Code ROOD voor de Raadsvergadering van aanstaande donderdag

2
2537

In een verzonden persbericht laat de kerngroep ’t Hul-Noord weten:

NUNSPEET – Op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni aanstaande zijn verdachte punten op de agenda opgenomen om er een besluit over af te laten dwingen. 

  • agendapunt 12 : Préconcept structuurvisie ’t Hul-Noord
  • agendapunt 14 : Zonnepanelenveld Kijtuinen ’t Hul-Noord:

De wethouder wil zijn verlies van 11 juni niet nemen en pakt zijn plannen in een andere verpakking in en legt het nu direct voor aan de gemeenteraad ondanks de tegenstemming in de Commissie Ruimte en Wonen. Enkele tekstuele aanpassingen waardoor het anders lijkt maar inhoudelijk blijft het gelijk. Dat is niet gewenst en ook niet nodig. Ook niet om de participatie op te starten want met structuurplan wordt de 1e stap overgeslagen nl. het aantonen van de woningbehoefte en bepaling of zoekgebied Hul Noord wel nodig is.
Status van “ ’t Hul Noord” is : zoekgebied voor mogelijke woningbouw.

Niet meer en niet minder. Laat dit duidelijk zijn.

Er gaat alleen met de kerngroep ’t Hul Noord gesproken worden over het zoekgebied of het gebruikt mag worden nadat er een duidelijk en eerlijk met feiten toegelichte woningbehoefte is voorgesteld. Dat kan pas aan het eind van het jaar medio september oktober wanneer nieuwe rapporten beschikbaar zijn.

En eerder dan dat zijn gesprekken zinloos.

Waarom deze blijvende haast, wie zit de wethouder op zijn nek ? Wij in elk geval niet. Het wordt nu een schimmig een niet-transparante situatie waardoor het er op gaat lijken alsof er een grote belanghebber of geldschieter achter zit die bang is te verliezen als alles open en transparant uitgezocht wordt. Dat is natuurlijk een suggestie maar waarom acteert men anders op deze wijze? Er is duidelijk gesteld dat er ook geen reden toch haast is maar zorgvuldigheid en transparantie moet leiden tot meer participatie. Daar waren de fracties het 11 juni unaniem over eens. Dus geen preconcept structuurplannen, verkeersontsluitingsonderzoeken, kredietraming van maar liefst 125.000,- Euro gemeenschapsgeld wordt op spel gezet voor zaken die niet aan de orde zijn.

Het wordt met gladde praat bij de fracties in gemasseerd dat deze plannen nodig zijn voor Nunspeet en de toekomst met name bij de 2 grootste partijen waardoor meerderheid van stemmen binnen zijn en doorduwen.. Het overschrijdt alle normen, waarden en elke vorm van democratie van de gemeente als dit nu wel wordt aangenomen.
Er klopt nog steeds niets van de onderbouwing sinds 11 juni waardoor een “Nee” op de commissie vergadering Ruimte en Wonen ook op de raadsvergadering een “Nee” moet worden.

Zo krijgen serieuze onderwerpen in de gemeenschap een heel verdachte status omdat niet uitlegbaar is waarom het zo snel moet. Ook de eigenaren hebben die haast niet als het ten koste van de kwaliteit gaat waar de wethouder het probeert mee uit te leggen. Het is puur misbruik maken van de situatie om het er door te duwen. We hopen dat gemeenteraad verstandig is en de onderwerpen parkeert om eerst een zorgvuldig onderzoek en antwoord op de aanleiding te kunnen geven. 

Zonnepanelenveld Kijktuinen. 

Op dezelfde wijzen wordt er 1 minuut voor twaalf een brief gedeeld met de raad buiten de commissie om doorgedrukt met de vraag direct instemming te verlenen op de zonnepaneelvelden in de Kijktuinen om nog in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidieregeling omdat de vergunning voor 27 oktober 2019 verleend zou moeten zijn. Volgens de RVO website was er een voorjaarsronde en die is nu gesloten. De najaarsronde wordt pas omstreeks juli 2019 bekend gemaakt. De enorme haast lijkt hier ook misbruikt te worden om het er door te drukken voordat er alternatieve plannen ter inzage komen. Dit kan en mag nog helemaal niet besloten worden omdat de plannen ter inzage moeten gaan komen als ze op 27 juni goed gekeurd worden door de raad. Daar heeft de wethouder ook weer een artikel gevonden om die plicht te ontvluchten wat de hele situatie nog verdachter maakt en de vraag oproept: “Wat zit hier achter ?” 

Ook hier weer een omgekeerde wereld om een no-way-back besluit er door te duwen. 

Deze zonnepanelen gaan overigens ten koste van vele extra woningen die daar geplaatst kunnen worden op ruim 1 ha kostbare bouwgrond. Ook tijdelijke Tiny Houses die er voor de genoemde periode van 25 jaar prima geplaats kunnen worden en dan verwijderd omdat we dat inmiddels in een krimpende woningmarkt beland zijn volgens de onderzoekscijfers die daarvoor bekend zijn. Met deze Tiny Houses kunnen heel goed de instappers bediend worden en doorgroeien naar grotere woningen in verloop van tijd. Maar dat past niet in het totaalplaatje van de wethouder en moet snel in de prullenbak. Hoe heeft het zover kunnen komen beste gemeente Nunspeet dat 1 persoon zoveel persoonlijke invloed heeft op een totale gemeenschap ? De kern Hulshorst heeft behoefte aan extra woningen en worden zo aantallen verspeeld die straks geprojecteerd kunnen worden op het Hul. 

2 REACTIES

  1. Maakt u zich niet druk, dit is geen nieuws, zoals het al jaren gaat, gaat het nu ook weer: Gemeentebelang en SGP doen precies wat ze zelf willen. de andere partijen willen graag anders maar zijn machteloos, en de burger is niet in tel. En er is voor deze twee partijen niets fijner dan ACHTERKAMERTJESPOLITIEK

Comments are closed.