen afgeven.

Het bezwaarschrift is ondertekend door meerdere bewoners van de Nijverheidsweg en de Winckelweg. Onder meer wordt aangevoerd dat er te weinig parkeerplaatsen worden aangelegd. Maar de veronderstelling dat er minder parkeerplaatsen worden aangelegd dan woningen worden gebouwd is onjuist, zo zegt het college. Er worden op het terrein 29
parkeerplaatsen aangelegd en daarmee voldoet het plan aan de geldende parkeernormen van de gemeente.

Kritiek is dat de straat al druk is vanwege de school, het museum en de dansschool. De ingang van de woningbouw is ook gepland aan de Winckelweg en dat geeft, zo voeren de bezwaarden aan, ernstige hinder. Het college zegt dat het parkeerterrein goed bereikbaar is vanaf de Winckelweg waarbij het verkeer in de meeste gevallen vanaf de Nijverheidsweg zal komen. Onevenredige hinder voor de woningen aan de Winckelweg wordt niet verwacht.

De omwonenden vinden het gebouw te hoog. Het college vindt dat een hoogte van elf meter in dit geval stedenbouwkundig is verantwoord. De toename van het verkeer als gevolg van het bouwplan wordt door het college als zeer beperkt ingeschat in relatie tot het totale verkeersaanbod in de omgeving. Er worden geen problemen verwacht ten aanzien van de verkeersafwikkeling.

In een overeenkomst met de aanvrager van de vergunning is vastgelegd dat de woningen alleen mogen worden aangeboden in de categorie ‘sociale huur.’ Een beperking om de woningen alleen aan bestaande inwoners van Nunspeet te verhuren is niet opgenomen in de overeenkomst en wordt door het college als niet noodzakelijk en niet wenselijk
omschreven.

De aanwezigheid in de omgeving van een rotonde wordt niet gezien als een belemmering voor de verkeersafwikkeling. Ook wordt geen aanleiding gezien het verzoek van de betrokkenen te over te nemen minder appartementen toe te staan in een minder hoog gebouwd waardoor er ruimte is voor meer parkeerplekken. Wat het college betreft kan de
vergunning worden verleend zodra de raad akkoord is.