ChristenUnie pleit voor een WOC in Hulshorst

0
2009
Foto: Arie Harteveld voor Dorpshuis De Wieken

De ChristenUnie pleit voor een wijkontmoetingscentrum (WOC) in Dorpshuis De Wieken in Hulshorst. Arie Harteveld: ‘Het dorpshuis is een ontmoetingsplek bij uitstek. In samenspraak met de buurtvereniging en het bestuur van het dorpshuis moet die functie versterkt worden met voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.’ De leefbaarheid in kleine kernen is kwetsbaar. ‘Een WOC in Hulshorst is geen luxe, het is een noodzaak om het voor alle generaties mogelijk te maken om in ons dorp te blijven wonen.’ 

In de gemeente Nunspeet zijn nu drie wijkontmoetingscentra, in De Binnenhof en De Veluwse Heuvel in het dorp Nunspeet en in De Oranjehof in Elspeet. Dat is een initiatief van de Gemeente Nunspeet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Omnia Wonen, Het Venster en Stichting Welzijn Nunspeet. Het is de bedoeling dat wijkbewoners en ondernemers zich daarbij aansluiten.

Om de leefbaarheid in de kernen op niveau te houden is het belangrijk om voldoende woningen en voorzieningen te hebben voor alle generaties. ‘Familieverbanden houden een dorp leefbaar. Als er geen woningen en voorzieningen zijn voor senioren is er voor de kinderen en kleinkinderen soms ook geen reden meer om in het dorp te blijven. Daarom moeten we voortdurend investeren in de leefbaarheid.’ In de visie van de ChristenUnie spelen de kerk en de school, de verenigingen én het dorpshuis daarin een belangrijke rol.

‘Het mag niet zo zijn dat de inwoners voor basale voorzieningen aangewezen zijn op Nunspeet. De school en de sportverenigingen zijn van grote betekenis voor Hulshorst. Ze zijn het bindmiddel van ons dorp. Daar moet de gemeente mee rekenen bij de onderwijshuisvesting en het subsidiebeleid.’ In dit rijtje hoort ook het dorpshuis als wijkontmoetingscentrum thuis. ‘De functie van het dorpshuis verdient versterking. Als er ergens een wijkontmoetingscentrum nodig is, dan is het wel in Hulshorst.’