CU vraagt college te bemiddelen bij het Kulturhus als locatie bijeenkomsten JOY-Elspeet

0
1236

ELSPEET – Vanaf januari dit jaar organiseert Stichting JOY-Elspeet een keer per maand een interkerkelijke bijeenkomst. Tijdens de voorbereidingen leek het erop dat deze bijeenkomsten in het Kulturhus konden worden gehouden. Uiteindelijk bleek dat niet door te gaan. Voor de eerste bijeenkomst is toen ruimte gevonden bij Mennorode. De opkomst was echter zo groot dat deze ruimte voor toekomstige bijeenkomsten niet geschikt is. En daarom is men met spoed op zoek naar een andere locatie. 

Nieuwe gesprekken met het Kulturhus, wat het meest geschikt is als locatie, hebben nog niet tot een oplossing geleid. Ingrid Slaa: “Als ChristenUnie zien we de maatschappelijke meerwaarde van deze Stichting vanwege het verbindende karakter.” Daarom ondersteunt de ChristenUnie het verzoek van de Stichting aan het college om te bemiddelen bij het Kulturhus. De fractie heeft dit schriftelijk aan het college gevraagd.