ChristenUnie Nunspeet vraagt aandacht voor gebruik energietoeslag

0
922
Foto : Pixabay

De fractie van de ChristenUnie Nunspeet heeft bij het college van Burgemeester en Wethouders aandacht gevraagd voor het gebruik van de energietoeslag. Op basis van landelijke regels hebben huishoudens met een laag inkomen eenmalig recht op een toeslag van € 1300,- per huishouden. 

In de gemeente Nunspeet zijn inmiddels 641 toeslagen toegekend. De fractie van de ChristenUnie ontvangt signalen dat sommige inwoners nog niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen en wil van het college weten in hoeverre de inwoners die in aanmerking komen ook daadwerkelijk bereikt zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een groep inwoners die moeite heeft met lezen en schrijven. Ook zijn er inwoners die aangeven geen aanvraag te kunnen doen omdat zijn niet beschikken over een ID-kaart. Verder heeft de ChristenUnie gevraagd in hoeverre een verruimde toepassing van de landelijke regels voor de energietoeslag mogelijk is, zoals in een aantal andere gemeenten is besloten. Hierdoor zou het voor meer huishoudens mogelijk moeten zijn om een beroep te doen op de energietoeslag. 

Raadslid Arie Harteveld: “We weten dat een tientje “teveel” soms al maakt dat een huishouden geen recht heeft op energietoeslag. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd voor januari 2023 die moeten voorkomen dat huishoudens verder in de problemen komen. We willen van het college weten in hoeverre de gemeente mogelijkheden ziet om nu al bij te springen waar dat nodig is én of inwoners die recht hebben op de energietoeslag hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. We zien dat huishoudens die het financieel moeilijk hebben vaak ook in slecht geïsoleerde woningen leven, dit zorgt voor een stapeling van problemen”. 

De ChristenUnie Nunspeet maakt zich zorgen over de toenemende signalen van armoede als gevolg van stijgende prijzen voor onder meer voedsel, energie en wonen. Dit zorgt ervoor dat huishoudens die tot voor kort prima rond konden komen nu in de problemen belanden.