ChristenUnie wil eenvoudige regels en duidelijke communicatie gemeente

0
2093

De regels die de gemeente hanteert zijn soms erg ingewikkeld en de communicatie is onduidelijk. De ChristenUnie wil dat een Versimpelteam toeziet op eenvoudige regels en begrijpelijk taalgebruik. Arie Harteveld: ‘Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met brieven en andere publicaties van de gemeente. Dat is niet zo gek, want de woorden en zinnen zijn veel te ingewikkeld. Daar moet snel verandering in komen.’

Ouderen en mensen die moeite hebben met taal vinden het ingewikkeld om bij de overheid aan te kloppen. Dat is jammer, want de gemeente is er voor de mensen. De ChristenUnie wil daarom dat een Versimpelteam in het gemeentehuis voorlopig alle externe communicatie screent. ‘Iedereen moet kunnen begrijpen wat de gemeente naar buiten brengt. Dat moet de inzet van de hele ambtelijke organisatie worden.’ 

Er zijn ook in de gemeente Nunspeet mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. Dat heeft soms te maken met onbegrijpelijke brieven en formulieren of een afstandelijke bejegening bij hulpvragen. Lange wachttijden en ingewikkelde procedures komen nog te vaak voor. Zo vervreemd je als gemeente van je eigen inwoners. Het Versimpelteam moet de bevoegdheid krijgen om vooral de afdelingen die direct contact met inwoners hebben mee te nemen in een ‘klantvriendelijkere’ benadering.

Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk punt. Harteveld: ‘De overheid  moet dienstbaar zijn aan de samenleving, inwoners die kwetsbaar zijn bieden wat ze nodig hebben en de kracht van de samenleving versterken. Niet meer en niet minder. Geef mensen de ruimte en stel ze in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat begint met eenvoudige regels en begrijpelijk taalgebruik. En daar zijn heus geen extra mensen voor nodig. De afdeling communicatie moet alleen de ruimte krijgen om de organisatie bewust te maken van wat er anders en beter kan.’