ChristenUnie Nunspeet stelt vragen over veilige woningtoegang

0
2122
Foto: Arie Harteveld en sleutelkluisje

Kwetsbare ouderen met een goedkoop sleutelkluisje naast de voordeur blijken een geliefd doelwit voor inbrekers te zijn. De fractie van de ChristenUnie Nunspeet heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Het doel van de vragen is het college te bewegen om ‘Veilige woningtoegang’ weer prominent op de agenda te zetten. Het onderwerp stond al meerdere keren op de gemeentelijke agenda. In 2017 werd besloten dat de gemeente een faciliterende rol zou innemen vanwege het landelijke overheidsbeleid tot langer zelfstandig wonen.

Gemeenteraadslid Arie Harteveld: ‘Als fractie van de ChristenUnie waren we erg blij dat het college zich vervolgens, samen met Het Venster, tot het uiterste heeft ingespannen om veilige woningtoegang aan te bieden via lokale aanbieders en partijen’. 

Begin 2019 werd echter duidelijk dat er op dat moment lokaal onvoldoende draagvlak was bij de meeste zorgverleners. Recent kwam het onderwerp ‘veilige woningtoegang’ weer in het nieuws n.a.v. een drietal woninginbraken in ’t Harde en Wezep waarbij sleutelkastjes naast de voordeur waren gesloopt. Die inbraken waren voor Omnia Wonen reden om in te grijpen. Daarbij wordt overwogen om zelf kluisjes te plaatsen met keurmerk. Dat biedt bij kwetsbare ouderen meer zekerheid op een goed in plaats van goedkoop slot.     

Arie Harteveld: “Voor ons was die actualiteit aanleiding om aan het college te vragen om de gesprekken over het onderwerp ‘veilige woningtoegang’ opnieuw op de agenda te zetten en daarbij niet alleen huur- maar ook koopwoningen te betrekken We vinden het belangrijk dat mensen zo veilig mogelijk kunnen wonen in onze gemeente.”