ChristenUnie Nunspeet stelt vragen over het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’

0
1194

Roken, alcohol en overgewicht leiden in Nederland elk jaar tot 35.000 sterfgevallen en 9 miljard aan zorguitgaven. ´Dat moet anders: Nederlanders moeten gezonder worden.’ Dit staat in de inleiding van het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’ dat vorige week door staatssecretaris Paul Blokhuis werd gepresenteerd.

Fractielid Arie Harteveld: “Heel knap hoe Paul Blokhuis meer dan 70 partijen bij elkaar heeft gekregen die samen aan de slag gaan om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.” Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Het is een landelijk akkoord, maar de uitvoering van dit Preventieakkoord kan niet zonder de inzet van gemeenten. Arie Harteveld: “In veel gemeenten, ook in Nunspeet, bestaan al diverse preventieprogramma’s bedoeld om inwoners gezonder te maken. Daar zijn we blij mee. Als fractie hebben we het college gevraagd om daarop voort te bouwen door een lokaal Preventieakkoord te sluiten met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg. Zo kunnen we aan elkaar koppelen wat er al gedaan wordt. Maar ook nieuwe maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord kunnen hier een plek in krijgen.”